No Title
cv: 5290 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV's.NET Ontwikkelaar (C#, VB.NET en ASP.NET 2.0 (AJAX))
den haag
1-1-2011
Opdracht

OPLEIDINGEN:
PERIODE:
WAAR
H.B.O. Informatica
1991 - 1996
Haagsche Hogeschool
M.T.S. Techinische computerkunde
1988 - 1991
MTS Leyweg (Den Haag)
M.A.V.O. D-Niveau
1983 - 1988
Segbroek College (Den Haag)

CURSUSSEN
PERIODE:
WAAR
#2609 Introduction to C#, ASP.NET Programing with Microsoft .NET
Maart 2003
Cap Gemini Utrecht
Opleidingsprogramma tot MCSD
Maart 2000
Cap Gemini Utrecht
Opleidingsprogramma tot ACMS programmeur
Mei 1999
VX8000 Utrecht
Opleidingsprogramma tot mainframe programmeur
Augustus 1997
IBM Education, Computer Associated Utrecht
Applicatie Beheerder
Juni - December 1996
ISI (Informatica Scholings Instituut) Den Haag


ICT Kennis
Methodieken
& Technieken
JSD/JSP (analyse- en ontwerp methodiek)
UML
Platformen & Operating Systemen
Windows 3.11, 95,98, ME
Windows 2000/XP Professional, (Advanced) Server t/m SP4
OS/390
UNIX
Programmeertalen
C#
VB.NET
ASP.NET 2.0 (AJAX)
Visual Basic 6.0
VBA (Office applications)
COBOL
FLASH 8.0 (Action Script)
Databases
SQL Server 2000 (+ OLAP Cubes)
MS Access (95, 97, 2000, XP)
Office Applicaties
MS Office 95, 97, 2000, XP
Reportage Tools
Ms SQL Reporting Services
Crystal Reports
Ontwikkel Tools
Microsoft Visual Studio 2002, 2003, 2005

TALEN: Verstaan
Spreken
Schrijven
Nederlands
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Engels
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Duits
Redelijk
Redelijk
Redelijk

PROFIEL: Ik beschouw mijzelf als een senior applicatie programmeur. Ik heb dit te danken aan mijn 10 jaar ervaring als programmeur bij verschillende bedrijven en aan vele zelfstandige projecten.

Ik denk het beste omschreven te worden als:
- Analytisch;
- Oplossings gericht;
- gedegen IT-kennis op technisch en strategisch vlak
- in staat zelfstandig te werken, maar zeker ook in groepsverband van grote waarde;
- Vraagbaak;


Werkervaring:
Opdrachtgever
Personalbooks te Amsterdam (FreeLance)
Periode:
feb 2006 - jul 2007
Functie: ASP.NET Programmeur
Software (omgeving)
C#, ASP.NET(AJAX), Visual Studio 2005, MS SQL Server 2000, Windows 2000 (Advanced) Server
Beschrijving van activiteiten

Web: Approach.
Approach is een tool dat word gebruikt door DA drogisterijen, met dit tool kan DA registreren welke produkten klanten kopen die een klantenkaart hebben, Zo kan DA gerichte aanbiedingen sturen naar die klanten.
Approach is een desktop applicatie en dit moest worden omgezet naar een webapplicatie. Ik heb gewerkt vanuit de bestaande FO/TO en, gebruikt gemaakt van de bestaande database en storedprocedures.
Om de gebruiker toch de desktop-feeling te geven heb ik gebruik gemaakt van AJAX.
Web Approach heb ik ontwikkeld in VS2005(ASP.NET, C#, AJAX) en gebruikt gemaakt van SQL2000.

www.bladerendigitaal.nl
Dit is een site van Bloemenveiling Aalsmeer. Deze site is bedoeld om klanten informatie te geven over wat er allemaal gebeurd bij VBA.
Deze site heb ik gemaakt in VS2005(ASP.NET) en geschreven in C#, en ik heb gebruikt gemaakt van SQL2000. Layout is door VBA zelf bepaald.


Opdrachtgever
Crossing Channel te Utrecht (FreeLance)
Periode:
nov 2005 - feb 2006
Functie: ASP.NET, ASP programmeur
Software (omgeving)
C#, ASP.NET, Visual Studio, MS SQL Server 2000, Windows 2000 (Advanced) Server,
Beschrijving van activiteiten
Bij Crossing Channel heb ik meegeholpen (met nog 2 andere collega's) met het onwikkelen van asset management tool voor een vastgoedbeheerder. Het ontwikkelen hebben we gedaan met een tool die CC zelf heeft ontwikkelt n.l. Genie. Met dit tool kan men de basis (zoals:menu, tabellen, layout) van een website bouwen zonder maar iets te programmeren.

Mijn taak was om de invoerscherm te bouwen voor het invoeren van objecten. Nadat de basis was gelegd was met Genie, heb ik de Storedprocedures(SQL2000) gemaakt voor het invoeren, bijwerken en verwijderen van een object, en de procedures(ASP.NET) voor de invoerscherm.

Via CC heb ik ook gewerkt bij Zest (te Weesp). Bij Zest heb ik bestaande websites uitgebreid met nieuwe functionaliteten.

www.versterkdeleerkracht.nl/ledenwerven
Site van onderwijsbond (OCNV) geeft onderwijzers de mogelijkheid om nieuwe collega's te laten aanmelden.
Dit gedeelte van de site is gemaakt met VS2005(ASP.NET) en SQL2000 als database. De rest van de site is geschreven in ASP(vbscript). De gebruiker logt in en krijgt een lijst te zien met de door haar/hem aangemelde collega's. Gebruiker kan nieuwe collega's toevoegen en verwijderen. Bij iedere aanmelding krijgt de beheerder een mail(via mailserver Zest) en die zorgt ervoor dat de aangemelde persoon informatie krijg om zich aan te melden.
Aan de hand van een FO heb ik de site gemaakt in VS2005(C#) ik heb bestaande ASP functies(vbscript, interactie met DB) overgezet naar Classes.
Ik heb aan de bestaande database een tabel toegevoegd waarin de aangemelde personen worden opgeslagen, en de bijbehorende storedprocedure's gemaakt.
Opdrachtgever
VastgoedTransparant
Periode:
Apr 2002 - heden
Functie: Ontwikkelaar, Consulent
Software (omgeving)
C#, ASP.NET, Visual Studio, MS SQL Server 2000, Windows 2000 (Advanced) Server,
Beschrijving van activiteiten
Bij Vastgoedtransparant heb ik individueel een applicatie (DREAM: Dutch Real Estate Asset Management) ontwikkeld voor vastgoedbeheerders. Dream richt zich op het structureren en managen van vastgoedportefeuilles op elk niveau en op elk moment.
- Op elk niveau houdt in dat bijvoorbeeld op het niveau van fonds, complex, subcomplex, verhuurbare eenheid, contract of element de portefeuille geanalyseerd kan worden.
- Op elk moment houdt in dat zowel de werkelijkheid van het verleden, alsmede de prognose van de toekomst kan worden berekend. Tevens kunnen met behulp van scenario's verschillende prognoses van dezelfde toekomst naast elkaar bestaan.
Om DREAM te bouwen heb ik het volgende gedaan:
Functioneel en technisch ontwerp gemaakt (besproken met de klant wat hun eisen waren);
Opzetten van een database (Ms SQL Server 2000) omgeving (stored procedures, views, tabellen, users, rechten en functies);
Ontwikkelen van applicatie DREAM (C#, Object Oriented);
Ontwikkelen van DREAM web applicatie (ASP.NET, Object Oriented);
Deployen (setup maken);
Onderhoud (bugs eruit halen, en andere functionaliteiten inbouwen);
Diversen Klasses (o.a. aanroep stored procedures, openen connecties etc.) gemaakt voor hergebruik (gebruik ik nog steeds).
Ik heb ervoor gekozen om geen SQL statements te plaatsen in de client (thin client) maar dit gescheiden te houden. Ik heb dus veel gebruik gemaakt van stored procedures (een class gemaakt die het hele aanroep van de stored procedures regelde). Dit bracht als voordeel mee dat zonder enige code aanpassing, direct bij de klant aanpassingen verricht konden worden. Bijvoorbeeld extra menu-items toevoegen, een extra kolom toevoegen in een rapportage etc. Uiteraard is dit op afstand goed te onderhouden.
Daarnaast worden alle gebruikersinstellingen bewaard, zoals kolombreedtes, menu indelingen, achtergrond kleuren, lettertypes etc. Deze instellingen worden bewaard in een xml file. Standaard applicatie instellingen (zoals connectionstring en culture) worden in de standaard app.config (web.config) file bewaard.

In deze applicatie heb ik gebruik gemaakt van onder andere: ADO.NET, resources (multi-language), multi-threading, grids (ComponentOne), treecontrols, tabcontrols, Crystal Reports.

Op dit moment wordt DREAM gebruikt bij Bouwfonds, Corio, Altera en Delta Lloyd.

Daarnaast heb ik verschillende projecten gedaan voor klanten zoals:
Tools gemaakt voor exporteren van gegevens vanuit een database naar o.a. Excel files, textfiles, PDF files, en vice versa;
Tools gemaakt die rapporten genereren (Crystal reports, grids);
Converteren van VISUAL BASIC 6.0 applicaties (soms Access) naar .NET applicaties.


Opdrachtgever
CBS te Den Haag
Periode:
feb 2001 - Apr 2002
Functie: Projectleider.
Software (omgeving)
Visual Basic 6.0, Blaise, SQL 2000
Beschrijving van activiteiten
Mijn werkzaakheden bij CBS (centraal bureau voor stattistiek) als projectleider waren als volgt:
- Alle applicaties achter ieder statistiek van CBS euro-proof te maken. Om dit voor elkaar te krijgen heb Ik alle verantwoordelijke managers ge´nterviewd, teneinde zoveel mogelijk informatie te achterhalen, welke programma's er gebruikt werden en in welke taal dit geschreven was. Na het analyseren van verschillende source codes heb ik een functioneel en een technisch ontwerp gemaakt. Hierin heb ik voor ieder applicatie beschreven van waar de code moest worden aangepast.

Nadat ik voor alle statistieken een FO en TO gereed had, heb ik 5 programmeurs toegewezen gekregen die de taak haaden om deze applicaties aan de hand van mij technisch ontwerp aan te passen. Zij deden zowel de aanpassing als het testen van deze applicaties.

Tevens diende ik als vraagbaak voor de programmeurs met betrekking tot de aanpassingen. Mijn rol was het begleiden van de junior programmeurs met de aanpassingen, en ze het een en ander uit leggen over Visual Basic 6.0

De statistiek applicaties waren voornamelijk geschreven in Visual basic 6.0 en hadden meestal een Access database. Sommige grotere statistieken maakten gebruik van SQL server 2000 in plaats van Access database.

Daarnaast waren er ook programma's geschreven in BLAISE (statistiek programmeertaal) hiervoor heb ik een interne cursus gevolgd om de applicaties die in BLAISE geschreven zijn te kunnen annalyseren.

Tools ontwikkelt teneinde het gebruiksgemak te optimaliseren. Zoals het inlezen van tekstbestanden naar database te vergemakelijken (voorheen gebeurde dit met de hand, record voor record).

Tijdens het analyseren van de source codes van de applicaties stuitte ik vaak op RDO connecties. Ik heb advies gegeven om alle RDO connecties te vervangen met ADO connecties. Dit heb ik gedaan omdat:
- RDO verouderd was;
- RDO niet meer onderteund werd door Microsoft;
Deze aanpassingen hebben geleid tot een totale performance vebetering.


Opdrachtgever
Fortis Bank te Rotterdam (detachering Ordina)
Periode:
nov 2000 - feb 2001
Functie: Programmeur/Assistent projectleider
Software (omgeving)
COBOL, DB2 en IMS
Beschrijving van activiteiten
Mijn vernaamste taak bij Frotis was het aanpassen van COBOL sources met betrekking tot de Euro, deze wijzigingen opnemen in de FO/TO en het testen van deze aanpassingen.

Als assistent projectleider waren mijn taken:
Co÷rdineren van de werkzaamheden omtrent de planning en verdeling van de uit te voeren taken van de programmeurs.

Opdrachtgever
AXA-verzekeringen te Utrecht (detachering Ordina)
Periode:
jul 2000 - Nov 2000
Functie: Programmeur
Software (omgeving)
COBOL, DB2, IMS en OS390
Beschrijving van activiteiten
Migreren van een Sapiens-systeem naar COBOL-systeem met behulp van Mainframe express (Tool). Verantwoordelijk voor alle programma aanpassingen vanaf functionele specificaties en FO/TO aanpassen.

Opdrachtgever
ASZ - GAK te Amsterdam (detachering Ordina)
Periode:
Mrt 1999 - juni 2000
Functie: Programmeur
Software (omgeving)
Visual Basic 6.0, Access, Excel en Word (VBA)
Beschrijving van activiteiten
Voor ASZ heb ik een Applicatie ontwikkeld voor de P&O afdeling. Het primaire doel van deze applicatie was het in kaart brengen van de beschikbare medewerkers. Men kan dan in een oogopslag zien welk medewerker voor welk project was ingedeeld en wanneer deze medewerker weer beschikbaar zou zijn om deze in te kunnen delen voor een ander project.

Omdat deze applicatie gebruikt zou worden door drie gebruikers is er voor gekozen om een Access database te gebruiken.

In samenspraak met de P&O manager heb ik een FO en een TO gemaakt.
Vervolgens een database opgezet (tabellen creŰren, querries maken). Toen ik de desbetreffende rapportages had, ben ik begonnen met het bouwen van de applicatie.

Ik heb deze applicatie in VISUAL BASIC 6.0 geschreven. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van ADO, Ms Grids en Crystal reports.


Opdrachtgever
Robeco Groep te Rotterdam (detachering Ordina)
Periode:
jun 1998 - feb 1999
Functie: Programmeur
Software (omgeving)
VISUAL BASIC 6.0 en VBA
Beschrijving van activiteiten
Mijn functie als programmeur bij Robeco was het testen van modules van het beleggingspakket EUROPORT in het kader van de invoering van de EURO en het Y2K probleem. Invoeren van testrelaties en testgegevens.
Op eigen initiatief tools geprogrammeerd (m.b.v. VBA, VISUAL BASIC 6.0) die het invoeren van de testgegevens vergemakkelijkt. Gegevens werden vanuit MS Excel via de tools naar EUROPORT overgezet.

Opdrachtgever
ABN-AMRO te Amsterdam (detachering Ordina)
Periode:
sep 1997 - jun 1998
Functie: Programmeur
Software (omgeving)
COBOL
Beschrijving van activiteiten
Mijn verantwoordelijkheden waren het aanpassen en testen van COBOL-programma's in het kader van de invoering van de EURO. Documentatie van programma's aanpassen en nieuwbouw programma's programmeren.