No Title
cv: 7915 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV's



Service coordinator, Service manager,
Genemuiden
per direct
Service manager, Service coordinator,

Algemene Opleiding:
Grund/Hauptschule
Mittlere Reife
Berufsschule
Staatsexamen II Nederlands


Automatiseringsopleidingen

Industri�le automatisering
A+
Itil Foundation
MCSE NT 4
MCP Windows 2000
MCSA Windows 2000
MCSE Windows 2000
MCSA Windows 2003
MCSE Windows 2003
MCITP Windows 2008 Enterprise Administrator
Windows SBS Small Business Specialist
Windows ISA 2004
SharePoint Services 2.0/3.0
SharePoint Server 2007
Citrix CCA
Citrix CCEA Meta frame
VMware VCP
SBS Small Business Specialist
CSDM Certified service desk manager

Automatiseringskennis

Besturingssystemen

MS-DOS
Windows '95/'98
Windows NT Workstation 4.0
Windows NT Server 4.0
Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server
Windows XP Professional
Windows Vista
Windows 7
Windows SBS Server 2003
Windows 2003 Server
Windows SBS Server 2008
Windows EBS Server 2008
Windows 2008 Server
Novell 3.12 / 4.11
Applications

Microsoft Office '95/'97/'00/03/07
Windows Exchange 5.0/5.5 03
Microsoft Outlook '97/'00/03
Microsoft ISA 2004
Microsoft SharePoint '03 / 2007
Red-Box incident manager
EWM incident manager
Top desk
HP Open View
HP Systems Insight Manager (SIM)
VERITAS / Data Protector / Omniback
Citrix Metaframe Xp
Radia
VMware ESX / GSX
BMC Patrol
Altiris
Symantec Antivirus
McAfee

Protocollen

TCP/IP
IPX/SPX


Talenkennis: Engels
Duits
Nederlands


Hobby's

Tafeltennis, poolen, buitenlandse reizen, mijn kinderen


Werkervaring:

Opdrachtgever: Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Periode : maart 2010 t/m heden
Functie : Servicebeheerder, Service Co�rdinator, Incident manager

De werkzaamheden bestaan uit:
Als servicebeheerder stuur ik toets- en testactiviteiten aan en stel requirements op voor Rfc's, zoals technische en functionele specificaties. Tevens stel ik (gebruikers)handleidingen, werkinstructies en functionele acceptatiecriteria op, en ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van de functionele acceptatiecriteria. Ik bereidt draaiboeken voor transitie en implementatie voor en stel implementatieplannen op. Ik voert de regie over aansluitingen van klanten. Ook los ik incidenten op en voer de regie hierover (2e en 3e lijn). Ik zorg voor de operationele aansturing van leveranciers en bewaak de afhandeling van incidenten door leveranciers. Ik maak de incidentanalyse en zorg voor het incidentmanagement. Ik voer de technische projectco�rdinatie van deelprojecten van de projecten "In Beheername" en "Doorontwikkeling". Ik participeer in projecten en communiceer naar diverse partijen. Ik bewaak de kwaliteit van de diverse tussen- en eindproducten. Samengevat ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud (correctief en adaptief) en beheer van de producten, het onderhouden van acceptatiecriteria, productrisicoanalyse en teststrategie�n, incidentmanagement implementaties bij klanten, regievoering over standaard changes en voor de kwaliteit van de operationele dienstverlening.


Werkgever: DataBalk B.V.


Periode : februari '09 t/m maart 2010
Functie : Service coordinator, Service manager, Incident manager

De werkzaamheden bestaan uit:
Als ICT Service Co�rdinator h�t aanspreekpunt voor de standaard en niet standaard IT dienstverlening. Voer hierover de regie, stem capaciteit af en bewaak tijdige levering van de diensten. Verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van SLA's . Stuur pro- actief op kwaliteitsverbeteringen conform ITIL standaard. Bouw goede relaties op met de klant, met de afdelingen en externe leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de diensten. Daarnaast verantwoordelijk voor de implementatie van de diverse processen en het vaststellen van nieuwe diensten, procedures en werkwijzen.

Tevens, in verband met de verantwoordelijkheid over de servicedesk, belast met volgende taken:
Fungeren als incidentmanager.
Aansturen Servicedesk medewerkers zoals 2e en 3e lijns system administrators.
Behalen van service levels conform de overeengekomen SLA's
Zorgdragen voor bezetting van servicedesk volgens de dienstregeling
Zorgdragen voor effici�nte inzet van medewerkers
Verzorgen van rapportages voor opdrachtgevers, interne organisatie zoals management en directie.
Strakke bewaking van klantrelaties.
Inventariseren van change requests en vertalen in een offerte.
Overleg met de ICT architect over technische aanpak.
Overleg met sales om aanvragen in offertes om te zetten.

Verdere aandachtpunten van mijn werkzaamheden zijn:
Klantgerichtheid: Onderzoek naar wensen en behoeften van de klant en hierop anticiperen.
Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid;
Probleemanalyse: Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie en verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van oorzaken van problemen;
Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten;
Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten stellen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken;
Inzet: Stellen van hoge eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen.


Werkgever: Selles Automatisering

Periode : oktober '08 t/m januari 09
Functie : Service manager

De werkzaamheden bestonden uit:
TAM (Technical account manager), met het zwaartepunt op volgende activiteiten:
Realiseren van verkoop bij bestaande en nieuwe klanten. Het opmaken en afwerken van offertes. Het opvolgen van telefonische en schriftelijke meldingen van klanten. Behalen van vooropgestelde verkoopdoelstellingen.
After sales en de daaruit voortvloeiende verbetering van de dienstverlening van Selles Automatisering.

Projectleider voor verschillende infrastructuurprojecten.
Als technisch projectleider verantwoordelijk voor verschillende infrastructuur projecten. Operationeel leiding geven aan diverse projectmedewerkers. Opstellen van planningen en budgetten, zoals het analyseren van projectrisico's. Gedurende de uitvoering van de projecten verantwoordelijk voor budget, tijd en kwaliteit.

Verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de klanten, het adviseren van de klanten bij vraagstellingen of problemen, en voor de nakoming van gemaakte (eventueel contractuele) afspraken met de klant. Tevens verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van adequate medewerkers op projecten of in lijnfuncties, de werving en selectie van nieuwe medewerkers, de ontplooiing van de medewerkers middels inzet in projecten of lijnactiviteiten, de opleiding en begeleiding van medewerkers.rantwoordelijk voor


Werkgever: TenICT

Opdrachtgever: VTS-Politie Nederland (ISC)
Periode : april '06 t/m oktober '08
Functie : Systeemspecialist / Projectleider /Partner manager

De werkzaamheden bestonden uit:
Verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur van Korps Noord en Oost Gelderland. Werkzaamheden waren onder andere het installeren configureren bewaken en beheren van de Windows servers en infrastructuur, zoals 3e lijns support, deployment en het in beheer nemen van nieuwe servers, het oplossen van technische problemen die door de 2e lijn werden ge�scaleerd.

Migreren van alle Politie useraccounts, data, mailboxen, printers, applicaties etc. van een NT4 naar een Windows 2003 server/XP cli�nt omgeving onder gebruikmaking van verschillende migratietools zoals ADMT en Quest. Oplossen van migratiegerelateerde incidenten/problemen op het gebied van Exchange 2003, Active Directory, applicaties, etc.

Projectleider integratie CCP3 (Contact Center Pro) voor Korps Gelderland Midden met een doorlooptijd van 1 1/2 jaar. Hierbij lag het zwaartepunt van de werkzaamheden op het inrichten van een test en productieomgeving welke in samenwerking met externe partijen (Philips en KPN) ingericht werd ter vervanging van het bestaande Contact Center.

SharePoint beheer voor de interne organisatie van VTSPN. Verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de SharePoint - farm bestaande uit drie webservers in een NLB cluster, twee servers in een geclusterde omgeving voor de databases en een index server.


Werkgever: IMD Technical Services

Opdrachtgever: Atos Origin
Periode : december '05 t/m maart '06
Functie : Netwerk/systeembeheerder

De werkzaamheden bestonden uit:
Systeembeheer (3de lijn support)
Wereldwijde migratie van het farmaceutische concern Organon.
Via het flying squad principe op verschillende locaties (Indonesi�, Slowakije, Roemeni�, Litouwen) servers en clients migreert naar AD.


Werkgever: IMD Technical Services

Opdrachtgever: HP
Periode : september '03 t/m november '05
Functie : Netwerk/systeembeheerder

De werkzaamheden bestonden uit:
Systeembeheer (2de en 3de lijn support)
Netwerkbeheer (2de en 3de lijn support)
Beheer Saralee domeinen wereldwijd (40 000 user) onder gebruikmaking van diverse applicaties zoals Radia, HP Open View, HP Insight Manager, Veritas / Data Protector / Omniback II, BMC Patrol, EWM incident manager


Werkgever: IMD Technical Services

Opdrachtgever: PGGM Zeist
Periode : februari '02 t/m september 03
Functie : Desktop Engineer Servicemanager Service Engineer

De werkzaamheden bestonden uit:
Systeembeheer (2de en 3de lijn support)
Netwerkbeheer (2de en 3de lijn support)
Aansturen verschillende serviceteams


Werkgever: IMD Technical Services

Opdrachtgever: KPMG Meijburg & Co
Periode : oktober '01 t/m februari '02
Functie : System Engineer 2de 3de lijns

De werkzaamheden bestonden uit:
Begeleiden uitrol van laptops en werkstations
Installeren op locatie van laptops en werkstations
Oplossen van problemen bij de gebruikers (2de en 3de lijns support)
Ondersteuning van gebruikers op diverse applicaties, zoals Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office '97 en 2000, Outlook '97 en 2000, Fiscale softwareapplicaties etc.


Werkgever: IMD Technical Services

Opdrachtgever: IMD Services for ICT
Periode : september 2001 t/m oktober 2001
Functie : Systeembeheer

De werkzaamheden bestonden uit:
Voor diverse klanten zorgdragen voor telefonische ondersteuning op Windows NT 4.0, Windows 2000, MS-Office en diverse kantoor applicaties
Maken rapportage naar tussenpersonen
Oplossen van hardware- en softwareproblemen bij eindgebruikers op zowel Pc's,
Laptops, Servers en Printers
Migratie van Windows NT 4.0 naar Windows 2000 bij Glaverbel te Oosterwolde en Tiel
Installatie en configuratie van Windows 2000 Professional bij eindgebruikers


Werkgever: IMD Technical Services

Opdrachtgever: FNV Bondgenoten
Periode : september 2001
Functie : Roll out medewerker

De werkzaamheden bestonden uit:
Installatie en configuratie van IBM pc's bij eindgebruikers
Aansluiten op het NT 4.0 netwerk
Oplossen problemen na installatie


Werkgever: Philips

Periode : 1993 - 2000
Functie : procesoperator / systeembeheerder


Werkgever: Firma Wenceck (BRD)

Periode : 1989 - 1992
Functie : onderhoudsmonteur


Werkgever: J.H. Muller (BRD)

Periode : 1980 - 1988
Functie : Constructiebankwerker/ -lasser