No Title
cv: 5639 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sinterim manager
9717 BH Groningen
ja, maar in overleg
implementatiemanager

1989 – heden Diverse vakinhoudelijke bijscholing zoals:
projectmanagement, interim management, EDP - en ICT auditing, EDP – controlling, outsourcing, dienstenmarketing
1989 – heden Diverse managementtrainingen zoals coaching, financieel management, financieel beleid, persoonlijke effectiviteit, zelfassessment
1988 – 1990 Opleiding ‘Ontwerper Bestuurlijke Informatiesystemen, (HBO)
Vakgroep Accountancy van de Economische faculteit, Rijksuniversiteit Groningen. Afgestudeerd met het Diploma "ontwerper bestuurlijke
informatiesystemen". In de opleiding opgenomen:
Organisatie en management, bedrijfsadministratie, administratieve organisatie, informatica, bestandsorganisatie, datacommunicatie, ontwerpkunde, programmeren en interview technieken.
1989 – 1990 Informatiemanagement
Leergang Informatiemanagement “de Baak” Noordwijk (post-academiaal)
1990 – 1992 Leergang organisatie- en informatieadviseur, Rijks Opleidings Instituut te 's Gravenhage (Departement van Binnenlandse Zaken).
In 1992 afgestudeerd als organisatie adviseur. In de leerroute opgenomen:
adviseren bij implementaties van organisatieveranderingen; praktische organisatie methodieken; groepsinterventies; professionele gespreksvoering en organisatiediagnose.

Algemeen management, management van implementaties, project- en programmamanagement, pakketselecties, brugfunctie tussen organisatie en ICT, verandermanagement,

NB
Pied a terre in Adelaert 47 2202PL Noordwijk ZH.

Consultancy en projectleiding zorgingstelling Businessmanager/ programmamanager a.i. Korps Landelijke Politie Diensten Hoofd Informatievoorziening a.i. zorginstelling in- en extramuraalConcern Informatie Manager a.i. Korps Landelijke Politie Diensten Manager Bedrijfsvoering a.i. Informatiemanager a.i. Interim manager Ziektekostenverzekeraar. Ministerie van Justitie, projectleider
Projectleider Samenwerkingsverband van politieregio’s Amsterdam
Middelgrote Ziektekostenverzekeringsmaatschappij Directeur Verwerking a.i. Penta Scope Noord bv. Clustermanager, Unitmanager en management consultant Hoofd Projecten a.i. KPN Mobile, Ketenmanager a.i. Postkantoren bv. Gemeente Groningen, Informatiemanager en Hoofd Concerninformatisering en Docent / managementtrainer, Functioneel ontwerper en politieambtenaar