No Title
cv: 5088 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sIT Trainer en Specialist
Rotterdam
In overleg
IT Opleidingen en Beheeropdrachten

Docenten Training : 1994

Trainingen gevolgd Didactiek : Niqué Consultancy: MCT The Trainer

MCSA Certificering : Microsoft Certified System Administrator 2003 behaald,
Jul 29, 2005

MCSA Certificering : Microsoft Certified System Administrator 2000 behaald,
Feb 16, 2005

MCSE 2003 Certificering : Microsoft Certified System Engineer 2003, mee bezig

Microsoft Certified Trainer : Behaald per 10 maart 2005

NT 4, Behaald :
058 Networking Essentials, Jul 16, 1999
067 Implementing and Supporting NT™ Server 4.0, Aug 18, 2000

Windows 2000, Behaald MCSA
216 Implementing and Administering a Microsoft® Windows® 2000 Network Infrastructure, Feb 16, 2005
218 Managing a Windows 2000 Network Environment, Jun 19, 2003
210 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® 2000 Professional,
Jun 19, 2003
215 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® 2000 Server,
Apr 08, 2003

Windows 2003, Behaald MCSA
70-290, Managing and Maintaining a Microsoft Windows
Server 2003 Environment, Jul 22, 2005
70-291, Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services, Jul 29, 2005

Windows 2003, Behaald MCSA Messaging
Implementing and Managing Microsoft Exchange Server
2003, behaald, Mar 25, 2005

Windows 2003
Behaald MCSA Security
2159, Deploying and Managing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000, Aug, 30, 2005
HP Business Partner : HP Sales Professional examen behaald, Jun 16, 2005

Microsoft Office Specialist 2004
Certificering behaald 2004:
M(icrosoft) O(ffice) S(pecialist) XP (Master):
Microsoft Office Word XP, Microsoft Office Excel XP,
Microsoft Office Powerpoint XP & Microsoft Office
Outlook XP

De volgende trainingen kunnen verzorgd worden:

Microsoft® Windows® 2000 Network and Operating System Essentials
Implementing Microsoft® Windows® 2000 Professional and Server
Implementing a Microsoft® Windows® 2000 Network Infrastructure
Implementing and Administering Microsoft® Windows® 2000 Directory Services
Updating Support Skills from Microsoft® Windows NT® 4.0 to Microsoft Windows® 2000
Microsoft® Windows® 2000 Network and Operating System Essentials
Designing Security for Microsoft® Networks Managing a Microsoft® Windows® 2000 Network
Environment
Designing a Secure Microsoft® Windows® 2000 Network
Implementing and Managing Microsoft® Exchange 2000
Supporting Users Running the Microsoft® Windows® XP Operating System
Supporting Users Running Applications on a Microsoft® Windows® XP Operating System
Designing Microsoft® Exchange 2000 for the Enterprise

Windows 2003:
Managing and Maintaining a Microsoft® Windows Server™ 2003 Environment
Managing a Microsoft® Windows Server™ 2003 Environment
Maintaining a Microsoft® Windows Server™ 2003 Environment
Implementing a Microsoft® Windows Server™ 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft® Windows Server™ 2003 Network

Infrastructure:
Network Services
Planning and Maintaining a Microsoft® Windows Server™ 2003 Network Infrastructure
Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft® Windows Server™ 2003 Active Directory® Infrastructure
Updating Support Skills from Microsoft® Windows NT® 4.0 to Windows Server™ 2003
Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® XP Professional
Implementing and Supporting Microsoft® Windows® XP Professional
Managing and Maintaining a Microsoft® Windows Server™ 2003 Environment for an MCSA on Windows® 2000

Zeer diverse en diepgaande kennis van Microsoft en HP technologie.