No Title
cv: 5045 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sConsultant Oracle ontwikkelaar Specialist
Hoorn
01-mrt-2011
opdrachten

Periode:
Van tot
Omschrijving
Instituut
Diploma:/ certificaat

November 2004
November 2004
Oracle Designer 6i,generatoren voor Forms en Reports
Oracle University
Ja

Augustus
2004
September
2004
WEBDESIGN
LOI
Ja

Augustus
2004
September
2004
Visual Basic.NET
LOI
Ja

Juni2003
Juni2003
Bouwen van Internet Applicaties met Oracle
5hart
Ja

Oktober
1999
Oktober 1999
Oracle Developer 2000
5hart
Ja

Oktober
1999
Oktober 1999
Oracle Designer /2000
5hart
Ja

1992
1992
Logica programmering
Futurgest
Ja

1992
1992
Pascal
Futurgest
Ja

1992
1992
C en C++
Futurgest
JaPeriode:
DECEMBER 2006 - HEDEN
Opdrachtgever
BBNED
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
DSL/FIBER
Operating systems
Windows XP

Software/hardware
Oracle Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.7.0 - Production, plsql developer 7.0.0.1050, T.O.A.D. 8.0.0.47, Eclipse 3.0, Smart CVS, TIBCO Designer 4.1, CRAMER
Werkzaamheden
BBNED, gevestigd in Hoofddorp, biedt een compleet portfolio kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare DSL breedbanddiensten aan service providers en telecommaatschappijen. Met behulp van de DSL technologie maakt BBNED bestaande koperen telefoonlijnen geschikt voor ultrasnel dataverkeer. Bbned is een breedband internet provider met haar eigen netwerk waarover aan wholesale-klanten diensten geleverd worden als adsl, telefonie en fiber to the home. Bbned is in enkele jaren uitgegroeid tot de grootste en meest toonaangevende leverancier van hoogwaardige DSL breedbanddiensten in Nederland door. Mbv Oracle plsql heb ik in een team van van 20 ontwikkelaars de volgende activiteiten onder mijn verantwoordelijkheid uitgevoerd:
Het bewaken van het leveringsproces en de provisioning workflow
-Constateren van workflow gerelateerde knelpunten en deze wegwerken(bugs en functionele aanpassingen)
-Constateren van onvolledigheden in het proces en aandragen van oplossingen
-Contactpersoon voor IT Support en interne klant (BBYOND)
-Bewaken van de van de kwaliteit van plsql code en TIBCO adapters
- Implementatie/schrijven van plsql bouw standaarden

Periode:
SEPTEMBER 2006 - NOVEMBER 2006
Opdrachtgever
CAK-BZ
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Zorg met verblijf
Operating systems
Windows XP

Software/hardware
Designer 10G, plsql developer 7.0.0.1050, forms10G, CDM Ruleframe/Headstart
Werkzaamheden
Het ministerie van VWS heeft per brief d.d. 3 november 2005 aangegeven dat het CAK-BZ per 1 januari 2007 de Eigen Bijdrage "Zorg met Verblijf" zal gaan invoeren. Zelf was ik in een team van 5 ontwikkelaars en 3 testers verantwoordelijk voor de bouw en implementatie van de hoofdstuk "CLIENT IV". Ten behoeve van het Project ZMVA (CEBES) wordt een applicatie ontwikkeld welke het proces van Eigen Bijdrage bepaling en inning zal ondersteunen. Door de verschillende FO-onderdelen zijn schermen beschreven. Zelf was ik verantwoordelijk voor de bouw van alle schermen.
Tevens heb ik de package van client IV, te weten, "Verifieeren Persoon" gebouwd. Dit is een package voor de controle en validatie van een Zorg kantoor aangeleverd cli�nt. Deze package dient dagelijks opgestaart te worden als een batch proces.De gebruikte tool voor het aansturen van alle batch proces was: "Redwood Explorer 6.0".
Verder heb ik alle business rules geschreven en gegenereerd m.b.v. Headstart


Periode:
Februari2006 - Augustus 2006
Opdrachtgever
ING BANK
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Designer 9i, plsql developer, forms9i
Werkzaamheden
- Ontwikkeling Multi-level data-inputsysteem ten behoeve van Global Financial Reporting System.
1) Royal Route: data-invoer en verwerking vanuit onderliggende subsystemen.
2) Regular Route: data-invoer en verwerking vanuit XFRS naar GFRS.
3) Light Route: data-invoer op basis van journaalposten.

- Ontwikkeling synchronisatietool.
Synchronisatie van data tussen Schema's binnen dezelfde Database of tussen twee verschillende Databases wordt gedaan door twee verschillende delen van de applicatie: De Synchronisatie Definitie Tool en de Synchronisatie Runtime Environment. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit opereren beide gedeelten van de applicatie reside in dezelfde database of in twee verschillende databases.

Periode:
Mei 2005 - Januari 2006
Opdrachtgever
Cordares
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Gis (Gemeenschappelijk Incassofunctie SFBgroep)
Project VISI
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Designer 9i, PL/SQL, Developer, Forms 9i, CDM Ruleframe, Headstart
Werkzaamheden
Ontwikkeling van het GIS:
Gis is een systeem dat de gebruikers moet ondersteunen tijdens het proces van incasseren van geld.
VISI: (Vereenvoudigen Informatie-Stromen IBV-concept).
Mede verantwoordelijk voor het inrichting van het project VISI Het doel van het project VISI is tweeledig.
1.Het project dient zorg te dragen voor de door opdrachtgevers gewenste implementatie van de relevante CAO wijzigingen (opheffing vakantiefonds en vroegpensioen, introductie levensloop, tijdspaarfonds, en bouwpensioen 2006 en integratie Scholingsfonds en O&O) en noodzakelijke aanpassingen ten gevolge van WALVIS per 1 januari 2006.
2.Een grondige aanpassing van de huidige vaststellings- en collectiemechanismen die resulteert in een solide en kosteneffici�nte administratieve oplossing.
De methode van premie-inning wordt gebaseerd op het principe van 'controle achteraf', zoals wordt gehanteerd door de Belastingdienst. In dit aangepaste proces zal de werkgever (of diens administratiekantoor) periodiek aan Cordares een informatiebestand aanleveren dat naast elementen die bekend zijn van de periodieke loonopgave ook een opgave van de door werkgever berekende premies bevat. Dit informatiebestand is geheel uit de salarisadministratie samen te stellen.
Gebruikmakend van deze door de werkgever aangeleverde premiegegevens wordt een voorlopige nota opgesteld door Cordares en wordt het bedrag van de nota door de werkgever afgedragen dan wel door Cordares automatisch ge�ncasseerd.
In een later stadium voert Cordares controles uit op de aangeleverde gegevens. Dat gebeurt geautomatiseerd door het uitvoeren van waarschijnlijkheidscontroles en herberekeningen op de aangeleverde informatie. Deze controleslag kan naar believen van de opdrachtgevers worden uitgebreid met andersoortige of diepgaandere controles.
Indien deze controles afwijkingen te zien geven zal het controleresultaat aan de werkgevers worden voorgelegd, met het verzoek om in een aanvullend informatiebestand de afwijkingen te corrigeren.


Periode:
Januari 2005 - April 2005
Opdrachtgever
Site-supply
Functie:(s)
Webdesigner
Opdracht
Vertaling en testen van XML bestanden naar Portugees.
Operating systems
Windows XP
Software/hardware
HTML/XML
Werkzaamheden
De werkzaamheden voor deze klant bestonden o.a. uit het
vertalen van het Content Management Systeem naar het Portugees en online testen van de geintegreerde XML bestanden.


Periode:
April 2004 - December 2004
Opdrachtgever
T-Mobile
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
TAS (T-mobile aanvraag systeem)
Operating systems
Windows NT, (Deployment en hercompilatie in Unix omgeving)
Software/hardware
Oracle Designer 6i, Forms 6i, Reports 6i. CDM Ruleframe, Headstart, DB Oracle 9i, PLSQL, T.O.A.D, SQL+
Werkzaamheden
Ontwerpen, bouwen en installeren van beheerpakketten (met als ondergrond Oracle).
JavaScript, Headstart (genereren van business rules capis en tapis) en het ontwikkelen van software. Hiervoor werden verschillende ontwikkelomgevingen gebruikt, zoals Oracle en Java(Javascript.Het ontwikkelde product was een online/webenabled applicatie TAS (T-Mobile Aanvraag Systeem), waar dealers online telefoon diensten konden verkopen en beheren, informatie vinden over toestellen en abonnementen e.d. De website is volledig te onderhouden middels een uitgebreide onderhoudsmodule.
Tevens basis UNIX werkzaamheden zoals compileren, rechten uitdelen van objecten en deployment.


Periode:
Februari 2003 - Februari 2004
Opdrachtgever
Levob Bank en Verzekeringen
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar Forms & Reports specialist
Opdracht
Goodview: collectief universal life-pension packet
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Oracle Designer 6I, Forms 6i, Reports 6i, DB Oracle 8i, T.O.A.D, PL/SQL, SQL+
Werkzaamheden
Onderhoud, bouw en testen van Goodview (Goodview is het nieuwe
collectief universal life-pensioen op basis van beschikbare premie van
Levob.) applicatie.
Het Goodview Pensioen van Levob staat voor gemak, snelheid en
flexibiliteit. Werkgever, werknemer en DGA eisen steeds vaker een
flexibele regeling waarbij het maken van keuzes centraal staat. De
Goodview pensioenregeling kan, binnen de fiscale en juridische
mogelijkheden, naar eigen wens worden ingericht. Daarnaast hecht
Levob veel waarde aan gemak voor de gebruiker, het geven van
begrijpelijke informatie, snelheid in het leveren van de polissen en het
doorvoeren van mutaties. Om dit alles te kunnen bereiken, worden onder andere de snelle communicatiemogelijkheden van internet optimaal benut.

Periode:
Juli 2002 - Februari 2003
Opdrachtgever
Universiteit Utrecht
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Conversie Inschrijfmodule ISIS --- > OSIRIS
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Designer 6i, T.O.A.D, PLSQL, SQL Loader, PLSQL, SQL+
Werkzaamheden
Conversie Inschrijfmodule ISIS --- > OSIRIS
De inschrijfmodule bestaat uit drie delen:
Studentegevens met inschrijvinggegevens
CRI- mutaties
Debiteuren
Hierbij wordt de volgende procedure gevolgd; de Universiteit ontwikkelt
conversieprogrammatuur om conversiebestanden aan te maken op basis
van gegevens in ISIS. Deze conversiebestanden, die in ASCII- formaat
moeten worden opgesteld, worden vervolgens via speciale conversieprogrammatuur een-op-een ingelezen in OSIRIS.
Stappen van conversie;
1 ) Allereerste worden gegevens uit aangeleverde ASCII-
bestanden ingelezen in tijdelijke tabellen.
2) De inhoud van deze tijdelijke tabellen wordt
gecontroleerd met de hulptabellen in OSIRIS die
van tevoren al gevuld zijn met de toegestane waarden.
Eventuele fouten worden in foutbestanden
weggeschreven zodat deze voor de Universiteit Utrecht
zichtbaar worden.
3) Slechts indien stap 2 foutlos is verlopen, zullen de
gegevens uit de tijdelijke tabellen daadwerkelijk naar de
OSIRIS-tabellen worden geconverteerd


Periode:
Juli 2002 - Februari 2003
Opdrachtgever
Technische Universiteit Delft
Functie:(s)
Oracle ontwikkelaar
Opdracht
Inschrijf Formulieren On-Line
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
T.O.A.D, SQL+, PLSQL, JDeveloper, Java (scripts)
Werkzaamheden
Inventarisatie met tool JDeveloper.
Hoe wordt de Oracle9i database benaderd met deze tool. Welke mogelijkheden, beperkingen, tijdsbeslag.
Bouwen van demo's t.o.v. bovengenoemde project.
Master detail schermen, validaties, aanroep van database objecten.
Het gebruik van Java scripts en classes in een dynamische JSP.
Ook de mogelijkheid om een complete applicatie te genereren en aan te passen met BC4J.

Periode:
Februari 2002 - juli 2002
Opdrachtgever
RIVM - Rijks Instituut Volksgezondheid Milieu
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Project LML - Administratiesysteem
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Designer 6i, T.O.A.D, PLSQL Developer, Oracle, Forms 6I, WEB DB, Oracle 9i, SQL +
Werkzaamheden
Het oude LML bestond uit twee delen: een karaktergeori�nteerde applicatie en een deel met een Windows GUI. De doelstelling is om het LML geheel met Oracle techniek te herbouwen en uit te breiden met nieuwe functionaliteit.
Werkzaamheden bestonden uit het genereren van formulieren vanaf Designer6i,
aanpassen en importeren van reeds bestaande library's en menu's naar de designer Repository ( Reverse Engineering), configureren van de webomgeving en het schrijven van database procedures, functies en packages t.b.v. de GUI.


Periode:
Mei 2001 - Juli 2001
Opdrachtgever
Ministerie van Justitie
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
PROJECT GPS - Ge�ntegreerd Processysteem Strafrecht
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Designer 6i, TOAD, PLSQL Developer, DB ORACLE 7.3 HEADSTART, SQL+, TOAD. PLSQL, SQL+
FO ( Functioneel Ontwerp)
AD-HOC methodieken
CDM - Custom Development Method
TRA - Technische Richtlijnen voor Applicaties
Werkzaamheden
In dit project had ik als hoofd functie het her(bouwen) van de GUI ( Grafisch User Interface) van de applicatie. Alle werkzaamheden: genereren, aanpassen, refereren zijn in Oracle Designer 6i uitgevoerd. De eerste deel van de applicatie bestond uit een migratie ( Reverse Engineering) van een reeds bestaande applicatie ( BRT) naar Oracle Designer 6.0 en van deze naar 6.i.
BRT is een applicatie om metagegevens te valideren.
Bijvoorbeeld, ieder attribuut van een bericht moet " gefiltreerd "worden met deze applicatie zodat alleen geldig gegevens bewaard kunnen worden.
BRT heeft ook als hoofd taak het converteren van XML bestanden naar FLATFILES en andersom. (Dit werd door iemand anders gedaan. In het andere deel van de applicatie moest ik alle COM MODULES (van de Communicatie Manager - de Communicatie Manager is een applicatie die zorgt, op basis van bepaalde afspraken, dat verschillende Juridische instanties op een sneller, effici�nter en veiliger manier met elkaar beter kunnen communiceren) hergenereren. Als laatste moesten deze twee applicaties met elkaar verbonden worden. Die hadden in eerste instantie bettrekking op twee users en twee verschillende schema's.
Uiteindelijk moesten privileges, autorisaties, synoniemen e.d. geregeld worden zodat een applicatie gebouwd kon worden.

Periode:
Mei 2000 - December 2000
Opdrachtgever
Erasmus Verzekeringen Rotterdam
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
ICIS
Operating systems
Windows NT, Mainframe DPS7000
Software/hardware
Oracle Discoverer, Microsoft Visual Fox Pro, SQL, Forms 6.0,
SQL +, SQL Navigator, DB Oracle 7.3, PLSQL
Werkzaamheden
Binnen Erasmus Verzekeringen wordt een nieuw verzekeringspakket ICIS, in gebruik genomen. Voor het zover is moeten een aantal stappen doorlopen worden. Een van die stappen is het overbrengen van de gegevens van het oude systeem naar het nieuwe systeem. Hierbij worden de bestanden vanafde DPS 7000 naar de Oracle in een Windows-NT omgeving gebracht. Dit houdt in dat een dubbele conversie moet plaatsvinden. De eerste is een fysieke conversie. De twee systemen zijn namelijk fysiek verschillend van structuur. Bij de tweede conversie moeten de gegevens van het oude systeem op de juiste plaats komen. Het nieuwe systeem ( De Oracle - omgeving) wordt niet alleen gebruikt voor ICIS maar ook voor systemen zoals MIS, FIS, ADN. De dagelijkse mutaties die hierop volgen worden in een aparte migratie tabel toegevoegd. Deze procedure kent alleen inserts. Bij deze oplossing blijven de gegevens uit de migratie tabellen bewaard binnen Oracle. Wanneer een subsysteem opnieuw geladen moet worden dan kan dit onder problemen. De gegevens bevinden zich immers nog steeds binnen de migratietabellen, zodat het niet noodzakelijk is om de data uit de DPS 7000 omgeving op te halen. In sommige gevallen is het gunstiger om de gegevens toch opnieuw te laden uit de DPS7000. Bijvoorbeeld als teveel mutaties in de mutatietabel staan. Het opnieuw laden van het totale bestand uit de DPS 7000 en vervolgens verwerken binnen ICIS kan dan sneller zijn dan eerste het oorspronkelijke totale bestand met de bijbehorende mutaties te verwerken.

Periode:
Februari 2000 - Maart 2000
Opdrachtgever
BECO Milieumanagement & Advies
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Bouwen van een internetapplicatie. Dynamisch week status
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
SQL +, PLSQL, DB Oracle 7.3, Cold Fusion Studio, Flash 3.0
ERD (Entity Relationship Diagram)
Intro Case en Proces Modeling
Werkzaamheden
Aan de hand van de INTRANET applicatie van K + V moest een Vergelijkbare demo gebouwd worden. Gewenst is dat deze volgens het INTERNET principe werkt en niet als INTRANET.
Door het karakter van deze informatie is er rekening gehouden met factoren als veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid. In deze applicatie, moeten de medewerkers alle informatie kwijt kunnen tijdens het invullen van de weekstaat. Hiermee valt te denken aan, verlof, reizen, ziekte, vakantie enz... Op het moment dat er minstens 40 uur ingevuld is, wordt er voor bevestiging op een knop gedrukt.

Periode:
December 1999 - Februari 2000
Opdrachtgever
CCWAP
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Bouwen van ( WAP)een demo applicatie.
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Cold Fusion Studio, T.O.A.D, DB Oracle 7.3, SQL +, PLSQL
Werkzaamheden
Doelstelling van deze opdracht is het ontwerpen van een applicatie waarbij het mogelijk wordt een database te benaderen vanuit een WAP toestel.
In feite vinden er drie belangrijke database acties plaats:
INSERT, DELETE en UPDATE.
Als voorbeeld is het kaarten reservering systeem van een bioscoop opgenomen. Een willekeurige persoon logt in, en krijgt de mogelijkheid om een optie te kiezen die te maken
heeft met b.v. een bioscoop. Hij kan beginnen met het kiezen van een zaal, film of tijdstip.

Periode:
November 1999 - December 1999
Opdrachtgever
TAS/KPN
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Conversie programmatuur
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Developer 2000, T.O.A.D., Designer 2000, PL/SQL, SQLLoader, DB Oracle 7.3, SQL+, CDM (Custom Development Method)
Werkzaamheden
Middels CDM standaard, inkomende gegevens in batchvorm omzetten naar Asci bestanden. Doel van het programma is het controleren en verwerken van de ingelezen mutaties. Dit programma wordt per Mutatie bestand uitgevoerd. Het id van het te behandelen mutatiebestand komt als parameter het proces binnen, en wordt aan een procedure die de records van het mutatiebestand verwerkt. Als het id niet bestaat, moeten alle relevante gegevens naar een tabel weggeschreven worden.
Per mutatiebestand wordt een procedure uitgevoerd. Per mutatierecord
wordt achtereenvolgens een andere procedure aangeroepen. Als alle
records van het mutatiebestand zijn verwerkt, wordt een trigger
geactiveerd om het programma MUTEREN NOSP - op te starten.
Alle mutaties van het betreffende mutatiebestand met status 1 of 4
worden sequentieel op volgorde van regelnummer gecontroleerd, vertaald
en verwerkt. Afhankelijk van de mutatie code van het record moeten een aantal controles uitgevoerd worden.

Periode:
September 1999 - November 1999
Opdrachtgever
Stedelijke Woningdienst Amsterdam
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Klant informatie systeem
Operating systems
Novell 5.0
Software/hardware
Oracle Designer, Oracle Forms 5.0, Oracle Reports 2.5, PLSQL,
DB Oracle 7.3, SQL+, PLSQL, T.O.A.D
TO ( Technisch Ontwerp)
FO (Functioneel Ontwerp),
Werkzaamheden
Bouwen van een klanteninformatiesysteem (handhaving) waarin alle
relevante gegevens van inwoners uit Amsterdam bijgehouden worden.
Het Handhavingsysteem (HANS) ondersteunt de handhaving van de
huisvestingsverordening, en heeft als hoofdlijnen de volgende
hoofdfuncties:
Bewaken en beheren van dossiers, behorend bij de zaken.
Registratie en voortgangsbewaking van de zaken.
Inzicht bieden in werkvoorraad, doorlooptijden en resultaten van het handhavingproces
Periode:
Juni 1999 - September 1999
Opdrachtgever
UUNET
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
klanteninformatiesysteem waarin alle relevante gegevens van de klanten
van UUNET in bijgehouden worden.
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
Oracle Designer / Oracle Forms 5.0, DB Oracle 7.3, PLSQL, SQL+
ERD (Entity Relationship Diagram)
FO ( Technisch Ontwerp)
TO ( Technische Ontwerp)
Werkzaamheden
Bouwen van een klanteninformatiesysteem waarin alle relevante gegevens
van de klanten van UUNET in bijgehouden worden. Omdat de meeste
klanten bekend waren met het Windows principe, is er rekening mee
gehouden met de plaats van knoppen, de volgorde van menu's, tooltip
informatie en zelfs een Help file. Deze laatste werd met het programma
DOC TO HELP gebouwd. Verder werken de meeste schermen ook volgens de Wizard principe Van Windows. ( Als een soort SETUP stappen)

Periode:
April 1999 - Mei 1999
Opdrachtgever
Stedelijke Woningdienst Amsterdam
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Millennium onderzoek
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
SQL +, PLSQL, DB Oracle 7.3, Oracle Designer 2000, Developer 2000, Oracle Reports,
TO (Technisch Ontwerp)
Werkzaamheden
Aanpassen van de applicatie naar aanleiding van de millenniumproblematiek. Onderzoek vond op twee verschillende niveaus plaats:
Server : Gehele controle van alle database objecten waarbij een datum
(formaat) te vinden was.

Cli�nt : Gehele controle van alle objecten aan de cli�nt side. Triggers op form, block en item niveau net als Procedures, functies, packages en library's.
Verder werd het programma door een interne gebruiker getest en later goed gekeurd om in productie te gaan.

Periode:
Januari 1999 - April 1999
Opdrachtgever
Stedelijke Woningdienst Amsterdam
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Conversie van een Oracle applicatie, BUS+
Operating systems
Novell 5.0
Software/hardware
SQL+, PLSQL, Oracle Designer 2000, Developer 2000 (Forms 4.5) /
Oracle Reports
Werkzaamheden
Conversie van een Oracle applicatie, BUS+. Oorspronkelijke tools zijn Oracle Forms 3.0 en Oracle Report 1.1 onder UNIX. De nieuwe omgeving bestaat uit Oracle Forms 4.5 en Oracle Reports 2.5 Specifieke taken waren het aanpassen van lay-outs en het zorgen dat de functionaliteit van de applicatie bleef werken.
Het doel was dat de gebruiker met intu�tief Windows look en feel applicatie te maken had. Verder werd de code volgens de CDM standaarden en in bepaalde situaties volgens de interne wijze geschreven

Periode:
Oktober 1998 - December 1998
Opdrachtgever
K+V Van Alphen automatiseringsdiensten
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
BRS - Bericht Registratie Systeem
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
SQL+, PLSQL, DB Oracle Oracle 7.3, Oracle Designer / Developer 2000
ERD (Entity Relationship Diagram)
TO ( Technisch ontwerp)
FO ( Functioneel ontwerp)
Werkzaamheden
Enabled Applicatie (WfEA)Het doel van deze applicatie is om de berichten bij een bepaalde bedrijf of instantie te beheren. Berichten zijn van de aard: brief, e-mail, fax, telefoon, nota. Voor de berichten die een bedrijf binnen krijgt, hanteren we de term "inkomende berichten" en worden aan de hand van deze applicatie als inkomende berichten geregistreerd. De berichten die dit bedrijf stuurt, b.v. als reactie, worden "uitgaande berichten" genoemd en worden ook zodanig geregistreerd. Het beheren van berichten houdt in: uitlenen berichtstukken, uitlenen dossiers, zoeken op verschillende zoekcriteria, relatie vastleggen tussen inkomende en de bijbehorende berichten zodat je als je naar een bericht kijkt, het bijbehorende bericht ook kunt bekijken, verwijderen of een dossier met de bij behorende berichtstukken, wijzigen en/of toevoegen van een bepaalde code.

Periode:
Juli 1998 - Oktober 1998
Opdrachtgever
K+V Van Alphen automatiseringsdiensten
Functie:(s)
Oracle Ontwikkelaar
Opdracht
Analyse / Ontwikkeling van een Workflow Enabled
Operating systems
Windows NT
Software/hardware
SQL+, PLSQL, DB Oracle 7.3, Oracle Designer / Developer 2000 / Oracle Reports
ERD (Entity Relationship Diagram)
TO ( Technisch ontwerp)
FO ( Functioneel ontwerp)
Werkzaamheden
Analyse / Ontwikkeling van een Workflow Enabled Applicatie (WfEA) ten behoeven van een demonstratiepakket voor het Telematica Instituut. Dit is een technologisch Top Instituut, waarbinnen overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen samenwerken en onderzoeksopdrachten
uitvoeren voor Nederlandse bedrijven en overheden op het gebied van
telematica.
Applicatie heeft als hoofddoel het beheer van polissen. Er worden
gegevens van polissen geregistreerd en gewijzigd. Wanneer een klant
melding maakt van een claim, dan kunnen de gegevens die nodig zijn om
de claim te registreren met behulp van een knop worden ingevuld.
Voordat een claim geaccepteerd wordt moeten er eerst nog enkele gegevens geregistreerd worden. Deze gegevens zijn nodig om een te beslissen of de claim geaccepteerd moet worden of niet.
Wanneer de claim geaccepteerd is, moet de claim beoordeeld worden.
Dit betekent dat er gegevens geregistreerd moeten worden, waarmee
een beslissing tot uitbetaling geforceerd kan worden.
Nu alle gegevens zijn opgegeven moet er een beslissing tot betaling
geforceerd worden. Dit gebeurt in het laatste blok. De datum waarop de
claim wordt afgehandeld wordt deze ook geregistreerd. Vervolgens kan
er een referentienummer worden opgegeven waaraan de afgehandelde
claim is te herkennen. De applicatie wordt later ge�mplementeerd in een WefA waarbij de werkvoorraad van en bepaalde gebruiker te vinden is.