No Title
cv: 5260 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sFunctioneel Ontwerpen, Use Case Ontwerper, Informatie Analist, Architect.
Nieuwegein
28-jan-2013
Functioneel Ontwerpen, Use Case Ontwerper, Informatie Analist, Architect.

Vakgerichte opleidingen en cursussen Jaar
Cursus InfoRay 6 bij InfoRay.: 2004
Cursus InfoRay 5 bij Co�p IT.: 2004
Cursus aquisitie bij PZO: 2004
Silverstream Internet Development met Silverstream/Java
essentials: 2001
Silverstream XML: 2001
AMIS Workshop Java2, Servlets, JDBC 2000
Sun Basic Java2 programmering: 2000
AMIS Java2: 2000
AMIS Oracle: PL/SQL; SQL; Forms; Reports; Designer 2000
CMG diensten Basic Auditor Course. 2000
Progress Progress Character Based Programming. 1999
Progress Progress DBA CV7 & CV8, Progress. 1999
Vijfhart Basis cursus Oracle 7 DBA. 1999
Vijfhart Oracle PL/SQL.: 1999
Vijfhart Oracle Forms.: 1999
Vijhart Oracle Reports.: 1999
CMG MSF ITIL essentials.: 1999
CMG diensten Communicatieve vaardigheden 1 & 2. 1999
IBM UNIX AIX V4.: 1996
Baan company Baan tools.: 1996
Baan company Baan beheer.: 1996
Serac Baan tools.: 1996
NOVI AMBI, Informatica module HG1. 1996
HTS Computer Intergrated Manufacturing. 1992 - 1996
MTS Besturingstechniek.: 1988 - 1992Werkervaring:
Periode: Januari 2008 - Maart 2008
Werkvorm / functie: Information Analist
Opdrachtgever: De Lage Landen
Gebruikte software: Microsoft Office 2000; IBM Rational Software Development Platform
Omschrijving: Use Case beschrijvingen, en aanverwante UML ontwerp activiteiten.
Doelen bereikt zijn o.a.
* Use Case beschrijvingen gemaakt voor diverse modules Direct;
* Scherm ontwerpen voor Direct Front Office en Mid Office functionaliteit;
* UML ontwerpen gemaakt van workflow Direct Front Office en Mid Office;
* Class Diagram aanpassingen.


Periode: December 2007 - Januari 2008
Werkvorm / functie: Information Analist
Opdrachtgever: Stef In Form
Gebruikte software: Open Office; Sparx Enterprise Architect
Omschrijving: Ontwikkelen van Data Processing Evolutions
Doelen bereikt zijn o.a.
* Overzicht binnen de DPE zones DPE; Fabricage; Product; Productie;
* Uitgewerkte DPE design patterns;
* Eerste versie van DPE functional processor.


Periode: Augustus 2007 - November 2007
Werkvorm / functie: Information Analist
Opdrachtgever: Delta Lloyd
Gebruikte software: Microsoft Office 2000
Omschrijving: Functionele ontwerpen en het uitvoeren van gebruiker acceptatie testen.
Doelen bereikt zijn o.a.
* Functioneel ontwerpen Commissie De Ruiter modellen gemaakt;
* Testen uitgevoerd op Commissie De Ruiter modeluitvoeringen.

Periode: Juni 2007 - Augustus 2007
Werkvorm / functie: Functioneel ontwerper
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Gebruikte software: Bizzdesign Architect, Microsoft Office 2000
Omschrijving: Functionele ontwerpen en het maken van testscripts voor HRM modules..
Doelen bereikt zijn o.a.
* Functioneel ontwerp Declaratie gemaakt;
* Test documenatie op basis van Testframe opgezet en ingevuld voor modules Verlof, Verzuim, Declaratie.

Periode: Februari 2007 - juni 2007
Gebruikte software: Enterprise Architect, Open Office
Omschrijving: Sebatical
Doelen bereikt zijn o.a.
* TMap testframework bestudeerd;
* Gegevensverwerkingstaal Data Processing Translations doorontwikkeld.

Periode: November 2006 - februari 2007
Werkvorm / functie: Functioneel ontwerper
Opdrachtgever: Pentrax Hypotheek
Gebruikte software: Enterprise Architect, Open Office
Omschrijving: Ontwerpen en documenteren van een gegevensverwerkings systeem voor automatische verwerking van hypotheek aanvragen van ondernemers.
Doelen bereikt zijn o.a.
* Functionele en technische ontwerpen gemaakt voor de implementatie in Java omgeving;
* medewerkers van automatiseringsafdeling zijn opgeleid voor formele communicatie met UML;
* iteratief gewerkt met medewerkers, met interviews, presentaties van fo's, to's en prototypes van schermen, rapporten, etc.;
* iteratief gewerkt met Java ontwikkelaar, voor overdracht van ontwerpen, en controle op de kwaliteit van werk;
* Testscenario's in UML gemaakt en uitgevoerd. Testscenario's zijn geschreven in UML, en afgeleid in MS Excel, voor praktijk gebruik.

Periode: augustus 2005 - oktober 2006
Werkvorm / functie: Functioneel ontwerper
Opdrachtgever: Progress / Brilmij groep
Gebruikte software: Enterprise Architect, MS Office
Omschrijving: Documenteren en ontwerpen van een dataprocessing systeem dat gebruikt
wordt bij een productie systeem voor bril lenzen.
Doelen bereikt zijn o.a.
* Functionele en technische ontwerpen gemaakt voor de implementatie in Progress omgeving met UML;
* medewerkers van automatiseringsafdeling zijn opgeleid voor formele communicatie met UML;
* iteratief gewerkt met medewerkers van de The Vision Factory,
werk bestond uit interviews, presentaties van fo's, to's en prototypes van schermen, rapporten, etc.;
* iteratief gewerkt met Progress ontwikkelaars, voor overdracht van ontwerpen, en controle op de kwaliteit van hun werk;
* Testscenario's in UML gemaakt en uitgevoerd. Testscenario's zijn geschreven in UML, en daarvan afleidingen maken naar MS Excel, voor praktijk gebruik. Testscenario's zijn direct afgeleid van to's.

Periode: maart 2005 - juni 2005
Werkvorm / functie: project / software engineer
Opdrachtgever: White Horses
Gebruikte software: Eclipse 3.0, Jalopy, PMD; Microsoft Office; Poseidon.
Omschrijving: Het maken van planning toepassing voor een vastgoedbeheerder via een webenabled application.
Doelen bereikt zijn o.a.
* Data domein met POJO's;
* Protypes voor rendering van CVS bestanden;
* HTML prototypes vertaald naar Struts met JSP's;
* PDF render met FOP.

Periode: januari 2004 - september 2004
Werkvorm / functie: project / functioneel ontwerper
Opdrachtgever: Gemeentelijke belastingdienst Den Haag
Gebruikte software: Microsoft office;MS Access; Sybase
Omschrijving: Verantwoordelijk voor het opstellen van een functioneel ontwerp voor M- Government. Dit systeem verzorgt met ondersteuning van tablet computers het externe gedeelte van het taxatieproces voor onroerende goederen.
Werkzaamheden zijn o.a.
* Opstellen functioneel ontwerp;
* Ontwerpen lay-out voor de tabletcomputers schermen;
* Vastleggen frontoffice functionaliteit voor de taxatie;
* Overleg met de klant;
* Verificatie applicaties;
* Opstellen testontwerp, testplan en uitvoering daarvan;
* Vastleggen en beoordelen fouten en wensen vanuit de gebruikersorganisatie;
* Verbeteren effici�ntie van de interfaces;
* Ontwikkelen overzicht tabletproces;
* Oplossen performance en programmatuur problemen;
* Onderzoeken mogelijkheden tot verbeteren compactheid berichten in XML..

Periode: juli 2003 - december 2003
Werkvorm / functie: project / programmeur
Opdrachtgever: Innovity
Gebruikte software: Micrsoft office; Progress 9.1 ontwikkelomgeving; Ultra Edit; database en applicationserver Progress, database Oracle 8i
Omschrijving: Innovity ontwikkelt en levert het pakket Fundation, waarmee beleggingsstukken voor particulieren beheerd worden.
Als senior ontwikkelaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit met name de back office functionaliteiten binnen een multi-tier omgeving.

Werkzaamheden zijn o.a
* Bug fixing;
* Uitvoeren programma test;
* Ontwikkelen reports en XML berichten met XSL scripts;
* Onderhouden van database Oracle en Progress;
* Ontwikkelen conversie software.

Periode: maart 2002 - april 2003
Werkvorm / functie: project verdeeld in timeboxes / programmeur
Opdrachtgever: Foresure solutions
Gebruikte software: Micrsoft office; Progress 9.1 (9.1 D service pack 5 is de laatste versie waar ik mee gewerkt heb ); Progress Debugger ( oude en nieuwe ); Progress ADM2; Versiebeheertool: RoundTable; Progress Application Server.
Omschrijving: ForeSure Solutions levert een pakket voor verzekeringsadministratie aan diverse verzekeringsbedrijven en assurantie kantoren. Als Systeemontwikkelaar binnen een team van 5 personen, verantwoordelijk voor het bouwen van componenten voor het ForeSure Framework vanuit Object Oriented methodieken. Het bouwen van componenten vindt plaats naar een ontwerp in UML.
Voorbeelden van gebouwde componenten en werkzaamheden zijn
* Image component;
* Data manager voor multi tier omgeving;
* Data uitwisseling d.m.v. XML in multi tier omgeving;
* Calculator, ontwikkelen van object oriented programming in de 4GL van Progress;
* Repository manager voor multi tier omgeving;
* Aanmaken en onderhouden van nieuwe en bestaande componenten;
* Oplossen van coderingsfouten in bestaande componenten;
* Bijmaken van nieuwe mogelijkheden in bestaande componenten;
* Documenteren nieuwe en bestaande componenten en applicaties;
* Opstellen functionele specificaties.

Periode: september 2001 - januari 2002
Werkvorm / functie: project / programmeur
Opdrachtgever: Amis
Gebruikte software: Micrsoft office; Ontwikkelomgeving / tools PL / SQL, Designer, Oracle8i; database Oracle 8i
Omschrijving: Bouwen van een project registratie systeem dat crossafdeling gegevens kan bijhouden over een project en tevens in matrix vorm de gevraagde resources voor het project per afdeling bijhoudt.
Werkzaamheden zijn o.a.
* Ontwikkelen van nieuwe componenten;
* Opstellen functionele specificaties;
* Opstellen technisch ontwerp;
* Testen bestaande programmatuur.

Periode: juli 2001 - oktober 2001
Werkvorm / functie: project / programmeur
Opdrachtgever: Amis, De Lage Landen Translease
Gebruikte software: Micrsoft office; Ontwikkelomgeving / tools: J2EE, Silverstream, database Oracle 8i.
Omschrijving: Bij deze opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een Internet site voor ontsluiting van gegevens over lease wagens aan klanten en DLLT medewerkers.
Werkzaamheden zijn o.a.
* Ontwikkelen van schermen op basis van functioneel ontwerp;
* Ontwikkeling verwerking gegevens;
* Testen applicaties;
* Bijwerken functioneel ontwerp waar nodig;

Periode: juli 2000 - januari 2001
Werkvorm / functie: project / functioneel ontwerper
Opdrachtgever: Amis, KPN
Gebruikte software: Micrsoft office
Omschrijving: Als functioneel ontwerper verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een internet pagina, waarmee particulieren een aanvraag kunnen doen voor een vaste telefoonaansluiting.
Werkzaamheden zijn o.a.
* Ontwerpen van de pagina;
* Opstellen functionele specificaties;
* Overleg eindgebruikers;
* Overleg met verantwoordelijken bij KPN;
* Begeleiden van ontwikkelaars;
* Presenteren van het resultaat.

Periode: mei 2000 - juli 2000
Werkvorm / functie: project / programmeur
Opdrachtgever: CMG; Citro�n Nederland
Gebruikte software: Micrsoft office; Ontwikkelomgving / tools: Progress GUI; SDW; Database Progress.
Omschrijving: Als systeemontwikkelaar verantwoordelijk voor het onderhoud van applicaties. Deze applicaties zijn: Dealer; Performance; Propri 2;Batch scheduler.
Pakketten zijn voor een groot deel gegenereerd a.h.v. modellen die in SDW Casemanager zijn opgesteld.
Werkzaamheden zijn o.a.
* Debuggen van programmatuur;
* Onderhoud van modellen;
* Aanmaken van nieuwe functies;
* Coderen in Progress;
* Opstellen rapportage applicaties.

Periode: december 1999 - juli 2000
Werkvorm / functie: project / programmeur
Opdrachtgever: CMG, KLM Pensioenfondsen
Gebruikte software: Micrsoft office; Ontwikkelomgving / tools: Progress character based; Database Progress.
Omschrijving: Als systeemontwikkelaar verantwoordelijk voor het Beheer van het Bruto/Netto. Pakket dat de klant gebruikt voor administratie van pensioenen. Het betreft een zeer complexe systeem waarbij vanuit generieke functionaliteiten specifieke componenten worden aangetuurd. Tevens betreft het een complexe functionele en technische architectuur. Tijdens het oplossen van bugs wordt geen debug tool gebruikt.
Onderhoud vindt plaats in Xponent, een tool gebouwd rond de ontwikkeltaal Progress.
Werkzaamheden zijn o.a.
* Debuggen van programmatuur;
* Onderhoud van modellen;
* Aanmaken van nieuwe functies;
* Coderen in Progress.

Periode: juli 1999 - januari 2000
Werkvorm / functie: project / programmeur
Opdrachtgever: CMG, Dalosy
Gebruikte software: Micrsoft office; Ontwikkelomgeving / tools Oracle: Forms4.5,
PL/SQL; database Oracle 7
Omschrijving: Dalosy levert o.a. barcode apparatuur en barcode readers. Tevens leveren zijn een eigen software, Beheer van Warehouse Management Systeem DWS3000 (administratie van magazijn) en Wing 3000 (voor beheer goederen luchtvaart).
Werkzaamheden zijn o.a.
* Aanmaken van technische documentatie zoals installatie draaiboek, interface beschrijvingen;
* Ondersteuning bij installatie van DWS3000 systeem - o.a. bij Pinguin en DSM;
* Onderhoud aan DWS3000 programmatuur;
* Ontwikkelen functionele uitbreidingen in Oracle Forms 4.5 en Oracle PL/SQL;
* Conversie software maken in PL/SQL.

Periode: december 1998 - juli 1999
Werkvorm / functie: project / consultant en applicatie co�rdinator
Opdrachtgever: CMG , Zwitserleven
Gebruikte software: MS Office
Omschrijving: Als Applicatieco�rdinator bij Zwitserleven verantwoordelijk voor het Relatie Beheer Systeem. In het kader van het uitbesteden van dit systeem aan CMG wordt het totaal systeem ge�nventariseerd en vastgelegd. Hierbij als applicatie co�rdinator verantwoordelijk voor het rapporteren over de beheerbaarheid van het Centraal Relatie Beheer systeem.
Werkzaamheden zijn o.a.
* Opstellen scoping rapport, waarin een beeld geschetst is van de beheerbaarheid;
* Inrichten van applicatiebeheer;
* Opstellen procedures voor applicatiebeheer;
* Testen van calls administratietool ARS.
* Co�rdineren van calls.

Periode: september 1996 - december 1998
Werkvorm / functie: project / ontwikkelaar en consultant
Opdrachtgever: Serac: Fokker Aerostructures, Wilma Bouw en Polynorm.
Gebruikte software: Baan tools, VI, Unix AIX, Oracle
Omschrijving: Voor verschillende opdrachtgevers als systeemontwikkelaar werkzaamheden uitgevoerd. O.a. Fokker Aerostructures, Wilma Bouw en Polynorm.