No Title
cv: 5491 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectleider/Developer/SQL Specialist/T
Roosendaal
11-08-2011
opdrachten

Algemene opleiding:(en)
1997 - 1998 BASIS WO, Fontys Hogescholen, Tilburg

1995 - 1997 HBO Bedrijfskader, Tilburg

1990 - 1995 MTS Antonie Keldermans College, Bergen op Zoom

1986 - 1990 MAVO st. Michel, Roosendaal


Vakopleiding(en):
Compuware Amsterdam
* QARun
* QADirector
* QATracksource
* QAScript

VAC Amsterdam
* COBOL 74/ & 85
* TSO -ISPF/PDF
* JCL
* MVS/ESA/XA

Helder rapporteren
Communicatieve vaardigheden
Project management
hp OpenView service desk:
Specialist
Service Level Manager
Change Coordinator
Zelfstudie/huidige ontplooiing
MS SQL Server Development/ Tuning and performance
MS SQL Server Reporting Services
MS SQL Server Analyses Server
Data warehousing
ASP, HTML, Java scripting
Internet: Information Server
MS Windows 2000 Advanced Server, MS Windows 2003 Server
RUP, Waterfall methoden
C++, C#, VB.Net
Microsoft .Net, Microsoft SQL 2005
ADO.Net
Architecture .Net


Branchekennis: Logistiek, Financieel, Administratief, Techniek, Overheid, Retail, Manufactering


Operating systems:
Windows NT 4.0, Windows 3x, Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP, DOS, Winframe, Windows 2000/2003 Server


Netwerken:
TCP/IP, SQL server, Windows NT 4.0/2000/2003 Server, Windows XP/ 2000/2003/ 98


Software:
MS Visual Studio 2003/ 2005/ 2008, MS Visual Studio 6, IIS, Crystal Reports 5.0, MS Office 95/98/2000, MS SQL Server 2000/ 2005 / 2008, MS SQL Analysis Server, MS SQL Reporting Server, MS Visual Studio Tools for Office , MS Visual Source safe, Lotus Smart Suite, PLC & CNC besturingssystemen, Compuware QA Applications, Acad R10/11/12, Wise Managers, IBM MQ Series, Connect Direct, MS Exchange, MS Project, hp OpenView service desk


Tools
SDM, Yordan, Flowcharts, PSD, JCL


Programmeertalen:
Visual Basic for Applications, Visual Basic, SQL, T-SQL, COBOL 74/85, VB Script, Autolisp, ASP, Java Script, HTML, VB.NET, ASP.NET, PHP


Databases:
MS SQL Server 7 - 2000 - 2005, MS Access, SAP, Lotus Approach, Oracle, MySQL


Werkervaring:
Periode: Januari 2008 tot Heden; Nampak Cartons International (Bergler ICT)

Functie(s): Microsoft Dot Net ontwikkelaar

Operating systems: Windows XP (Server/Clients), Windows Server 2003

Software: MS SQL server 2000/ 2005, SQL/T-SQL, Visual Basic .NET, ASP.NET 2.0, Visual Studio 2005, Lotus Notes, My Generation Tools

Werkzaamheden: Microsoft Dotnet ontwikkelaar
De eerste opdracht is het bouwen van een studie aanvragen systeem in ASP Dotnet 2.0.

Na de vorige opdracht heb ik een Warehouse Information Management Systeem ontwikkeld dat ook dient als Track & Trace systeem voor de geproduceerde pallets. Externe klanten en leveranciers kunnen in dit systeem opgeven wanneer hun pallets zijn aangekomen. Ook kunnen zij aangeven of pallets, die geleverd hadden moeten worden aanwezig zijn op de vrachtwagen. Daarna kunnen zijn bijvoorbeeld de kwaliteit etc. aangeven van het geleverde product. Dit systeem is ontwikkeld in ASP.NET 2.0 met een SQL 2000 database als opslagbron.

Verder heb ik ook diverse applicaties, die aanwezig waren in Lotus Notes, opnieuw gebouwd in Visual Studio Dotnet 2.0. Denk hierbij aan systemen zoals verlofaanvragen, Incidenten registratie systeem. Hiervoor heb ik een soort Master Framework ontwikkeld met een navigatie menu structuur, waarin alle applicaties intern draaien.


Periode:
Juni 2005 tot januari 2008; Philip Morris International (MBA Ltd.)


Functie(s): Systeem/software Architect, Programmeur, Technisch Support, SLA Management, Project begeleiding


Operating systems:
Windows XP (Server/Clients), Windows Server 2000/ 2003, Manufacturing


Software:
MS SQL server 2000, SQL/T-SQL, Visual Basic .NET, MS Office 2003 VBA, MS Visual Studio Tools for Office, MS Reporting Services, DDE, HP Service desk


Werkzaamheden:
Ondersteunen technische afdeling
Binnen de afdeling Manufacturing Application Services heb ik voor de Secondary afdeling diverse applicaties gemigreerd naar de IS afdeling. De Secondary is het manufactering deel van de fabriek, waar uiteindelijk de sigaretten gemaakt en ingepakt worden. Diverse applicaties, die in het verleden ontwikkeld zijn binnen de Secondary moesten overgedragen worden naar de afdeling IS. Hierbij praten we over het algemeen over Microsoft toepassingen. Bij dit project kwamen ook SLA en Risk Assesment aan de orde. Ook zijn alle applicatie gestructureerd en voorzien van functionele en technische documentatie en Support and Maintenance handleidingen.

Voor de Primary afdeling, de afdeling waar de tabak gemaakt wordt, heb ik ondersteuning verleend aan de in Microsoft ontwikkelde applicaties. Voor alle rapportages, die over het algemeen in MS Access ontwikkeld zijn, heb ik deze omgezet naar MS reporting Services met als fundering MS SQL Server. Het vergaren en prepareren van de data is ontwikkeld in Transact SQL (T-SQL).

Later nam ik deze taak ook op voor de Secondary en de logistieke afdelingen. Enkele bestaande omgevingen, zoals Shop Floor Data Collectors omgebouwd van Oracle naar SQL en de Handlers die in C++ ontwikkeld zijn omgezet naar deze omgeving.

Voor de AMCS binnen de productie lijn, een meetmachine voor het analyseren van de filters, heb ik een compleet nieuwe architectuur ontwikkeld. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van ETL processen en datamarts binnen MS SQL Server. Voor de beheersbaarheid gebruiken we een front office, waarbij dmv een datalayer gecommuniceerd wordt met de database.

Voor diverse ICT medewerkers heb ik een trainingsplan opgezet en daarbij de medewerkers getraind in MS SQL Server, T-SQL, Reporting Services, Visual Basic for Applications en MS Office.


Periode:
Half mei 2005 tot half juni; Nationale Nederlanden (Datapool)


Functie(s): Systeem/software Architect, Programmeur, Analist


Operating systems:
Windows 2000 /XP (Desktop)


Software:
MS SQL server 2000, SQL/T-SQL, Visual Studio 6.0 (VB), MS Office 2000 / XP / 2003


Werkzaamheden:
Realisatie rapportages Pensioenen
Voor de afdeling Individuele Pensioenen is het noodzaak alle informatie en activiteiten m.b.t. individuele pensioenen visueel duidelijk te maken. Deze visuele informatie diende om het management van NN een duidelijk beeld te geven van de individuele pensioenen.

Deze visuele rapportages zijn verwezelijkt binnen Ms Office producten. Met behulp van MS SQL Server en T-SQL heb ik een automatisch systeem ontwikkeld die de gegevens vewerkt en klaarmaakt zodat MS Office producten beschikking hebben over deze gegevens. Door middel van VBA worden deze gegevens in de desbetreffende Office tool geladen en zodanig in de rapportage weggeschreven, zodat van de informatie grafieken en rapportages gevaardigd kunnen worden.

Periode:
Februari 2005 tot half mei 2005; AXI Software(Sapphire Technologies)


Functie(s): Systeem/software Architect, Programmeur, Technisch Support


Operating systems:
Windows NT 4 /2000 /XP (Server/Clients)


Software:
MS SQL server 6.5 / 7.0 / 2000, SQL/T-SQL, Visual Studio 6.0 (VB)


Werkzaamheden:
Ondersteunen technische afdeling en derde lijns support
Diverse klanten in Nederland, bijv. Kijkshop en Prenatal, maken gebruik van AXI Kassa software. Bij deze klanten geldt een 24 uurs support. Daar waar nodig bood ik ondersteuning op derde lijns support.

Voor alle nieuwe ontwikkelingen deed ik onderzoek en van daaruit leverde ik diverse adviesen en nieuwe architectuur ontwerpen.


Periode:
Oktober 2004 tot februari 2005; CBS Voorburg/ Ministerie Sociale Zaken (Harvey Nash)


Functie(s): Systeem/software Architect, Programmeur, Coach, Project leider


Operating systems:
Windows 2000 (Server/Clients)


Software:
Wise Install for windows, MS SQL server 2000, SQL/T-SQL, MS SQL Analysis, Visual Studio 6.0 (VB, C++, Jscript, ASP, HTML, VBScript)


Werkzaamheden:
Coaching en aansturen ontwikkelaars en applicatie/ databasebeheer
Kennisoverdracht voor zowel architecten, ontwikkelaars en applicatie/databasebeheerders d.m.v. van coaching cq workshops.

Doordat het project bijstandsuitkeringen voor het CBS nieuwe architecturen en technologiŽn introduceerde, ontstond de noodzaak de organisatie hierop aan te passen. Applicatie/databasebeheer stond bij deze klant nog in de kinderschoenen. De rollen en functies binnen applicatie/database beheer heb ik opnieuw gedefinieerd en heb een grote rol gepeeld in het invoeren van OTAP en Wise.

Het bijscholen van de medewerkers van applicatie/databasebeheer is door middel van workshops en coaching gerealiseerd.

Periode:
Augustus 2003 tot oktober 2004; CBS Voorburg/ Ministerie Sociale Zaken (Harvey Nash)


Functie(s): Project leider, Analist, Systeem/software Architect, Programmeur


Operating systems:
Windows 2000 (Server/Clients)


Software:
MS SQL server 2000, SQL/T-SQL, MS SQL Analysis, Visual Studio 6.0 (VB, C++, Jscript, ASP, HTML, VBScript)


Werkzaamheden:
Herontwerp Bijstandsuitkeringen/ Debiteuren Systeem (BUS/BDS)
Ontwerp en realisatie van nieuwe ETL architectuur voor het laden, gaafmaken van statistische data uit de Bijstandsuitkeringen- en debiteuren statistiek. Dit project is ontstaan uit de bevindingen en ervaringen van voorgaand project, dat geconfronteerd werd met implementatie- en performance problemen.
Als architectuur is gekozen voor een duidelijke N-Tier omgeving. Binnen deze architectuur is rekening gehouden met alle facetten t.b.v. functionele aspecten, maar ook de technische, zoals bijvoorbeeld applicatie beheer, infrastructuur, systeemarchitectuur, schaalbaarheid, beheersbaarheid, uitbreidbaarheid etc.

Bij deze N-Tier omgeving hebben we gekozen voor een Frontoffice en een Backoffice. De frontoffice is web based en ontwikkeld in ASP, HTML, Javascript & Vbscript. De frontoffice componenten in Visual Basic. De backoffice is volledig ontwikkeld in MS SQL Server. Hierbij is gebruikgemaakt van Functions en Stored Procedures dmv Transact SQL.

Periode:
December 2002 tot augustus 2003; CBS Voorburg/ Ministerie Sociale Zaken (Harvey Nash)


Functie(s): Programmeur/Analist


Operating systems:
Windows 2000 (Server/Clients)


Software:
MS SQL server 2000, Visual Studio 6.0


Werkzaamheden:
BijstandsUitkeringen Systeem (BUS)
Hierbij gaat het om de vervanging cq. Nieuwbouw van een bestaand systeem in het kader van de opbouw van het Sociaal Statistisch Bestand.

Het nieuw te bouwen systeem heeft als doel het verwerken van gegevens (in grote hoeveelheden) die door gemeenten aan het CBS worden geleverd inzake uitkeringen en het opnemen van deze gegevens in het datawarehouse van het SSB. Enkele onderdelen die binnen deze architectuur zijn opgeleverd zijn de Gemeente Basis Administratie, Bijstandsuitkeringen, WW, Ziekteverzuim.

Periode:
Juli 2002 tot december 2002 Pim Interactive Media


Functie(s): Technisch Ontwerper, Technisch Architect, Programmeur


Operating systems:
Windows 2000


Software:
MS SQL server 2000 & IIS & Exchange Server 2000 & Visual Studio 6.0 & Wise Install Manager 7.0


Werkzaamheden:
De klant had een applicatie laten bouwen voor het opvoeren van campagnes. Deze campagnes dienen voor mailing en SMS services. De mailings en SMSen worden in grote aantallen per campagne verwerkt. Verder moest de applicatie voorzien zijn van 'Response to Response' en 'Bouncing' en 'Unsubscription'.

De applicatie en services draaien op de web server. Data werd opgeslagen op de SQL server. Echter bleek bij oplevering een te groot aantal defects, performance problemen en de applicatie werkte niet volgens de specificaties. Voor de applicatie werd ik ingezet om binnen een maand alle problemen op te lossen c.q. Op nieuw te bouwen.

De applicatie is web based en ontwikkeld in ASP, HTML, Javascript & Vbscript. De overige componenten in Visual Basic. Verder zijn alle database functionaliteiten vervangen door SQL scripts en Stored Procedures. De applicatie is gedeelte herschreven en anderzijds aangepast m.b.t. defects en ontbrekende specificaties.


Periode:
Augustus 2001 tot half Juni 2002; Rabobank ICT


Functie(s): Technisch Manager/Projectleider, Technisch Architect, Programmeur


Operating systems:
Windows NT 4.0, Windows 2000, IBM OS390


Software:
MS SQL server 7.0/2000 & Visual Studio 6.0 & IBM MQ Series & Connect Direct


Werkzaamheden:
- Voor het realiseren van een Regionaal Klant Contactcenter en een Centraal Fulfilment Center en een aansluiting op het outputbedrijf van de Rabobank droeg ik de alle technische verantwoordelijkheden. Hierbij het aansturen van technische projecten en het aansturen van technische ontwikkelingen.
- Managen en ondersteunen van ontwikkelteams binnen het project KLANT. De activiteiten bestaan uit plannen, coŲrdinatie, aansturen en het sturen van alle technische activiteiten binnen het project.
- Het ontwerpen van alle applicaties en alle technische koppelingen, interfaces, etc. Deze onderdelen bestaan uit functionele en technische ontwerpen en de bijbehorende schema's.
- De relatie tussen functioneel en technisch ondersteunen
- Bouwen van interfaces, applicaties en een schil om een C++ API (Generieke Service Laag).
- Bouwen en ontwerp van een Monitoring applicatie voor beheer. (Internet applicatie)

- Het ondersteunen van technisch foutherstel en nazorg.
- Het ondersteunen met technische kennis en expertise.
- Het overdragen van kennis en expertise.

Periode:
Februari 2001 tot Augustus; Rabobank ICT


Functie(s): SQL programmeur / VB programmeur


Operating systems:
Windows NT 4.0


Software:
MS SQL server 7.0 & Visual Basic 6.0


Werkzaamheden:
- Op bouwen van store procedures binnen SQL 7.0 database
- Ontwikkelen Visual Basic applicatie voor Benchmarking. Deze applicatie diende voorbeheer en aansturen van store procedures en SQL database en het genereren van grafische weergaven.


Periode:
Half december 2000 - eind januari 2001;Rabobank ICT


Functie(s): VB programmeur


Operating systems:
Windows NT 4.0


Software:
Visual Basic 6.0 Visual C++


Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een generieke VB schil om een C++ API heen.

Periode:
januari 2000 - december 2000; Heineken Export Group BV


Functie(s): VB/VBA manager/consultant, Technisch Projectleider , VB/VBA programmeur


Operating systems:
Windows NT 4.0 /98 /95


Software:
MS Office 95/97, Visual Basic 5/6, MS SQL Server, Visio Pro,
Wise install manager


Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een geÔntegreerd planning pakket, bestaande uit vier MS Access applicaties. Hierin worden salesplan volumes en de financiŽle budgetteringen met elkaar in een scenario applicatie geanalyseerd, berust op verbeteringen in de toekomst.


Verdere werkzaamheden bestaan uit ontwikkelen en verbeteren van bestaande applicaties in Microsoft Office en Visual Basic. Aansturen en ondersteunen van projecten. Analyseren en advies uitbrengen en ondersteuning bieden voor bestaande en nieuwe applicaties in VB, Office, SQL Server en overige systemen onder Windows NT.


Periode:
november 1999 tot januari 2000, Heineken Export Group BV


Functie(s): Microsoft consultant, Technisch Projectleider, VB/VBA programmeur


Operating systems:
Windows NT 4.0 /98 /95


Software:
MS Office 95/97, Visual Basic 5/6, MS SQL Server, Visio Pro,
Wise install manager


Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een grafiek generator in MS Excel, waarbij gegevens vanuit Future Master wordt geladen waarna de data in een speciaal formaat wordt geconverteerd. Na converteren wordt deze data in een rekensheet geladen en de data zodanig bewerkt zodat grafieken kunne worden gegenereerd, waarin adviezen voor de toekomst worden getoond.


Ontwikkelen en verbeteren van bestaande applicaties in Microsoft Office en Visual Basic.
* Verbeteren van performance van applicaties en servers
* Technische & functionele verbeteringen binnen bestaande maatwerk applicaties binnen de Microsoft omgeving.
* Programmeren van scripts, t.b.v. dagelijkse verrichtingen van gebruikers en IT specialisten.
* Ontwikkelen van interfaces tussen bestaande applicaties & systemen, bijv. DWH, sap, MS office applicaties
* Ontwikkelen van een factureringssystemen met rapportages in MS Word 95/97, middels het gebruik van voorgeprogrammeerde templates.


Periode:
september 1999 tot november 1999, Heineken Export Group BV


Functie(s): VB Analist\programmeur, VB Consultant, Technisch Projectleider


Operating systems:
Windows NT 4.0


Software:
Visual Basic 5/6, MS SQL Server 6.5


Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een interface tussen SAP/DWH & SQL Server. Vanuit de Visual Basic procedure, middels ADO connectie, worden Stored Procedures aangestuurd op de SQL Server. Na transactie in Dataware House of SAP wordt een status gecreŽerd en bijgehouden in een MS Access database. Vanuit de status die behaalt wordt, wordt bepaald welke volgende procedure(n) er uitgevoerd word(en).


Periode:
maart 1999 tot september 1999, Cimad/IBM Consultancy


Functie(s): VB/VBA Analist/programmeur


Operating systems:
Windows 98/95


Software:
MS Office 95/97, Visual Basic 5/6


Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een personeelsdatabase systeem in MS Acces (cliŽnt/server). Hierin staan alle gegevens van het personeelsbestand, van adres tot compleet profielschets.


Ontwikkelen van een project management systeem. Deze applicatie dient om vaste en ingehuurde consultants in projecten te plannen met daarbij de prijs/kostenplaats methode. Deze applicatie is een cliŽnt/server MS Access tool voorzien met compleet autorisatie management.


Periode:
september 1998 tot maart 1999, Robeco Group Rotterdam


Functie(s): VB/VBA Consultant


Operating systems:
Windows 95, Winframe


Software:
MS Office 95/97, Visual Basic 5/6, QARun, QATracksource, QADirector


Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een geautomatiseerd test-tool, die ontwikkeld werd in Compuware QA applicaties. Verder is een tool ontwikkeld, die de VBScript, die gebruikt werden in QARun, automatisch genereerde vanuit MS Excel 95. Voor administratie van het gehele test proces, is een Tool ontwikkeld in VB, waarbij script in opgeslagen werden en beheerd. Hierin stonden alle transacties van de te testen omgeving en alle acties en benodigdheden, die bij het testen gebruikt werden. De test diende om het systeem EURO en millennium bestendig te maken.


Periode:
januari 1998 tot september 1998, Fortis Utrecht


Functie(s): Analist/programmeur, communicatie consultant


Operating systems:
Windows 95, MVS Mainframe


Software:
Multi-editor 8.1, MS Office 95, MS Visual Basic 5


Werkzaamheden:
In dit project heb ik deel genomen aan de update van het transactie-systeem van Fortis, dat in een mainframe omgeving plaatsvond. Alle updates vonden plaats in Cobol 85. De systemen moesten EURO bestendig worden gemaakt.


Ontwikkelen van een communicatie traject, waarbij schriftelijke en mondelinge communicatie van toepassing was. Binnen een MS Access applicatie werden alle afspraken cq vergaderingen, notulen etc. bijgehouden in een database.


Periode:
juni 1995 tot December 2001, Freelance


Functie(s): Adviseur/analist, programmeur, ondersteunende functie


Operating systems:
Windows 3.x /95 /98 /2000 /NT, MS Dos


Software:
Diverse software & Hardware


Werkzaamheden:
Ondersteuning bieden aan klein & midden kader bedrijven in eigen regio. O.a. Automobielbranche, drukkerijen, privť gebruikers, Wasserijen, logistieke bedrijven.


Periode:
februari 1995 tot juni 1995, Nissan Dealerschap Nederland Freelance


Functie(s): Systeem ontwikkelaar/ programmeur


Operating systems:
Windows 3.x /95, MS Dos


Software:
Lotus Smart suite (Approach), Dbase IV


Werkzaamheden:
Ontwikkelen Telemarketing applicatie. Bedoeld voor het administreren en onderhouden klanten database en reclamewerk.


Periode:
juli 1996 tot september, Stage & afstudeer projecten


Functie(s): Technisch ontwikkelaar


Operating systems:
Windows 95, CADCAM, PLC, CNC programming


Software:
ACAD R10, Autolisp, PLC (Hitachi J-16), CNC besturingssystemen


Werkzaamheden:
* Romein Staalbouw;
Programmeren en verbeteren van systeem programma's voor CNC bestuurde machines.


* GTI Zephir koelsystemen;
Ontwerpen van bestaande en nieuwe koelsystemen, waar ook de complete installatie een onderdeel van was.