No Title
cv: 3762 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sict adviseur, Testmanager
DEN HAAG
i.o.
opdracht in den haag

∑ Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit
∑ ISEB Software Testing


Functies / Rollen
Functie / Rol Ervaring
Accountmanagement 6 jaar
Testwerkzaamheden 6 jaar
Organisatieadviseur 2 jaar
Informatiebeveiliging 2 jaar
ICT Kennis
Kennis gebied Ervaring
Business Proces Reenginering 3 jaar
Testen (Tmap) 3 jaar
Testen (Testframe) 3 jaar
A&K-Analyse / CRAMM 2 jaar
Prince2 2 jaar
ITIL 2 jaar
Talen
Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Duits Goed
Frans Redelijk

Bas is een senior consultant met 16 jaar werkervaring in de ICT. Gedurende deze jaren heeft hij zijn analytisch vermogen en organisatietalent gebruikt om projecten succesvol af te ronden.
De belangrijkste functies zijn: testmanager, projectmanager en accountmanager.
De belangrijke persoonlijke kenmerken zijn: Motiverend, enthousiast en dynamisch, analytisch en resultaatgericht


Juni 2005 - Dec 2005 Informatiebeveiliging coŲrdinator Min van Def/Landmacht
Plannen en organiseren dat de Landmacht op de kazerne kan communiceren met eenheden die op uitzending zijn. De controle geschiedt met een team van vijf personen en twintig accountmanagers van de landmacht.
Winnaar Risk Management Award 2005 voor bedrijven van het Genootschap voor Risicomanagement en de Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid.


April 2005 - Mei 2005 Testpool coŲrdinator OC&W/ Kennisnet
Kennis wil een professionele testorganisatie voor het testen van software welke in eigen beheer gemaakt worden in .Net voor haar internetapplicatie. De werkzaamheden bestonden uit het coachen van testcoŲrdinatoren & analisten; schrijven van teststrategie & testplannen; schrijven van opleidingsplan voor inrichting testorganisatie; uitvoeren van audits, reviewen van testdocumentatie met Testframe als testmethode; Opstellen van de werkwijze van de testpool, Schrijven van een Mastertestplan en de opzet voor detailtestplannen. Opstellen van de begroting voor de diverse projecten en het aannemen en inzetten van testers. Kennisoverdracht van testbeleid en het geven van presentaties over gestructureerd testen.

Juli 2004 - Maart 2005 Testmanager ING Groep/ Nationale Nederlanden
Als testmanager verantwoordelijk voor de implementatie van een elektronisch archief (EA) voor NN, een nieuwe digitale werkwijze van de postkamer en de conversie van EA systemen van een Windows NT platform naar een XP platform. Als Testmanager bestaan de taken van Bas uit het opzetten en plannen en beheren van de testorganisatie. Getest wordt volgens Tmap door de gebruikers. Per systeem waren ongeveer 5 gebruikers om te testen. De bevindingen administratie werd vastgelegd in een NN eigen tool.

Maart 2004 - juli 2004 Testmanager Min van SZW/ Arbeidsinspectie
De werkprocessen van de Arbeidsinspectie worden gemoderniseerd naar een internetomgeving en waarmee op locatie de data geraadpleegd kan worden. Gebouwd wordt in een .NET architectuur volgens de RUP methode. Als testmanager verantwoordelijk voor de coŲrdinatie, het opstellen en laten uitvoeren van testwerkzaamheden. De testcases worden opgesteld aan de hand van de use cases. De bevindingen werden vastgelegd in een internet tool.

April 2003 - Feb 2004 Testmanager Eneco Energie/ Integratie ECH
Als testmanager verantwoordelijk voor het laten opstellen en uitvoeren van de test werkzaamheden ten behoeve van een door LogicaCMG gebouwde nieuwe database voor het switchproces van ENECO.
Getest werd zowel handmatig als geautomatiseerd aan de hand van Testframe/Mercury.

April 2002 - Maart 2003 Projectmanager Min van VenW/HKW
Als projectmanager was Bas verantwoordelijk voor het in teamverband invoeren van de informatiebeveiligingsmaatregelen bij het Hoofdkantoorwater. Hierbij is een informatiebeveiligingsorganisatie opgesteld waarbij rollen en taken zijn belegd. Voor de afhandeling van de incidenten is een procedure geschreven en een calamiteitenplan.

Dec 2000 - Feb 2002 Projectmanager Ministerie van Defensie/CO
Als projectmanager verantwoordelijk voor het in teamverband (3 personen)uitvoeren van een Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheids Analyse. De projectmanagementmethode was PRINCE2 en voor het uitvoeren van de analyse het pakket CRAMM. De werkzaamheden bestaan uit het schrijven van een detailplan en de Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheidsrapportage. Het houden van interviews met systeemeigenaren en het opleveren van een informatiebeveiligingsplan als eindproduct. Daarnaast zijn de analyses uitgevoerd op zowel applicaties als de onderliggende infrastructuur in de vorm van het zogenaamde LAN 2000 binnen Defensie.
Winnaar Risk Management Award 2002 voor bedrijven van het Genootschap voor Risicomanagement en de Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid.


Aug 2000 - Nov 2000 Quality Control Manager Cyco Software/ Perfect View
Bas was hier verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid op het pakket PerfectView. Dit is een database pakket voor relatie en documentbeheer. De werkzaamheden bestonden uit het leidinggeven aan het testteam voor het testen van de nieuwe versie van PerfectView. Dit multi-user systeem wordt ontwikkeld voor de meeste versies van Windows en Novell omgevingen. De omvang van het test team varieerde van 4 tot 8 personen.

Jan 2000 - Juli 2000 TestcoŲrdinator PGGM
Als testcoŲrdinator was Bas verantwoordelijk voor de testwerkzaamheden van het systeem RBT. Dit wordt het nieuwe pensioensysteem van PGGM en is gerealiseerd in Cool:Gen op een Unix-AIX en een Oracle database. Bas zijn werkzaamheden bestonden uit het opzetten van een systeemtest. Het bewaken van de kwaliteit en de voortgang van de testwerkzaamheden. De omvang van het testteam bestond uit drie personen. Gewerkt werd met SQA Manager en SQA Robot.

Aug 1998 - Dec 1999 Tester/TestcoŲrdinator KPN Telecom/ Vaste Net/ MAC
Als tester was Bas verantwoordelijk voor de testwerkzaamheden van management informatie modules. De testopzet werd gemaakt in Excel, waarna de test van de gebruikte procedures voor de technische, referentiŽle controles en de verdeling van de bestanden op de VAX/VMS plaatsvindt. Samen met de programmeur en de analist werd in enige weken het product gemaakt in SQL.

Feb 1997 - Juli 1998 Accountmanager RAET Personele Systemen
Als accountmanager verantwoordelijk voor de verkoop van het salaris- en personeelspakket Beaufort in de regio Zuid-Holland.

Okt 1995 - Jan 1997 Accountmanager KMC Computers
Als accountmanager was Bas verantwoordelijk voor de verkoop van hard- en software in de regio Rotterdam.


Mei 1993 - Mei 1995 Organisatieadviseur Ignatius Ziekenhuis Breda
Als beleidsadviseur verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een efficiŽntere loop van de patiŽntenstroom.