No Title
cv: 7292 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sService (Level) Manager/Contract Manager

20-12-2011
Functie als Service(Level) /Contract Manager

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) Diploma, 1987, Haarlemmermeerlyceum te Hoofddorp

Middelbaar Economisch en Administratief (MEAO) Diploma, 1988, Mr. Johan Enschede MEAO te Haarlem

Hoger Economisch en Administratief Onderwij (HEAO) Diploma, 1992, Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam, Economisch-Linguïstische richting.

Vrije universiteit van Amsterdam Geen diploma

Windows Vista, Windows 2003, Windows XP, MS Excel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, MS PhotoDrawer, MS Visio, Adobe Photoshop, MS FrontPage, MS Sharepoint, MacroMedia Dreamweaver, Siebel, SAP, SAP Business Warehouse, Impromptu Cognos Data Warehouse en Business Objects.
ITIL Foundation
ITIL v3 (gedeeltelijk)ktober 2008 tot heden: Manager Operational Supply Management – Telfort B.V.

Deze functie komt neer op de activiteiten en verantwoordelijkheden zoals omschreven bij Sr. Manager IT Operations met inbegrip van de Networks-activiteiten en –verantwoordelijkheden. Onder Networks wordt verstaan het telecommunicatienetwerk van Telfort zoals mobiele telefonie, SMS, MMS, data, etc.


September 2007 – September 2008: Sr. Manager IT Operations – Telfort B.V.

•Eigenaarschap van alle SLA’s (Service Level Agreements) tussen de afdeling ICT en haar klanten in en buiten de Telfort organisatie.
•Operationeel Contract Manager van alle IT-contracten.
•Forecasting van service volumes en overeenstemming over de vereiste resource levels in samenwerking met twee key service suppliers: Manager ICT Support en de outsourcing partner
•Het monitoren van de kwaliteit van de service en de service levels zoals geleverd door de twee key service suppliers.
•Initiatie van correctieve maatregelen en escalatie van problemen indien noodzakelijk.
•Change control en management van SLA’s in samenwerking met ICT Customer Management.
•Service Level rapportages naar ICT Business Management, de ICT-klant en het ICT Management team.
•Participatie in service review meetings en andere leveranciers- en klantcontacten
•Verantwoordelijk voor de uitvoering van de afdelingsgerelateerde SOx controls
•Verantwoordelijk voor het budget van 13 miljoen EURO (inclusief Networks: 21 miljoen EURO) zoals gedefinieerd in het ICT operating plan en de forecast.


April 2007 – Augustus 2007: Contract Manager – Telfort B.V.

•Verantwoordelijk voor de kosten, de kwaliteit en de continuïteit van de ICT-dienstverlening, geleverd door de outsourcing partner en ICT-leveranciers.
•Het managen van de contracten en het oplossen van contractuele disputen.
•Het ontwikkelen, onderhandelen en managen van SLA’s met de outsourcing partners en ICT-leveranciers.
•Verantwoordelijk voor de afdelingsgerelateerde SOx controls
•Verantwoordelijk voor het programma management van alle operationele projecten.


November 2006 – Maart 2007: Information Manager – Telfort B.V.

•Bewaken van de informatievoorziening en het proces dat hieraan vooraf gaat.
•Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie.
•Managen en communiceren met derde partijen.
•Uitvoeren en bewaken van het control framework
•Participeren in commerciële en operationele project teams.
•Plannen van de activiteiten binnen de afdeling.
•Het managen van de activeiten van het team.
•Managen en onderhandelen van de Service Level Agreements met de business.
•Coördineren van de communicatie binnen het team.
•Managen van projecten en project life cycles
•Managen van de afdelingsrelevante contracten
•Creëren en managen van de roadmap
•Managen van de SOx-controls binnen de afdeling


Januari 2002 – Oktober 2006: Sales Information Manager – Bentley Software Systems Europe B.V.

•Het voorzien van alle bedrijfsonderdelen (wereldwijd) van informatie met betrekking tot Sales, Marketing en Finance.
•Het trainen van gebruikers.
•Ondersteuning bij de implementatie van het informatiesysteem (Cognos Data Warehouse, Business Warehouse).
•Het maken en onderhouden van het (internationale) prijsboek.
•Het maken en onderhouden van een (wereldwijd) sales forecasting system.
•Het maken en onderhouden van een (wereldwijd) budgetsysteem.
•Het coördineren van acquisities.
•Het maken van enterprise license proposals (ELS)
•Het managen van de ELS-contracten
•Het maken van offertetools.

Juni 1999 – December 2001: BackOffice Manager - Intergraph Benelux B.V.
Het managen van een afdeling verantwoordelijk voor inkoop, verkoop, logistiek, facturatie, marketing en communicatie, service contracten, klantcontacten, het prijsboek, call logging, de ISO-9000-procedures en alle voorkomende administratieve werkzaamheden.


Juni 1998 – Mei 1999: Supervisor Special Projects - Intergraph Benelux B.V.
Het coördineren en het werken aan speciale projecten binnen de organisatie, zoals: het Millennium, het maken en onderhouden van de interne website, het implementeren van nieuwe systemen, het introduceren van een nieuw facturatiesysteem, etc.

Oktober 1994 – Mei 1998: Service Administrator - Intergraph Benelux B.V.
De verkoop en administratie van service contracten (aangaande hardware en software) en het maken van financiële en verkoopgerelateerde rapportages.

Maart 1994 – September 1994: Administratief – Ministerie van Justitie
Administratieve activititeiten.


Juli 1993 – Februari 1994: Allerlei soorten administratieve functies voor verschillende bureaus.