No Title
cv: 8263 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sMicrosoft BI Specialist / Datawarehouse-BI Consultant / Informatie architect
Utrecht
in overleg
opdracht

Opleidingen: / Certificaten

Opleidingen:
1999 - Technische Universiteit, Technologie management (informatica comp.)
1995 - HTS Informatica
1991 - MTS Technische Informatica
1988 - LTS Elektrotechniek


Cursussen/Trainingen
2012 - Certificering COMPTIA Cloud Essentials Professional (Zelfstudie).
2012 - Certificering TOGAF Foundation, (CAP GEMINI).
2012 - Certificering MCITP : Database Developer 2008, zelfstudie (nog niet afgerond).
2011 - Certificering Datavault, Genessee academy (Hans Hultgren).
2011 - Master Data Management, SAI.
2010 - Certificering MCITP : Business Intelligence Developer 2008, zelfstudie,
2009 - Certificering CBIP, ICCP.
2009 - Certificering ITILv3 Foundation, EXIN.
2009 - Business Objects XI R2 Advanced report design.
2009 - Certificering Prince2 Foundation, EXIN.
2009 - Certificering MCTS : Performance Point Server 2007, zelfstudie.
2008 - Certificering MCITP : Business Intelligence Developer 2005, zelfstudie.
2008 - Certificering MCTS : Business Intelligence, zelfstudie.
2007 - Certificering MCTS : SQL Server 2005, zelfstudie.
2006 - Bedrijfseconomie, ISBW.
2005 - Certificering MCSD.NET, MCAD.NET, MCP, New Horizons.
2005 - Crystal Reports I, II, III and Visual Basic, Q4K.
2005 - Dimensional Modeling in Depth, Ralph Kimball.
2004 - Data Warehousing A-Z, Q4K.

Besturingssystemen
Windows, Unix

BI & Data Integratie Tools
Microsoft SQL Server Data Transformation Services 2000
Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Integration Services
Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft SQL Server Master Data Services
Microsoft SQL Server Data Quality Services
Microsoft Reportbuilder
Microsoft Performancepoint Server 2007
Crystal Reports XI
Business Objects XI R2
Xcelsius 2008
Mapinfo
Pentaho
Powerdesigner

Databases & -Tools
SQL Server 2000
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012
SQL Azure
Toad
(T-) SQL
MDX


Ontwikkeltools & - talen
Visualstudio 2005/VisualBasic.NET
Javascript, ASP, HTML, CSS
ActiveX
CSP
Visual SourceSafe 2005
Team Foundation Server
Subversion

Methoden & Technieken:
Bachman/ERD
Balanced Scorecard
Procesmanagementmethodiek
Dimensional Modeling (Kimball)
Datavault (Linstedt)
CIF (Inmon)
Anchormodeling

Projectmanagement:
Prince2

Enterprise Architectuur
TOGAF

Werkervaring:
Periode:
april 2011 - april 2012
Bedrijf:
Radboud UMC Nijmegen
Functie: Microsoft BI Specialist
Technieken
Projectomgeving::
SQL Server 2008 (SSIS, SSRS, SSAS, Reportbuilder)
Ontwikkeling integrale kwaliteitsmonitor
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Datawarehouse architectuur bepalen/bouwen, extractie van data uit heterogene bronnen, bouwen van een kubus en bouwen van rapportages/dashboard met MDX. Oplossing wordt gebruikt door 250 gebruikers waaronder RvB, concernstaf en afdelingshoofden. Troubleshooter van rapportbouwers (powerusers) en implementatie van Self Service BI aanpak.

Periode:
februari 2010 - april 2011
Bedrijf:
AMC
Functie: Informatie architect /SQL specialist
Technieken
Projectomgeving::
SQL Server 2008 (SSIS, SSRS, SSAS), subversion,
SQL Server migratie
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Datawarehouse architectuur bepalen, inrichten migratiestraat SQL Server 2000-2008 (DTS, SQL Server objecten) met documentatie zoals migratieplannen, projectplan, intakeformulieren. Een SSIS framework ontwikkeld met auditing. Tevens project troubleshooter, versiebeheer, methodieken ontwikkelen, Master Data Management analyse en verkenning.

Periode:
oktober 2009 - februari 2010
Bedrijf:
BKR
Functie: Datawarehouse architect
Technieken
Projectomgeving::
SQL Server 2008 (SSIS, SSAS), Sharepoint, TMAP.
Berichten archief systeem.
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Architectuur bepalen, opzetten en advisering rond de aanpak van de bouw van een systeem om berichten op te slaan dan wel te bevragen. Tevens interne medewerker coachen, kennisoverdracht en samenwerken met testteam (TMAP). Geheel opgezet als datawarehouse oplossing.

Periode:
juni 2009 - september 2009
Bedrijf:
Integraal kankercentrum Oost
Functie: ICT manager/adviseur
Technieken
Projectomgeving::
ICT Ondersteuning van het management.
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
In deze rol ICT ondersteuning geleverd aan het management op diverse vlakken zoals het schrijven van een informatieplan/-beleid, adviseren omtrent videoconferencing, advisering op het gebied van datawarehousing/BI voor NKR (landelijke kankerregistratie), projectaanpak, vervanging server park/werkplekken, glasvezel, vlottrekken projecten, troubleshooting, etc.

Periode:
januari 2009 - oktober 2009
Bedrijf:
Radboud UMC Nijmegen
Functie: BI Specialist
Technieken

Projectomgeving:
SQL Server 2005 (SSIS, SSRS), Business Objects XI R2, Xcelsius, Mapinfo
Ondersteunen van de diverse afdelingen bij bedrijfsprocessen
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Afdelingen (50) van de Radboud hebben behoefte aan diverse stuurinformatie door o.a. marktwerking. Hiervoor is een multidisciplinaire BI Taskforce groep opgezet die, en een BI werkwijze bepaalt en tevens de antwoord geeft op de BI cases. Werkzaamheden uitgevoerd op diverse vlakken zoals interviews met afdelingshoofden, artsen en medewerkers, behoefteanalyses, bronanalyses, advisering, bouwen van rapportages/dashboards/ analyses en het geven van presentaties. Opleiden van klantcontactteams om BI vraagstukken te herkennen.


Periode:
april 2008 - december 2008
Bedrijf:
AudioNova
Functie: Rapportagebouwer/analist/projectleider
Technieken
Projectomgeving::
SQL Server 2005 (SSIS, SSRS), (T-)SQL
Bouwen van een Multi linguale rapportage portal voor de europese vestigingen van AudioNova (Nederland, Duitsland, Frankrijk, etc).
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
In dit project ben ik verantwoordelijk voor het bouwen van alle rapportages voor de diverse doelgroepen zoals winkelmedewerkers, businesscontrol en management. De rapportages varieerden van dagstaten tot complete management overzichten. Tevens moest dit zo opgezet worden dat het voor meerdere landen bruikbaar is. Ook diverse integriteitsrapporten (voorraad, omzet, kassatransacties) gebouwd om de introductie van diverse softwareplatforms (JDEdwards) te begeleiden.

Periode:
oktober 2007 - april 2008
Bedrijf:
Arcadis Aqumen Facility Management (opdracht via KVL)
Functie: BI consultant/projectleider
Technieken:
SQL Server 2005 (SSIS en SSAS)
Projectomgeving:
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid::
Bouw van een datawarehouse.
Ik heb in dit project een tweeledige rol vervuld, namelijk als BI Consultant en als projectleider. Ik was verantwoordelijk voor de bouw van zo'n 10 feiten en 30 dimensies en de aansturing van enkele projectleden. Er zijn feiten gebouwd op het gebied van requests, events, orders, invoices, commitment, expenditures, auditing, ordermonitoring, budgetmonitoring. Een extra uitdaging was om zo'n tiental bijna gelijkwaardige databases (van klanten) te laden en deze te uniformeren en te koppelen met de financi�le administratie. Dankzij deze aanpak heeft Arcadis Aqumen een integraal overzicht van alle klanten. Daarnaast een interface aangepast van Exact Globe 2003

Periode:
november 2006 - september 2007
Bedrijf:
Adecco (opdracht via KVL)
Functie: Datawarehouse developer
Technieken:
SQL Server 2005 (SSIS, SSAS en SSRS)
Projectomgeving:
Bouw van een datawarehouse voor het management.
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Ik heb hier de bouw van een datawarehouse verzorgt m.b.v. SQL Server 2005 (SSIS, SSAS en SSRS). Feiten op het gebied van declaraties, uitzendingen, opdrachtversies en arbeidsovereenkomsten zijn gebouwd. Tevens controle rapporten gebouwd ten behoeve van het laden van de datawarehouse. Hierbij gewerkt aan een validatiemodel waarbij eerst de data gecontroleerd werd o.b.v referentiele integriteit waarna de data werd geladen in de sterren.

Periode:
juni 2006 - april 2008
Bedrijf:
KVL Inspiratie Technologie
Functie: Microsoft Ontwikkelaar
Technieken:
Microsoft SQL Server / Visual Basic.NET
Projectomgeving:
Ontwikkeling van de DDM Studio met SQL Server 2005.
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Naast de projecten die ik heb uitgevoerd, heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van een add-on op basis van SQL Server 2005. Deze add-on bestaat uit SISS packages en stored procedures die worden aangestuurd via een metadata systeem. Dit systeem zorgt er voor dat data van diverse bronsystemen gestructureerd en geladen wordt in feiten en dimensies. Ik ben op diverse gebieden werkzaam zoals ontwikkeling stored procedures, SSIS packages, deployment, Visual Basic.NET 2005, T-SQL, Analysis services 2005 en Reporting Services 2005.

Periode:
april 2002 - juni 2006
Bedrijf:
Newcom
Functie: BI - consultant, data-analist, projectleider -modeller en implementatiespecialist
Technieken:
Microsoft SQL Server/Crystal report/Dynalytical Toolkit
Projectomgeving:
Diverse projecten uitgevoerd op datawarehouse/BI gebied
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Bij dit consultancy bedrijf heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van :
* Bouw van datawarehouses volgens de Kimball methode bij klanten Pricewaterhousecoopers, Michael Page en Bartok.
* Rapportages, businessviews en dashboards gebouwd met Crystal reports producten bij klanten Pricewaterhousecoopers, Michael Page en Bartok.
* Bouw van OLAP cubes bij klanten Pricewaterhousecoopers, Michael Page en Bartok.
* Bouw van een metadata gedreven tool (Dynalytical Toolkit) die een datawarehouse kan genereren op basis van Kimball methodologie met stored procedures, Analysis services, DTS, VB, VB.NET.
* Rapportages, businessviews en dashboards gebouwd met Crystal reports producten.


Periode:
Maart 2001 - Maart 2002
Bedrijf:
The Vision Web
Functie: Microsoft Ontwikkelaar
Technieken:
SQL Server, Visual Basic, Web Development, SAP
Projectomgeving:
Diversen
Taakomschrijving en
verantwoordelijkheid:
Bij The Vision Web heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd :
� Web developer van een website voor een makelaar die zijn objecten (beschrijving, foto's en plattegronden) op een eenvoudige manier op het internet wil publiceren en zelf wil onderhouden (content management systeem).
� Bij Essent in 's Hertogenbosch heb ik op de 'tradefloor' een applicatie beheerd die de contracten vastlegt op het gebied van stroom, gas, olie en andere 'commodities'. Ik was verantwoordelijk voor het beheer van de applicatie, het installeren van nieuwe versies, contact met de leverancier, diverse projecten op het gebied van connectiviteit, middleware, interfaces, etc.
� ARM - Autoleasing is een leasemaatschappij waar men auto's kan leasen. ARM-Autoleasing had behoefte aan een leasecalculator die bereikbaar was via het web. Ik heb de analyse uitgevoerd, de 'business rules' van de leaseberekeningen bepaald, de website ontworpen en gebouwd, de datamodellen bepaald en ge�mplementeerd.
� Conversie van ABAP programmatuur van SAP 3.0 naar SAP 4.6. Aanpassingen maken in overzichten, BIM en IDOC's.


Periode:
januari 1999 - februari 2001
Bedrijf:
Kluwer Fidura
Functie: Informatie-analist/ontwerper
Technieken:
SQL Server 2000, Visual Basic
Projectomgeving:
Bouw advocatuurpakket
Taakomschrijving en
Verantwoordelijkheid:
Compleet re-engineren van een advocatuurpakket naar een nieuw platform. Functionele analyses gemaakt van de relatie-, dossier-, medewerker-, uren-, facturering-, rol- en financi�le module. Opstellen van testplannen (testroutes, testsituaties en testacties) en deze automatiseren door middel van automatische testtool.