No Title
cv: 5703 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'ssysteemontwikkelaar
Rockanje
01-04-2013
PowerCenter opdracht

OPLEIDING:
Algemeen : MAVO 1978-1982, Vlaardingen
HAVO : 1982-1985, Vlaardingen
HBO Informatica: 1994-1997, Den Haag

Vakgerichte Opleidingen : 1988 Operator/System Manager Digital
1990 Systeembeheer t.b.v. Unix-systemen
1991 : MicroStation 2D t.b.v. Cad-toepassingen
1991 Usercommands t.b.v. Cad-toepassingen
1991 Vervolg Opleiding UNIX
1992 Programmeertaal C
1993 Novell-Netwerkbeheerder
1994 Opleiding: tot C-Programmeur
1997 HP Openview IT/Operations, Fundamentals for System
administrators
1997 Windows NT 4.0, Administering Microsoft windows NT
1997 Windows NT 4.0, Supporting MS windows NT 4.0 core
technologies
1998: Business Objects Partner IS
1999: Patrol 3.3 Administrator Module 1 + 2
2000: Maximo SQL, SQR en Administrator
2000 Oracle SQL*Plus
1999 Programmeertaal PERL
2001 Programmeren voor het Web
2002 Oracle PL/SQL
2002 Informatica PowerMart/PowerCenter
2003 Masterclass Advanced Data Warehousing, Cibit
2006 Introductie tot XML
2006 PHP en MySQL

AUTOMATISERINGSKENNIS/ ERVARING:
Software : VAX / VMS, UNIX(SUN Solaris,HP-UX,AIX,SCO,DEC ALPHA OSF),
Oracle(7.x,8i,9), Windows 95/98/NT/XP, HP Openview,
PowerMart/PowerCenter 4.7 t/m 8.1.5, Teradata.

Hardware : Diverse VAX / UNIX computers, PC's, Netwerken

Programmeertalen : Digital Command Language, UNIX Shell-scripts, C, (Turbo)Pascal,
Clipper en PERL

PRAKTIJK ERVARING:
Periode : November 2007 - Heden
Functie : ETL Beheerder Datawarehouse
Bedrijf : SNS IT Bank
Hardware :
Software : PowerCenter 7.1.2 / PowerCenter 8.1.5, Oracle 9.2.0.4.0, Sybase en
Teradata
Werkzaamheden : Uitvoeren van beheertaken met betrekking tot het Datawarehouse.
De beheertaken bestonden voornamelijk uit het uitvoeren van
gebruikers acceptatie testen van opgeleverde projecten.
Tevens behoorde het upgraden van PowerCenter 7.1.2 naar versie
8.1.5 tot mijn taken.

Periode : Juli 2007 - Oktober 2007
Functie : Ontwikkelaar
Bedrijf : Min. Van Vrom, Rijksgebouwen Dienst
Hardware :
Software : PowerCenter 7.1.2/8.1.1 SP4, Oracle 9/10.
Werkzaamheden : Ontwikkelen en Beheer van het datawarehouse. Op basis van wijzigingsverzoeken of nieuwe projecten worden er aanpassingen aan het datawarehouse uitgevoerd.
Het datawarehouse bestaat uit een Oracle database. De bron en
doel databases zijn Oracle databases.
Het bouwen van de ETL programmatuur wordt uitgevoerd met behulp
van PowerCenter.
De programmatuur wordt gebouwd op basis van een
Functioneel Ontwerp en in nauwe samenwerking met een
Informatie Analist.
Vervolgens wordt de programmatuur volgens de OTAP straat in
produktie genomen.

Periode : Juli 2006 - Juni 2007
Functie : Systeemontwikkelaar
Bedrijf : SNS IT Bank
Hardware :
Software : PowerCenter 7.1.2., Oracle 9.2.0.4.0, Sybase 12.5 en Teradata 2.6.
Werkzaamheden : Ontwikkelen van diverse projecten met betrekking tot BASEL II.
Het datawarehouse bestaat uit een Teradata database. De bron en
doel databases zijn Oracle, Sybase of Teradata databases.
Het bouwen van de ETL programmatuur wordt uitgevoerd met behulp
van PowerCenter, SQL en een eigen ETL tool.
De programmatuur wordt gebouwd op basis van een
Functioneel Ontwerp en in nauwe samenwerking met een
Informatie Analist.
Vervolgens wordt de programmatuur volgens de OTAP straat in
produktie genomen.

Periode : Januari 2006 - Juni 2006
Functie : ETL Beheerder Datawarehouse
Bedrijf : SNS IT Bank
Hardware :
Software : PowerCenter 7.1.2., Oracle 9.2.0.4.0, Sybase en Teradata
Werkzaamheden : Uitvoeren van beheertaken met betrekking tot het Datawarehouse.
De beheertaken bestonden voornamelijk uit het uitvoeren van gebruikers acceptatie testen van opgeleverde projecten.

Periode : Oktober 2005 - November 2005
Functie : Consultant
Bedrijf : Casema
Hardware :
Software : PowerCenter 6.1.2., Oracle 9.2.0.4.0
Werkzaamheden : Onderzoeken performance problemen van de Rapportage productieomgeveing. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de hardware ten behoeve de PowerCenter en Oracle UNIX-servers en
Oracle database instellingen.

Periode : Juni 2005- Oktober 2005
Functie : Consultant
Bedrijf : UPC (CIO)
Hardware :
Software : PowerCenter 7.1.2., Brio 6.6.4., Oracle 9.1.2.
Werkzaamheden : Diverse ontwikkelwerkzaamheden ten behoeve van een
Reportingafdeling met behulp van de ETL tool PowerCenter,
Oracle SQL, PL/SQL en de reportingtool Brio.
De ontwikkelwerkzaamheden hadden betrekking op
Financiele klantsystemen en webapplicaties.
Voor alle systemen werden de databewerkingen met behulp
van de ETL tool PowerCenter en Oracle SQL, PL/SQL en het maken
van rapportages met de rapportagetool Brio uitgevoerd.

Periode : November 2003 - juni 2005
Functie : Beheer / Ontwikkelaar
Bedrijf : ING
Hardware :
Software : UNIX, Oracle
Applicaties : PowerCenter
Werkzaamheden : Diverse ontwikkelings en beheerwerkzaamheden met betrekking tot een Datawarehouse met behulp van de ETL tool PowerCenter en SQL.
Ontwikkelen van programmatuur in UNIX Shell scripts ten behoeve
van de beheer omgeving van het Datawarehouse.
Tevens het ontwikkelen van en doorvoeren van wijzigingen aan bestaande PowerCenter programmatuur behoort tot de taken.

Periode : Maart 2001 - Oktober 2003
Functie : Ontwikkelaar
Bedrijf : KPN
Hardware :
Software : UNIX, Oracle
Applicaties : PowerMart
Werkzaamheden : Diverse ontwikkelingswerkzaamheden met betrekking tot een
Datawarehouse met behulp van de ETL tool PowerMart en SQL, PL/SQL, waaronder het cre�ren van mappings met behulp van PowerMart waarbij globale werkwijze een laadcontrole, veredeling en transformatie van de data naar de datamarts.
Ontwikkelen van job-scheduling programmatuur in UNIX Shell scripts, waardoor het mogelijk wordt om Datawarehouse verwerkingen, met behulp van de applicatie PowerMart, aan te sturen. Met deze job-scheduling programmatuur kan op ieder willekeurig tijdstip een Datawarehouse verwerking worden opgestart en indien gewenst kunnen verwerkingen ook van elkaar afhankelijk worden gemaakt. Tevens maakt de job-scheduling gebruik van een volledige foutafhandeling en een uitgebreide logging, waardoor verwerkingen die niet succesvol hebben gelopen op een juiste wijze worden afgehandeld en geregistreerd.
Ontwikkelen van een besturingsinterface in de programmeertaal PERL ten behoeve van het aansturen van Cognos Transformer processen op een UNIX server. De besturingsinterface maakt gebruik van een Oracle 8i database, waarin zich de jobs bevinden die met behulp van de UNIX Cognos Transformer verwerkt dienen te worden. Logging van deze jobs wordt ook in de Oracle 8i database gedaan. De Oracle 8i database wordt vanuit de programmeertaal PERL en de bijbehorende PERL modules DBI en DBD voor Oracle benaderd.
Tevens heb ik in de programmeertaal PERL zogenaamde "Generieke Laadprogrammatuur" ontwikkeld. Dit houdt in dat aan de hand van een aantal tabellen in een Oracle database de definities van een invoerbestand zijn vastgelegd. De PERL programmatuur leest deze tabellen uit en laadt, na een succesvolle technische en inhoudelijke controle, vervolgens het invoerbestand in een tabel van een Oracle database.
Ook het upgraden van de PowerMart software op UNIX behoort tot mijn taken. Succesvol heb ik de migratie van PowerMart 4.7.3 naar PowerMart 5.1.2 uitgevoerd.
Tevens heb ik succesvol de migratie van PowerMart 5.1.2 naar PowerMart 6.2 uitgevoerd.

Periode : November 2000 - Februari 2001
Functie : Business Objects Consultant
Bedrijf : Universal Pictures Studios
Hardware :
Software : Windows NT, Oracle
Applicaties : Business Objects 5.1
Werkzaamheden : Ontwikkelen van een Business Objects Universe. De Universe dient
als informatiesysteem ten behoeve van de financi�le en administratieve afdelingen. De Universe is opgebouwd uit gegevens van diverse applicaties.

Periode : Januari 2000
Functie : Applicatie Consultant
Bedrijf : Zelfstandig
Hardware :
Software : Windows NT, UNIX, Oracle, UNIX Shell scripting, PERL
Applicaties : Red Box, Business Objects, Patrol, Maximo
Werkzaamheden : Ondersteuning Red Box, o.a. eerste en tweedelijns (onsite),
installaties en upgrades, schrijven van interfaces in UNIX shell script
en PERL, geven van trainingen Red Box, projectmatige functionele/
technische implementaties Red Box, onderhouden van
Business Objects universe tbv Red Box.
Tevens een start gemaakt met Patrol, een systeem en applicatie
monitoring tool, en Maximo, een asset management tool, met als
doel beide technisch te ondersteunen. Ondersteuning zal bestaan
uit installaties, inrichting en aanpassingen van de applicatie en
onderliggende database.


Periode : April 1998 - December 1999
Functie : IT-Specialist
Bedrijf : Ultracomp B.V.
Hardware : PC's, Netwerken
Software : Windows, Windows NT, UNIX, Oracle
Applicaties : Service Management tool Red Box, Business Objects
Werkzaamheden : De werkzaamheden in deze periode bestonden uit
de technische ondersteuning van de Service Management tool
Red Box. Het geven van trainingen t.b.v. Red Box en het uitvoeren van projectmatige functionele / technische implementaties van Red Box.
In deze periode heb ik ook een initi�le en eenvoudige
kantoorautomatiseringsomgeving (email, internet en inbel-faciliteiten
en een algemene file-server) opgezet en gedocumenteerd. Tevens
heb ik mij in deze periode bezig gehouden met de rapportage tool
Business Objects, oa geholpen bij het maken van een, in BO
geheten, Universe, wat een semantische laag is tussen de gebruiker
en de database, waardoor het voor de gebruiker eenvoudiger is om
gegevens in een database te raadplegen, en het maken van
rapporten. Ook heb ik me in deze periode bezig gehouden met het
ontwikkelen van interfaces op UNIX systemen. Deze interfaces
wisselen gegevens uit tussen Red Box en andere applicaties.

Periode : Juli 1996 - 1998
Functie : Helpdeskmedewerker / Technisch Consultant
Bedrijf : Rijnhaave / Syntegra
Hardware : PC's, HP, Netwerken
Software : Windows, Windows NT, UNIX (HP-UX & SCO), Oracle
Applicaties : Service Management tool Red Box, HP Openview (IT/Operations)
Werkzaamheden : Mijn werkzaamheden in deze periode bestonden uit de technische ondersteuning van de Service Management tool Red Box.
Het geven van trainingen t.b.v. Red Box en het uitvoeren van projectmatige functionele / technische implementaties van Red Box. Ik heb in deze periode ook deelgenomen aan een project voor het opzetten en configureren van HP Openview (IT/Operations) en het realiseren van een koppeling tussen Red Box en HP Openview. Dit hield in, dat storingen die door HP Openview gesignaleerd waren, doorgestuurd werden naar Red Box. In Red Box werden deze storingen dan door de betreffende teams behandeld.


Periode : Februari 1996 - Juli 1996
Functie : Helpdeskmedewerker
Bedrijf : Helpdesk van EDS te Utrecht via Rijnhaave / Syntegra
Hardware : Digital VAX, PC's, Netwerken
Software : VAX/VMS, Windows
Applicaties : Word Perfect, MS Office, Service Management tool Service Center
Werkzaamheden : De Helpdesk bestond uit drie personen en was ter ondersteuning
voor 1200 gebruikers. Deze Helpdesk was een afsplitsing van de
Helpdesk van de NS. ��n gedeelte van de Helpdesk bleef ter
ondersteuning van de interne NS applicaties. Het andere gedeelte
waar ik werkzaam was, werd overgenomen door EDS en was ter
ondersteuning van de kantoorautomatisering van de NS.
Deze Helpdesk was een zgn. "oplossende" Helpdesk, wat wil zeggen dat er zoveel mogelijk door deze drie personen zelf werd opgelost.
De storingen werden geregistreerd in de Service Management tool
Service Center en volgens de ITIL methode behandeld.


Periode : Juli 1995 - Februari 1996
Functie : Helpdeskmedewerker
Bedrijf : Helpdesk van de Nederlandse
Spoorwegen via Vanveen informatica
Hardware : Digital VAX, PC's, Netwerken
Software : VAX/VMS, Windows
Applicaties : Word Perfect, MS Office, Service Management tool Red Box
Werkzaamheden : Deze Helpdesk bestond uit vijf personen en was ter ondersteuning
voor 1200 gebruikers. De ondersteuningsgebieden hadden
betrekking op Kantoorautomatiserings applicaties en de interne
applicaties tbv de Dienstregeling van de treinen. De interne
applicaties bevonden zich op de VAX/VMS systemen en maakten
gebruik van Oracle databases. Deze Helpdesk was een zgn. "oplossende" Helpdesk, wat wil zeggen dat er zoveel mogelijk door deze vijf personen zelf werd opgelost.
De storingen werden geregistreerd in de Service Management tool Red Box en volgens de ITIL methode behandeld.


Periode : 1995
Functie : Helpdeskmedewerker
Bedrijf : Sociaal Fonds voor Schildersbedrijven
Hardware : Digital VAX, Netwerken
Software : VAX/VMS
Applicaties : Digital Command Language(DCL)
Werkzaamheden : Het registreren/oplossen van storingen van de ontwikkel-afdeling.
Het compileren van interne applicaties op de VAX/VMS systemen
werd via job-scheduling gestuurd. Tijdens deze procedure konden
wel eens storingen van allerlei aard ontstaan. De taak van de twee
mans Helpdesk was het registreren, indien mogelijk oplossen van
deze storingen en het schedulen van deze compileer-jobs.

Periode : 1994
Functie : System Support medewerker
Bedrijf : Infinesse Network B.V.
Hardware : PC's, Netwerken
Software : Windows
Applicaties : Word Perfect,MS Office, Clipper
Werkzaamheden : Ondersteuning en ontwikkeling(onderhoud/aanpassing bestaande
modules/toevoegen nieuwe functionaliteiten) van een
DOS-applicatie in de programmeertaal Clipper tbv alle Regionale
Brandweerkorpsen in Nederland behoorden tot mijn taken. De
applicatie moest overgezet worden naar een C applicatie. Hier heb ik ondere andere een begin meegemaakt.


Periode : 1990 - 1991
Functie : Systeembeheerder
Bedrijf : Dienst Ruimtelijke Ordening Utrecht
Hardware : Digital VAX, Intergraph UNIX, PC's, Netwerken
Software : VAX/VMS, UNIX, Windows
Applicaties : Word Perfect, MS Office, MicroStation, Digital Command
Language(DCL), UNIX Shell-scripts
Werkzaamheden : Het beheren van de VAX/VMS en UNIX systemen. Het beheren hield
voornamelijk in, het controleren van de actieve processen en
schijfruimte ivm stabiliteit/continuiteit op de betreffende systemen.
Het ontwikkelen van diverse interface programma's op / tussen de
VAX/VMS en UNIX systemen in de machine-talen DCL en Shell,
voor de gebruikers van deze systemen was een van mijn
voornaamste taken.

Periode : 1986 - 1992
Functie : Systeembeheerder
Bedrijf : Ingenieurs- en Adviesburo Inpark
Hardware : Digital VAX, Intergraph UNIX, PC's, Netwerken
Software : VAX/VMS, UNIX, Windows
Applicaties : Word Perfect, MS Office, MicroStation, C, Digital Command
Language(DCL), UNIX Shell-scripts
Werkzaamheden : Het beheren van VAX/VMS, UNIX en DOS systemen.
Het beheren hield in, het maken van backups / backup-procedures, het installeren / configureren van diverse applicatie software op deze
systemen en het maken/programmeren van beheer-scripts in de
machine-taal(DCL tbv VAX/VMS en Shell tbv UNIX) van deze
systemen. Tevens behoorde het beheer / ondersteuning van de
bedrijfs-specifieke applicaties, die op deze systemen actief waren tot
mijn taken.