No Title
cv: 6265 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sGespecialiseerd in ontwerp en realisatie van data migraties, DWH, ETL
Almelo
8-2012
datawarehouse opdracht, migraties, ETL

HEAO Eindhoven: Bedrijfs informatiekunde
VAT Tilburg Academie voor verkeer, vervoer en planologie.
VVS: Statistisch analist

Nederlands: moedertaal
Engels: Vloeiend in spraak en geschrift
Duits: Redelijk in spraak


Oracle Vanaf versie 7, gecertificeerd Zeer goed
SQL server MCSE gecertificeerd Zeer goed
Postgresql Open Source database Zeer goed
MySQL Open Source database Zeer goed

Oracle OWB Oracle Warehouse Builder Zeer goed
Data Integrator Business Objects Data Integrator (BODI) Zeer goed
Informatica Powercenter Goed
Talend Open Source ETL-tool Goed
Pentaho Open Source BI-platform Goed

Linux Open Source Unix variant Zeer goed
HP-UX Unix van HP Goed

Project ervaringPeriode:
December 2007 - Januari 2009
Functie: Architect Business Intelligence
Bedrijf
Travel Unie International (Arke/Holland International)
Tools
Oracle 10i, Oracle Warehouse Builder, Cognos
Omschrijving
Ontwerp en ontwikkeling van datawarehouse ten behoeve van Marketing. Data warehouse moet marketing afdeling alle klant-informatie aanbieden van alle beschikbare bronsystemen. De dynamiek van het project zit hem voornamelijk in het gegeven dat TUI momenteel bezig is met het vernieuwen van hun basis-registraties voor klant- en produktgegevens en reserveringen. Hierdoor werden gedurende de ontwerp- en ontwikkelfase nieuwe modules beschikbaar gesteld en bestaande databronnen waren aan ingrijpende veranderingen onderhevig.
Naast de ontwikkeling van het datawarehouse ook een release-management tool geselecteerd en ge�nstalleerd. Subversion onder Redhat Linux. TRAC ge�mplementeerd als project-management tool voor werkverdeling en documentatie.

Periode:
September 2007 - December 2007
Functie: Architect Business Intelligence
Bedrijf
Interpolis
Tools
Powercenter, Oracle 10i
Omschrijving
Optimalisatie data-ontwerp van fase I, en data ontwerp implementatie fase II van het datawarehouse. Redesign en optimalisatie van ETL-processen.

Periode:
December 2006 - Augustus 2007
Functie: Architect Business Intelligence
Bedrijf
Politie Nederland (ISC Odijk/Meppel)
Tools
Oracle 10i, Warehouse Builder, PL/Sql
Omschrijving
Redesign en implementatie van de huidige data warehouse omgeving naar nieuw data model. Tevens technical lead van migratie naar Oracle database platform (uitfasering Sybase) en ontwikkelomgeving (van iSQL naar Oracle Warehouse Builder).

Periode:
Oktober 2006 - Januari 2007
Functie: Stream lead Business Intelligence
Bedrijf
Koninklijke Shell (SITI)
Tools
Oracle 10i, Warehouse Builder, Imprmptu, Powerplay
Omschrijving
Ontwerp van rapportage en ETL-omgeving voor BI-oplossing ter ondersteuning van Asset-management. Oplossing voorziet in rapportage-mogelijkheden voor Software-contracten, inkoop en gebruik van software voor Shell wereldwijd.


Periode:
Oktober 2005 tot Oktober 2006
Functie: Architect Business Intelligence
Bedrijf
St. Maartenskliniek Nijmegen
Tools
Oracle 10i, Warehouse Builder, PL/Sql
Omschrijving
Redesign en implementatie van de huidige data warehouse omgeving naar nieuw data model. De st. Maartenskliniek is het eerste ziekenhuis van Nederland dat sinds februari 2005 voor 100% werkt middels de DBC-methodiek. De combinatie van de invoering van deze methodiek met de toegenomen marktwerking binnen de zorgsector heeft ertoe geleid dat de informatiebehoefte van het management sterk is gewijzigd. De voormalige datastructuur van het data warehouse volstond niet om flexibel en snel te rapporteren.

Periode:
Januari 2006 - April 2006
Functie: Architect Business Intelligence
Bedrijf
Gemeente Rotterdam (Projectbureau Veiligheid)
Tools
Oracle 10i, - Warehouse Builder, - Discoverer, PL/Sql
Omschrijving
Ontwerp en implementatie van management informatiesysteem voor Veiligheidskaart van Rotterdam. Integratie van data over jongeren in de gemeente Rotterdam geleverd door verschillende gemeentelijke diensten (GSD, GBA, VG) en landelijke instanties (Politie, OM) levert een integraal beeld op van jeugd en effectiviteit van beleid.

Periode:
September 2005 tot November 2005
Functie: Powercenter specialist
Bedrijf
VGZ zorgverzekeringen
Tools
Oracle 9i, Informatica Powercenter (ETL), TOAD
Omschrijving
Spoedopdracht voor het optimaliseren van het data synchronisatie-proces tussen de oude legacy-systemen (Cobol) en de nieuwe Siebel-implementatie.

Periode:
Juni 2005 tot September 2005
Functie: Architect data warehouse
Bedrijf
AstraZeneca
Tools
SQL server, Data Integrator, Business Objects
Omschrijving
Redesign en implementatie van datawarehouse omgeving bij een van de grootste farmaceuten van Nederland.

Periode:
November 2004 tot Juni 2005
Functie: Architect migratie
Bedrijf
Casema (Kabel, Internet, Telefonie)
Tools
Oracle 9i, Informatica (ETL), TOAD, Oracle Designer 9i
Omschrijving
Technische lead voor migratie naar Oracle Applications (eBS). Verantwoordelijk voor planning, ontwerp en implementatie van conversie. Aansturing van 4 ontwikkelaars.


Periode:
September 2004 - Oktober 2004
Functie: Adviseur data warehouse
Bedrijf
VOPAK (opslag voor chemicalien en olie)
Omschrijving
Advies over opzet van management rapportage omgeving voor gebruik in alle vestigingen wereldwijd (12). Advies betreffende project-inrichting, planning, aanpak modellering en ETL.

Periode:
September 2003 - Augustus 2004
Functie: Project manager/Data warehouse architect
Bedrijf
Cardinal Health MP&S Europe (Kleve Dld)
Tools
Business Objects, SQL server, Progress, Syncsort, Omnidex
Omschrijving
Data warehouse voor de europese divisie. Gericht op sales, marketing en logistiek. Gebruikers in heel europa van Malta tot Zweden. Rekencentrum in Kleve (D.) hoofdkantoor in Parijs.
Rol als informatie-analist, architect, projectmanager en trainer voor ontwikkelaars. Belangrijkste data bron is Mfg/Pro van QAD.

Periode:
Mei 2003 - Juni 2003
Functie: Data warehouse architect
Bedrijf
Philips CE
Tools
Kalido, Business Objects, Oracle 8i
Omschrijving
Architectuurontwerp voor implementatie van corporate data warehouse met focus op supply chain management. Data bronnen zijn i2 en SAP.

Periode:
Oktober 2002 - Maart 2003
Functie: Data warehouse architect
Bedrijf
AON (London/Chicago)
Tools
Oracle 9i, - Warehouse Builder, - discoverer, Crystal Analysis & Reports
Omschrijving
Herontwerp van bestaande rapportage omgeving voor AON-klanten. Rapportage verschaft klanten inzicht in uitstaande risico's. Toegevoegd is een module waarmee klanten niet alleen risico's gerapporteerd krijgen, maar tevens kunnen analyseren via een portal. Bestaande ontwerp was op basis
van een genormaliseerd datamodel; gehele applicatie is geheel opnieuw ontworpen en ge�mplementeerd.

Periode:
Augustus 2002 - Oktober 2002
Functie: Projectleider / ontwikkelaar
Bedrijf
Gemeente Belastingen Amsterdam
Tools
Cognos Decision Stream, Impromptu, Powerplay, Oracle 8i
Omschrijving
Door het combineren van gegevens uit de diverse HR-applicaties is GBA nu in staat om performance analyses uit te voeren voor vaste en tijdelijke medewerkers. Migratie naar analytisch model in Oracle 8i. Conversie geprogrammeerd middels PL/SQL en SQL/Loader.


Periode:
April 2002 - Augustus 2002
Functie: Informatie analist/architect
Bedrijf
Thomas Cook/Neckermann/Vrij Uit/Belvilla
Omschrijving
Vanwege de fusie van de bovengenoemde bedrijven werd een plan ontwikkeld om gezamenlijk een CRMimplementatie uit te voeren. VODW had de lead in dit project, het was mijn rol om de bestaande IT-infrastructuur in kaart te brengen en te bepalen wat de consequenties zijn van een nieuwe CRM-implementatie.

Periode:
December 2002 - April 2002
Functie: Project leider/data warehouse architect
Bedrijf
Philips Analytical (nu panalytical)
Tools
Oracle discoverer, - Warehouse Builder, - 8i, Progress
Omschrijving
Om de managementinformatievoorziening zoveel mogelijk te standaardiseren heeft de organisatie gekozen voor een centrale datawarehouse oplossing die data uit het ERPpakket MFG/PRO van de verschillende vestigingen (22)
wereldwijd moet integreren. Vanuit dit datawarehouse zal management informatie worden gegenereerd ter ondersteuning voor alle management-niveaus (operationeel, tactisch en strategisch).
Belangrijkste data bron is Mfg/Pro van QAD.

Periode:
Oktober 2001 - December 2001
Functie: Projectleider/Ontwerper/DBA
Bedrijf
JD Edwards Nederland
Tools
SQL server, - analysis server, DTS, VB
Omschrijving
Ontwerp en implementatie van prospect, suspect and customer information system; Campaign Management Tool voor marketing afdeling tbv administratie, analyse en selectie voor marketing acties.
Belangrijkste data bronnen zij JD Edwards en externe bronnen (voor suspects).

Periode:
Mei 2001 - Oktober 2001
Functie: Projectleider/Datawarehouse architect
Bedrijf
Libertel (nu Vodafone)
Tools
Oracle, Data stage, Business Objects
Omschrijving
Ontwerp en implementatie van data warehouse voor sales, marketing ter vervanging van bestaande LARGE (Libertel Analytical and Reporting Generating Environment).


Periode:
Maart 2001 - Mei 2001
Functie: Datawarehouse architect
Bedrijf
Markant (Duitsland)
Tools
Cognos decision stream, Powerplay, Impromptu, Oracle 8
Omschrijving
Ontwerp en implementatie van data warehouse voor boodschappenmand analyse (POS-transacties) ter ondersteuning van inkoopbeleid en verantwoording aan participerende supermarkt ketens.
Externe partijen kunnen via extranet online benchmarken en analyseren.

Periode:
December 2000 - Maart 2001
Functie: Project manager/data warehouse architect
Bedrijf
Organon
Tools
Oracle Warehouse Builder, -8i, Business Objects
Omschrijving
De log-files van de verschillende websites worden gebruikt om inzicht te krijgen in het zogenaamde click-gedrag van "site-visitors". Deze informatie gecombineerd met voorschrijfgedrag van artsen in de VS, zal moeten aantonen dat het verschaffen van informatie via het web een verandering van het voorschijfgedrag teweegbrengt.
Integratie van internet-logfiles, data van externe bronnen (FIROM) en het bestaande datawarehouse zorgen voor dit inzicht.

Periode:
September 2000 - December 2000
Functie: Functioneel database ontwerp/projectleider
Bedrijf
Glaxo Smith Kline
Tools
Oracle, Omnidex, Business Objects
Omschrijving
Inventarisatie van gebruikers eisen en wensen, toetsen van functionele haalbaarheid (er werd alleen gebruik gemaakt van externe bronnen)
Applicatie stelt de sales-organisatie in staat om benchmark en product analyses uit te voeren in een markt waar zij zelf niet direct in contact (mogen) staan met de klant.

Periode:
Februari 2000 - Juli 2000
Functie: Data warehouse architect / ontwikkelaar
Bedrijf
London Processing Centre (London)
Tools
Oracle, DB/2, Business Objects, Cognos Powerplay
Omschrijving
LPC is een ASP voor brokers en underwriters op de London Market. Om de informatie uitwisseling tussen de participanten te optimaliseren moest er een krachtig management informatie portal worden ontwikkeld. Intern wilde men gebruik maken van Cognos Powerplay, voor lijstwerk en web-rapportages kozen zij voor de inzet van BusinessObjects.


Periode:
Juli 1999 - Februari 2000
Functie: Projectleider/data warehouse architect
Bedrijf
debitel
Tools
Oracle 8i, Business Objects, SPSS, Delphi
Omschrijving
Ontwikkeling van een Marketing database voor klant analyse onder andere ter voorkoming van churn (overstappen van de klant naar een andere provider).
Betrokken informatie zijn call-details, betaalgedrag, klantentrouw. Met behulp van de analytische omgeving worden klanten geselecteerd voor marketing-campagnes. Hiertoe is er een campaign management tool ontwikkeld die
geselecteerde klanten koppelt aan campagnes en resultaten van de campagne weer beschikbaar stelt voor analyse.


Overige werkervaring

Periode:
Augustus 1999 - April 2003
Functie: Principal consultant
Bedrijf
Synergetics / Know It Business tools
Omschrijving
Synergetics was onderdeel van de VODW Marketing Village. Synergetics
voerde projecten uit op het gebied van databasemarketing en business
intelligence. Kernwoorden in de projecten zijn: datawarehouse,
management informatie systeem, analytical CRM en marketing
database. Projecten worden veel al uitgevoerd in Nederland, Duitsland
en Engeland. Vaak gaat het om projecten met een sterk internationaal
karakter. Mijn opdrachtgevers waren de managers van financiele of
marketing-afdelingen. Projecten worden zelden geinitieerd vanuit de ITorganisatie.
In projecten treed ik op als projectleider, datawarehouse-architect en
meewerkend voorman. De projecten werden uitgevoerd door kleine
teams zodat iedereen (ook de projectleider) werd ingezet voor
ontwikkeling. Als architect ben ik verantwoordelijk voor ontwerp van de
functionele en technische datawarehouse architectuur. Hierbij valt te
denken aan het ontwerp van het datamodel, data- en
informatiestromen, datamart-strategie en technische infrastructuur. Als
projectleider heb ik een sturende en controlerende rol waar het gaat om
de realisatie van de architectuur. Gedurende offerte-trajecten voer ik
een technische audit uit bij klanten, en stel de begroting en planning op
voor het vervolg.
Als principal consultant begeleid ik junioren in hun opleiding als
programmeur. Voor de meer ervaren medewerkers ben ik een coach en
sparring partner. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de bezetting
van de verschillende projecten en de kwaliteit van het uiteindelijk
opgeleverde produkt op alle projecten.

Periode:
Augustus 1998 - Juli 1999
Functie: Technisch productmanager
Bedrijf
Commotio
Omschrijving
Als technisch productmanager was ik verantwoordelijk voor het ontwerp
en de ontwikkeling van het back-office voor het Teletief-platform.
Teletief is een concept voor Customer Loyalty programma's voor de
retail. Er wordt gebruik gemaakt van terminals en smartcards om
zoveel mogelijk informatie rondom klant en klantgedrag te verzamelen.
Terminals zijn kassasystemen en computeropstellingen in de winkels
waarop de consument aanbiedingen krijgt uitgedeeld en spelletjes kan
spelen. Implementaties hebben plaatsgevonden bij onder andere
McDonalds, C&A en de EDAH.
Ik droeg tevens de verantwoordelijkheid voor de aansturing van 3
interne medewerkers en de ingehuurde externe consultants. In
projecten had ik een adviserende rol voor de integratie van Teletief met
de bestaande IT-infrastructuur van de klant.


Periode:
Oktober 1995 - Augustus 1998
Functie: Conversie specialist
Bedrijf
K+V van Alphen informatie systemen
Omschrijving
Als leverancier van standaard-software voor gemeentelijke overheden
richtte K+V van Alphen zich op de grote en middelgrote gemeentes van
Nederland. Het pakket SZW+ is een informatiesysteem voor
ondersteuning van sociale diensten. In 1996 moesten veel gemeenten
overstappen naar een nieuwe applicatie om de gewijzigde wetgeving te
kunnen uitvoeren. Ik maakte deel uit van een team specialisten die
belast werden met de conversie van bestaande databases naar het
SZW+ platform. De oude applicaties waren veelal COBOL-applicaties,
terwijl SZW+ op een Oracle platform is gebouwd. Naast de conversie
moesten verschillende maatwerkapplicaties die geen onderdeel
uitmaakten van SZW+ geintegreerd worden in de SZW+ omgeving.
Gemeenten waarvoor ik de conversie heb verzorgd waren onder andere
Groningen, Nijmegen en Utrecht.
Databases Oracle en COBOL. Programmeer werkzaamheden in PL/SQL.

Periode:
Februari 1993 - September 1995
Functie: Statistisch analist
Bedrijf
I&O, Gemeente Enschede
Omschrijving
Als statistisch analist was ik verantwoordelijk voor extractie ,
transformatie en integratie van data uit de gemeentelijke databases. De
resultaatsets gebruikte ik voor het maken van standaard- en
maatwerkanalyses. Analyses waren bedoeld voor onderzoek en
managementrapportage voor de verschillende diensten van de
gemeente Enschede. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de
begeleiding en instructie van veldwerkers. De veldwerkers waren belast
met het uitvoeren van enquetes onder de bevolking van Enschede en/of
Twenthe. De resultaten van deze enquetes werden gebruikt in
combinatie met standcijfers uit de gemeentelijke databases, waarna de
senior-onderzoekers de resultaten interpreteerden en beleidsadviezen
schreven. Databases waren meestal Oracle databases (GBA en
Vastgoed). Ook ODIN (tool van NIPO) en COBOL. Tools SPSS en Delphi
(toen nog TurboPascal). Programmeren in PL/SQL.

Periode:
September 1992 - Januari 1993
Functie: Statistisch analist/programmeur
Bedrijf
Philips CE - DCC Digital Heads
Omschrijving
Ontwerper van data structuur, extractie en programmeur van real time
statistische analyse tool (STATA). Uitlezen van gemeten produktieresultaten
in een Oracle database en directe rapportage over relevante
performance indicators.


Periode:
Februari 1992 - Augustus 1992
Functie: Programmeur
Bedrijf
Centrum voor Innovatie van Beroepsopleiding voor Bedrijfsleven (CIBB)
Omschrijving
Analyse van onderzoeksresultaten naar werkwijze en gebruik van
gereedschappen door diverse beroepsgroepen. Diverse software
ontwikkeld voor onder andere beheer van onderzoeks database (voor
hergebruik eerdere onderzoeksresultaten).
Analyse resultaten dienden als input voor ontwikkeling van nieuwe
opleidingsplannen voor beroepsonderwijs.