No Title
cv: 6956 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOracle/Java/J2EE/XML ontwikkelaar
Woerden
01-jan-2010
opdracht

1987 - 1993 Medische Biologie, Universiteit Utrecht
1985 - 1987 Atheneum, Hoorn
1983 - 1985 HAVO, Hoorn
1979 - 1983 MAVO, Hoorn


Branchekennis: Bank- en verzekeringswezen

Toepassingsgebied:
4-GL oplossingen:
RIOSPV (Defensie Telematica Organisatie)
Registreren Ontvreemde Vaartuigen (KNLPD)
Inter(Intra)net en e-commerce oplossingen:
ICRM (Credit Risk Management - ING)
P&L, Aandelen en Derivatenhandel (ING-Barings)
Risk and Finance rapportage systeem (ING-Barings)
ORCA factureringssysteem (ING-ITC)
FOA billingserver (Registreren bank transacties, ING Bank)
AISS (Market Risk Management - ING)
BSB, Elektronische rapportage in pdf formaat (NN - ING)
Vortex Risk Engine, risico management (International Credit Risk Management, ING)

Operating systems: Solaris, AIX, HP-UX, Linux, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, 9x, Dos, Vax-Vms

Middleware: J2EE, Jini

Software: Websphere Studio Application Developer, VisualAge for Java, Eclipse, Forte4J, Netbeans, WebSphere Applicatie Server, JBoss applicatieserver, Orion applicatieserver, Oracle 9iAS applicatieserver, Jakarta-tomcat 3.x, 4.x, Apache webserver, JDeveloper 9i, Together ControlCenter, Designer 1.2, 1.3.2, 6.0, 6i, Forms 3.0, Forms 4.5, Reports 4.5, Developer 6i, PVCS, Microsoft Office,

Programmeertalen: Java, Oracle, SQL, PL/SQL, Pascal, C

Technieken: J2EE, NIAM, RAD, ERD, OOP, distributed multi-tier applicaties

Databases: Oracle 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, MS Access

Internet: JSP, Servlets, FOP, XML, XSLT, XSL-FO, HTML, CSS, SOAP


Periode: januari 2004 - heden
Functie(s): Systeemontwerper, Java Systeemontwikkelaar
Operating systems: Windows NT, Solaris
Software: Websphere Studio Application Developer, Castor framework, Websphere Studio Application Server
Werkzaamheden: Ontwerp een bouw van een applicatie voor het bepalen van EVARAROC cijfers (risico management) voor te verstekken kredieten.
Er wordt zowel een real-time als batch verzie gebouwd. Data wordt aangeleverd in de vorm van een xml bestand.

Periode: oktober 2003 - december 2003
Functie(s): Systeemontwerper, Java Systeemontwikkelaar
Operating systems: Windows XP, NT, AIX
Software: Eclipse, Websphere Studio Application Developer, VisualAge for Java, XML, XSL-FO, FOP, Quartz Scheduler, JSP, Servlets, Lotus Notes, Log4J, Websphere Application Server, Jakarta-Tomcat.

Werkzaamheden: Nationale Nederlanden verzorgt voor zijn buitendienst medewerkers en de direct leidinggevende daarvan allerlei rapportages als onderdeel van het Belonings Systeem Buitendienst. Deze maandelijkse rapportages dienen iedere maand naar de huisadressen van de diverse BSB funtionarissen opgestuurd te worden.
Doelstelling van dit project is deze rapportages in elektronische vorm beschikbaar te stellen. Om dit te bereiken worden vanaf het mainframe een viertal typen rapportages in de vorm van xml-bestanden beschikbaar gesteld. Deze rapportages dienen verder opgesplitst te worden naar buitendienst functionaris cq. teamleider. Vervolgens dienen de opgesplitste bestanden omgezet te worden naar het pdf formaat waarna ze gekoppeld worden aan een, via het internet benaderbare, Lotus Notes applicatie.

Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor het opsplitsen van de bestanden, het omzetten naar pdf en het koppelen aan Lotus Notes. Voor het opsplitsen van de aangeleverde rapportages en het omzetten naar pdf maak ik gebruik van een xsl stylesheet en xsl-fo tags. De opgeleverde documenten worden vervolgens door gebruikmaking van fop (formatting objects processor) omgezet naar pdf formaat. Dit alles is geimplementeerd binnen een servlet met gebruikmaking van een job scheduler.
_______________________________________________

Periode: september 2002 - september 2003
Functie(s): Systeemontwerper, Java Systeemontwikkelaar
Operating systems: Windows 2000, Sun Solaris
Software: Websphere Studio Application Developer, VisualAge for Java, J2EE, XML, JMS, AspectJ, Together ControlCenter, Oracle, PVCS

Werkzaamheden: De afdeling Market Risk Management van de ING is verantwoordelijk voor het leveren van rapportages over de risico's die de ING loopt betreffende posities die worden ingenomen op bijvoorbeeld de valuta-, optie- en aandelenmarkt. Deze rapportages dienen opgeleverd te worden aan de raad van bestuur van de ING en aan De Nederlandse Bank om op basis hiervan de solvabiliteit te bepalen.

Voor de administratieve ondersteuning hiervan is een standaard pakket aangeschaft. Echter dit pakket dekt niet voor 100% de gevraagde functionaliteit. Om de resterende functionaliteit toe te voegen zijn verschillende deelprojecten in het leven geroepen.

Al deze deelprojecten worden door toepassing van Java technologie ingevuld.
Een van de deelprojecten is AISS. Dit deelproject is bedoeld om de aangeleverde bestanden, met daarin vermeld alle transacties die die dag hebben plaatsgevonden, te laden, valideren en exporteren.
Voor de implementatie van dit proces wordt gebruik gemaakt van Enterprise Java Beans (session en entity beans), JMS voor messaging en allerlei andere ondersteunende Java API's. Ontwikkeling vindt plaats met behulp van VisualAge for Java, Websphere Studio Application Developer en Together ControlCenter. Deployment vindt plaats binnen een WebSphere Applicatie Server.
Binnen het team werk ik mee aan de ontwikkeling en het onderhoud van dit systeem. Verder werk ik mee aan het uitwerken en implementeren van een oplossing voor het automatisch deployen van de applicatie beginnend bij het uitchecken van de code uit PVCS en eindigend bij het daadwerkelijk draaiend krijgen onder WebSphere. Daarnaast bied ik ondersteuning bij allerlei andere deelprojecten en doe ik code-reviews.
________________________________________________

Periode: maart 2002 - augustus 2002
Functie(s): Technical consultant, Java systeemontwikkelaar
Operating systems: Windows NT, AIX
Software: Websphere Studio Application Developer, J2EE, XML, XSLT, Soap, Struts Framework, Log4J, Oracle, Jakarta-Tomcat Web Server, PVCS

Werkzaamheden: ING Bank Nederland heeft een systeem aangeschaft voor het registreren van de kosten van bancaire transacties. Het front-end van deze applicatie voldoet niet aan de eisen gesteld door de ING bank. De opdracht is om nieuw front-end te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van JSP, Servlets, het Struts Framework, Log4J en SOAP.

Binnen het team ontwikkel ik mee aan alle delen van het systeem. Ik werk oplossingsrichtingen uit en dien als vraagbaak voor de overige ontwikkelaars en de projectleider. Daarnaast onderzoek ik nieuwe technologieŽn en de toepasbaarheid van deze technologieŽn binnen het systeem. Tenslotte denk ik mee over de functionaliteit van het systeem.

De Front Office Application server bestaat uit JSP's en Servlets die uiteindelijk gedeployed gaan worden binnen WebSphere draaiend op AIX. Ontwikkeling vindt plaats mbv Websphere Studio Application Developer. Er wordt verder gebruikt gemaakt van het Struts Framework, XML, XSLT, Log4J, JUnit, SOAP, HTML, JavaScript, TogetherJ en PVCS.
________________________________________________

Periode: oktober 2001 - maart 2002
Functie(s): Technisch projectleider, Ervaren systeemontwikkelaar
Operating systems: Solaris, Windows NT 4.0, DOS
Software: Designer 6i, Developer 6i, Headstart 6i, Oracle database, Oracle 9iAS applicatieserver

Werkzaamheden: ING-ITC is het automatiseringscentrum van de ING. Naast verantwoordelijkheid voor infrastructurele zaken vindt er applicatieontwikkeling plaats en worden er standaarden en richtlijnen vastgesteld voor beheer, ontwikkeling en implementaties. Binnen het Software Development Center is gewerkt aan een Oracle applicatie voor het factureringsproces naar klanten van ITC.

Als technisch projectleider heb ik meegebouwd aan de complexere delen van het systeem. Verder heb ik buiten het project om een coachende rol vervult voor Oracle ontwikkelaars van andere projecten. Daarnaast heb ik de ontwikkelstraat ingericht, zowel qua ontwikkelomgeving, database als applicatieserver. Verder heb ik de scripts gemaakt voor het compileren van Forms en Reports modules op Solaris. Tenslotte heb ik een onderzoek verricht naar de inrichting van een Java ontwikkelstraat gebaseerd op technologie van Oracle.

De ORCA applicatie is ontwikkeld met behulp van Designer 6i in combinatie met Headstart 6i. Verder is gebruik gemaakt van Developer 6i, de Oracle database en Oracle 9iAS applicatieserver. Ontwikkeling vond plaats op Windows NT, deployment op Solaris.
________________________________________________

Periode: oktober 2000 - maart 2001
Functie(s): Technisch projectleider, Ervaren systeemontwikkelaar
Operating systems: AIX, Windows NT 4.0, DOS
Software: Designer 6i, Developer 6i, Headstart 6i, Oracle database, Oracle 9iAS applicatieserver
Werkzaamheden: ING-Barings is binnen de ING verantwoordelijk voor het zakenbankieren. De afdeling Risk and Finance binnen ING-Barings houdt zich bezig met het opstellen van rapportages naar De Nederlandse Bank. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Oracle technologie.