No Title
cv: 6893 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior Java Consultant
Den Haag
per direct
Uitdagende projecten

HBO Informatica
Oracle ADF
Certified Java Programmer
Certified Java Web Componenten Developer
Certified Java Web Services Developer

Java, Java EE, J2EE, Oracle, Hibernate, Spring, JPA, Webservices, SOA, XML, XSLT

Opleidingen: en certificeringen
* Sun Certified Developer for Java Web Services
* Sun Certified Web Component Developer
* Sun Certified Java Programmer
* Oracle ADF
* Oracle Designer en Developer
* Informatica, Haagse Hogeschool
Samenvatting
2009 - heden
Free IT (freelance), Senior Java Consultant
2003 - 2009
Logica, Softwareontwikkelaar (Java EE)
2000 - 2003
Logica, Softwareontwikkelaar (Oracle)
Free IT (freelance)
feb 2009 - mrt 2009: Senior Softwareontwikkelaar Fortis
Kandidaat was samen met een collega verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van een algemeen bruikbare component voor audit informatie. Deze audit informatie moet ontsloten worden om functionele monitoring mogelijk te maken en moet informatie verschaffen voor de helpdesk van Fortis.
Logica
aug 2008 - feb 2009: Senior Softwareontwikkelaar Logica
Digimeente
Kandidaat was verantwoordelijk voor het realiseren van een gedeelte van de software van een intern ontwikkeld product. Digimeente is gebaseerd op een intern framework van Logica, maar uitgebreid met Java EE specifieke technieken en bibliotheken (zoals Apache CXF, Spring, Hibernate, Mule en ActiveMQ). Kandidaat werd vaak aangesproken als troubleshooter en als technische vraagbaak.
jan 2007 - juli 2008: Software Architect UWV
Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
WIA is een groot SOA gebaseerd project (ge�mplementeerd met BizTalk, FLOWer en Java EE) waar Kandidaat de rol van Software Architect Java heeft vervuld. Binnen dit project zijn in Java voornamelijk webservices gerealiseerd met onder andere de volgende technologie�n: JAX-WS, JPA en Spring. Kandidaat heeft de applicatie architectuur van de services ontwikkeld en ondersteunt de ontwikkelaars door oplossingen voor generieke problemen te realiseren.
nov 2006 - dec 2006: Softwareontwikkelaar Stoas
Digitaal Aanmelden
Digitaal Aanmelden (DiGa) is een webapplicatie waarmee toekomstige studenten zich kunnen inschrijven bij een school. DiGa is de eerste module in de nieuwe architectuur van de bestaande applicatie nOISe.
De communicatie tussen DiGa en nOISe verloopt via webservices die zijn ge�mplementeerd met de JAX WS 2.0 standaard.
De applicatie DiGa is ontwikkeld met de nieuwste versie van het Oracle ADF Framework waar ADF Faces onderdeel van uitmaakt. ADF Faces is een implementatie van zeer interactieve componenten volgens het JSF framework.
dec 2006: RADRace Javapolis
Kandidaat heeft samen met een collega meegedaan aan de RADRace op de Javapolis. Javapolis is de grootste onafhankelijk Java conferentie ter wereld met meer dan 2800 bezoekers uit 51 landen. De RADRace is een programmeer wedstrijd waaraan 7 teams uit 4 landen aan meededen. Kandidaat heeft samen met zijn collega de overwinning (ex aequo met een ander team) behaald door gebruik te maken van onder andere het Oracle ADF framework.
jun 2006 - nov 2006: Softwareontwikkelaar Ministerie van VROM
FLITS
FLITS is een webapplicatie waarmee de import, export, handel, vergunningen en inspecties van vuurwerk worden geregistreerd.
FLITS is ontwikkeld met de nieuwste versie van het Oracle ADF Framework waaronder ADF Faces. ADF Faces is een implementatie van zeer interactieve componenten volgens het JSF framework. De applicatie biedt ongekende interactiviteit voor een webapplicatie en is in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd.
Kandidaat heeft in dit project gefunctioneerd als technical lead en pionier van de nieuwe technologie. Hij heeft hierbij ook twee collega's begeleid.
apr 2006 - jun 2006: Softwareontwikkelaar Havenbedrijf Rotterdam
Referentiebeheersysteem
Het Referentiebeheersysteem is een generiek systeem waarmee willekeurige verzamelingen van gegevens kunnen worden opgeslagen.
Kandidaat is door het projectteam aangetrokken vanwege zijn kennis van het Oracle ADF Framework. Uitdaging in dit project was het backoffice systeem waaraan Kandidaat heeft gewerkt. De backoffice is gerealiseerd met veel niet Oracle gerelateerde producten, waaronder: Maven, Spring, EJB (messaging) en webservices. De frontoffice is gerealiseerd met het Oracle ADF Framework waarbij gebruik is gemaakt van ADF Business Components, JSP's en JHeadstart.
jan 2006 - april 2006: Softwareontwikkelaar Ministerie van VWS
Tijdschrijven
De 'Tijdschrijven' applicatie is een webapplicatie waarmee het Ministerie van VWS een pilot heeft uitgevoerd voor het berekenen van standaard kostprijzen voor Jeugdzorg.
De applicatie is ontwikkeld met het Oracle ADF framework waarbij gebruik is gemaakt van ADF Business Components en ADF UIX. De applicatie is in korte tijd gerealiseerd en bied veel zeer interactieve functionaliteit.
Kandidaat is bij dit project de hoofdontwikkelaar geweest en heeft twee junior collega's begeleid (en opgeleid) tijdens het ontwikkelen en ontwerpen.
juni 2005 - jan 2006: Softwareontwikkelaar Ing.bureau Den Haag
GRIP
GRIP is een flexibele webapplicatie waarin het Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) hun opdrachten kunnen registreren en raadplegen.
Kandidaat heeft de applicatie ontworpen en gebouwd. Er is gebruikt gemaakt van de nieuwste toolkit en framework van Oracle: JDeveloper en ADF. ADF is de combinatie van Oracle ADF Business Components (BC), Binding (JSR-227) en Oracle ADF UIX.
okt 2005: Spreker NLJUG Fall
Kandidaat is spreker geweest op de nationale conventie NLJUG Fall. Hij heeft een presentatie gehouden over het Oracle ADF framework.
jan 2005 - dec 2005: Docent interne training Logica
Kandidaat heeft in 2005 verscheidene interne training gegeven over het Oracle ADF framework. Hij begeleid ook verscheidene junior collega's tijdens de projecten en geeft presentaties aan collega's over het framework.
jun 2005 - dec 2005: Softwareontwikkelaar Gemeente Den Haag
PRIOR
PRIOR is een combinatie van de nieuwste Oracle technologie (het ADF framework) met een GIS pakket. Door deze koppeling kan visueel worden weergegeven hoe projectafstemming in Den Haag verloopt.
Kandidaat heeft in dit project voornamelijk opgetreden als mentor en begeleider van twee collega's.
apr 2005 - jun 2005: Softwareontwikkelaar Ministerie van VROM
AOV
AOV is een registratieapplicatie waarin verhuurders hun activiteiten moeten rapporteren aan het ministerie.
Kandidaat heeft de applicatie ontworpen en grotendeels gebouwd in samenwerking met een junior collega die hij begeleid. De applicatie is gebouwd met het Oracle ADF framework (ADF BC & ADF UIX).
jan 2005 - mrt 2005: Softwareontwikkelaar Ministerie van Justitie
i-Vennoot
i-Vennoot is een webapplicatie voor het notariaat om elektronisch formulieren voor een verklaring van geen bezwaar in te voeren.
Kandidaat is verantwoordelijk voor de bouw van de applicatie. Hij heeft gefunctioneerd als technical lead voor twee collega's.
De applicatie is ontwikkeld in Java met het Oracle ADF framework, waarbij gebruik wordt gemaakt van ADF Business Components (ADF BC) en ADF UIX.
jan 2005 - juli 2006: Softwareontwikkelaar Ministerie van VROM
HIP-u
HIP-u is een webapplicatie om raadpleeg functionaliteit te realiseren voor de huur- en zorgtoeslagen. HIP-u is gebouwd in Java met het Oracle ADF framework, waarbij gebruik is gemaakt van ADF Business Components (ADF BC) en ADF UIX.
Kandidaat heeft tijdens dit project als mentor voor een junior collega gefungeerd.
okt 2004 - dec 2004: Softwareontwikkelaar Ministerie van VWS
Beurs
Beurs is een applicatie gebouwd in Oracle Designer 10g waarbij gebruikt wordt gemaakt van Oracle technologie�n zoals Single Sign-On. Kandidaat heeft het gehele ontwerp geschreven en vervolgens het systeem gebouwd.
aug 2004 - sep 2004: Softwareontwikkelaar Ministerie van Justitie
GPS - Management Informatie (GPSMI)
Kandidaat heeft gewerkt aan de transformatie programatuur, om aangeleverde gegevens naar de juiste structuur om te zetten.
feb 2004 - jul 2004: Softwareontwikkelaar Ministerie van VROM
Digitaal Aanleveren Mutaties - Formulieren (DAM-F)
DAM-F is een flexible internet applicatie waarmee het Ministerie dynamische formulieren op het internet kan publiceren.
Het systeem is door Kandidaat ontworpen en gebouwd in Oracle JDeveloper en maakt gebruik van de Java 2 Enterprise Edition (J2EE) standaard, Toplink, XML en Servlets.
sep 2003 - mrt 2004: Softwareontwikkelaar Ministerie van Justitie
Centraal Testamenten Register (i-CTR)
De realisatie van het systeem in Oracle JDeveloper is door Kandidaat uitgevoerd. Hij gebruikt hiervoor Java 2 Enterprise Edition, Oracle Toplink, Java Servlets, JSP, custom-made tag-libraries en Struts 1.1. De beveiliging van de gegevens wordt gerealiseerd door een koppeling met het product GetAccess van Entrust en door gebruik te maken van form-signing met het product TruePass van Entrust.
sep 2002 - aug 2003: Softwareontwikkelaar Ministerie van VROM
Huursubsidie InformatiePunt (HIP)
Kandidaat was verantwoordelijk voor de volledige bouw van de internet applicatie in JDeveloper. Er is gebruik gemaakt van Java 2 Enterprise Edition, BC4J, Servlets, JSP en custom-made tag-libraries. De beveiliging van het systeem is gerealiseerd door een koppeling met het pakket SiteMinder.
feb 2002 - aug 2002: Softwareontwikkelaar MN-Services
Klant-op-1: deelproject 'Cluster D'
Het deelsysteem 'Relatie' is mede ontwikkeld door Kandidaat in Oracle Designer 6.0, Oracle Headstart 2.1.2 en Oracle Developer 6.0. Vanwege de grote tijdsdruk heeft hij eerst zijn eigen werk opgeleverd en is vervolgens bijgesprongen op verscheidene andere deelsystemen. Kandidaat is hiernaast ingezet bij de technische ondersteuning van de overige teamleden.
nov 2001 - feb 2002: Softwareontwikkelaar Ministerie van VROM
Archief Informatie Systeem (AIS)
Kandidaat heeft met Oracle Designer 6i, Oracle Headstart 6.5 en Oracle Developer 6.0 het AIS gebouwd. Hij heeft zich tijdens het project bewezen als vraagbaak voor de andere teamleden.
mrt 2001 - sep 2001: Softwareontwikkelaar Ministerie van Justitie
Centraal Insolventie Register (CIR)
Kandidaat ontwikkelde een groot gedeelte van het interne systeem met Oracle Designer 6.0 en Oracle Developer 6.0. Hij heeft daarna meegewerkt aan de ontwikkeling van het externe systeem met Java, BC4J (Business Components for Java), JSP (Java Server Pages), XML en XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation).
okt 2000 - dec 2003: Softwareontwikkelaar Ver. Natuurmonumenten
NeLIS
Kandidaat was verantwoordelijk voor het correctief onderhoud en incidentele nieuwbouw van het Natuurmonumenten en Landschappen Informatie Systeem (NeLIS). Hiervoor werden de tools Oracle Designer 6i en Oracle Developer 6i gebruikt.