No Title
cv: 5688 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProgrammeur
Zwaag (gem. Hoorn)
in overleg
opdracht

Opleiding:
'73-'77: MAVO b (diploma behaald)
'77-'79: HAVO b (diploma behaald)
'79-'80: HNWO (Hoger Natuurwetenschappelijk Onderwijs)
'82-'86: Hogere Zeevaartschool (diploma 3de stuurman en diploma HTS behaald)
'89: SBKS-opleiding richting systeembeheerder/adviseur (diploma behaald)Werkervaring:
05/'07-heden: Programmeur; Dimasys Software.
(Ontwikkeling, testen onderhoud TDas pakket)
08/'06-02/'07: Programmeur; Beijert Engineering B.V.
(Programmeren, testen en ontwikkelen van ProbecardTesters)
02/'04-08/'06: Diverse activiteiten.
02/'01-02/'04: Programmeur/systeemanalist, Stichting de Hoop
(Delphi, ontwikkelen pakket voor patiŽnt administratie)
01/'00-02/'01: Programmeur; Microsub Maatwerk BV.
(Visual Foxpro, pakketten voor drankhandel en verhuurbedrijven)
08/'99-11/'99: Programmeur; InterChain BV.
(Unims (op Unix systeem), Warehousing pakketten)
06/'99-07/'99: Programmeur; RPO Automatisering BV.
(RPG-4, S36, pakketten voor woningbouwver., groenteveiling enz.)
09/'97-06/'99: Programmeur; ASQ Nederland BV.
(RPG-4, Groothandel pakketten)


RPG 4
Delphi 5 t/m 2005
Foxpro-Dos
Visual- (vrs 9)/Dos Foxpro
Interbase 6.1
SQL (in diverse dialecten)
Linux (Mandrake/Mandriva)
Web: design/development
(ASPX)
Halcon 7.1
Easy Motion studio.
Install Shield, Window installer SDK 1.1

Diversen

Maximale reistijd: 1 uur 30 min. Eigen auto: ja
Beschikbaarheid: per heden
Programmeur; Dimasys Software.
Het bedrijf:
DiMaSys staat voor Disease Management Systems.
Dimasys Software brengt het pakket genaamd TDas op de markt.
Het pakket volgt patiŽnten tijdens hun behandeltraject bij een trombosedienst.
Daarbij houdt het pakket van elke patiŽnt een medisch dossier bij, op basis waarvan, al dan niet automatisch, doseringen worden uitgevoerd, afspraken agenda's worden bijgehouden, en daarbij een post, e-mail en fax administratie wordt gevoerd ten einde de patiŽnten op de hoogte te houden van vervolg consulten.

WerkOmschrijving:
Bij Dimasys was (ben) ik verantwoordelijk voor de migratie waarbij het TDas pakket gemigreerd wordt van een Foxpro database naar een SQL Windows database.
Ook ben ik verantwoordelijk voor verschillende data conversie projecten (tbv nieuwe klanten).

Ontwikkelsoftware: Visual Foxpro 9


Programmeur, Beijert Engineering BV.
Het bedrijf:
Beijert Engineering houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van zgn. probecardtesters (deze apparaten worden gebruikt in de chipindustrie).

Werkomschrijving:
Onderhoud, ontwikkeling en research van technische software (dus geen administratieve software).
Ook het plannen van te nemen stappen, (wijzigingen, verbeteringen in software en hardware) om deadlines en goals te halen, behoorde tot de werkzaamheden.

Bij Beijert Engineering was ik bij twee projecten betrokken.
Beide projecten hadden een eindfase waarin mijn taak was de probecardtester te installeren en te demonstreren op locatie.

Rol: Programmeur / technicus.
Gebruikte tools: Geen.
Gebruikte software: Delphi 7, Halcon 7.1, EasyMotion Studio.

Diverse activiteiten.
In de periode tussen Stichting de Hoop en Beijert Engineering BV, heb ik mij bezig gehouden met uiteenlopende zaken waaronder:
* Multilevel marketing.
* Colportage (Dit als leerschool, niet om ermee te verdienen).
* Mogelijkheden aftasten om een eigen bedrijf te starten (Op deze activiteit lag sterk de nadruk in deze periode).

Programmeur/Systeemanalist, Stichting de Hoop.
Werkomschrijving:
Door zelfstudie Delphi eigen gemaakt, daarbij ook Interbase (versie 6.1).
Ontwikkelen van diverse applicaties o.a.: tijdregistratie en patiŽnten registratie.

Rol: Systeem analist (SDM methode), Ontwikkelaar
Gebruikte tools: Geen.
Gebruikte software: Delphi 5,6,7; Novell netwerk.
Gebruikte databases: Interbase, paradox (Borland Database Administrator), My SQL op Multitiered basis.

Programmeur, Microsub Maatwerk B. V.
Werkomschrijving:
Onderhoud en ontwikkeling van bestaande applicaties in programmeertaal Foxpro.
(Zowel in het oude procedurele Foxpro (Lijkt op Base III en Clipper) als in Visual Foxpro).
Het betrof hier applicaties voor Bevrachtingbedrijven, Drankhandel, Verhuurbedrijven (ook Chinese restaurants, kassen teelt bedrijven enz.), en diverse andere "factureer programma's" (daarmee bedoel ik programma's met een klanten-, inkoopbeheer, order-entry, voorraadbeheer, facturatie, enz.).

Rol: Programmeur.
Gebruikte tools: Geen.
Gebruikte software: Foxpro 6; Novell netwerk, Remotely Anyware.

Programmeur, InterChain B.V.
Werkomschrijving:
Onderhouden van Warehousing pakketten.
Hier veel nadruk op SQL.

Rol: Programmeur.
Gebruikte tools: Diverse door bedrijf zelf ontwikkelde tools.
Gebruikte software: Unims (aan C gelateerde taal, op Unix operating system)

Programmeur, RPO Automatisering B. V.
Werkomschrijving:
Omzetten van S36 programma's naar RPG-4.
Het betrof hier pakketten voor woningbouwverenigingen en groenteveilingen.

Rol: Programmeur RPG 4.
Gebruikte tools: Geen.
Gebruikte software: RPG-4, S36.

Programmeur, ASQ Nederland B.V.
Dit bedrijf verzorgde de omscholing tot RPG programmeur, in opdracht van het arbeidsbureau.
Werkomschrijving:
Systeembeheer en Applicatie onderhoud/ontwikkeling op de AS400 (Mainframe).
Het betrof hier applicaties voor groothandel en Warehousing.
Veel van het werk was op locatie (bij de klant).

Rol: Programmeur RPG-4.
Gebruikte tools: (door het bedrijf zelf ontwikkelde) metataal met precompiler.
Gebruikte software: RPG-4.