No Title
cv: 3744 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCertified Delphi trainer en consultant.
Doorn
nee
opdrachten

O P L E I D I N G E N
- Train the Trainer Borland Delphi (1998) Certified Master Delphi Trainer.
- Train the Trainer Borland JBuilder (1998) Certified JBuilder Trainer.
- Train the Trainer Borland Delphi (1997) - Certified Delphi Trainer.
- Universiteit Utrecht, studie afgebroken in de doctoraalfase. Zijn hoogst
genoten opleiding is de propedeuse WO. Taco heeft een academisch werk- en
denkniveau, maar software ontwikkelen bleek toch beter bij hem te passen dan
theologie studeren.
- 1991 VWO diploma behaald.
- Rijbewijs B.


B O R L A N D D E L P H I
hij is een expert software-ontwikkelaar in Borland Delphi Architect.
De afgelopen jaren heeft hij duizenden regels Delphi sourcecode geschreven tijdens
het bouwen van Jumpstart-it. Daarnaast werkte hij ook in Delphi aan Fingertips, een
personal productivity applicatie.
2
Borland heeft regelmatig blijk gegeven van haar enorme vertrouwen in hij, door hem
te vragen om te spreken op veel van haar internationale seminars, waaronder de
officiële launch van Delphi 6 en verschillende Borland Conferences.
Naast allerlei andere (inter)nationale seminars, sprak hij ook tijdens bijeenkomsten bij
bedrijven als Ordina, RDW, ING Bank, Nationale Nederlanden en CMG over Delphi.
C # E N . N E T
hij is zowel inzetbaar voor het bouwen van Windows applicaties in .NET 2.0 met C#,
als voor het maken van dynamische webapplicaties met ASP.NET 2.0.
Als het gaat om ASP.NET 2.0, ligt zijn interesse met name bij het maken van Custom
Rendered en Composite Controls en bij het toepassen van Master Pages en Content
Pages voor een eenduidige ‘look and feel’.
I N T E R N E T / W E B
hij heeft een uitstekende conceptuele en praktische kennis van het bouwen van
Internet-applicaties. Zo bouwde hij een eigen Content Management Systeem, waarmee
hij meerdere websites onderhield.
Hij schreef een cursus over webtechnologie, die hij samen met een collega doceerde.
Met hij’s lezing over het bouwen van complexe websystemen opende de SDGN
destijds haar Internet-sectie. En ook het door hij gebouwde Jumpstart-it draait om
webapplicaties. Bovendien bouwde hij meerdere andere websites en integreerde hij
een backend-betalingssysteem in de Jumpstart-it website.
M U L T I - T I E R D I S T R I B U T E D A P P L I C A T I O N S
Als schrijver van het boek “MIDAS in a nutshell”, is hij wereldwijd één van de eerste
auteurs die schreef over het toepassen van multi-tier technologie. Ook werkte hij met
COM, CORBA, SOAP en XML en gaf hij lezingen en cursussen over deze technologieën.
H U I D I G E T E C H N I E K E N
- Delphi, Object Pascal, VCL, Objecten, Componenten, COM, OLE Automation
- C#, .NET 2.0, ASP.NET 2.0, Visual Studio 2005, Objecten, Componenten
- Internet: websites (XHTML, XML), webservices (SOAP), email (SMTP, POP3, IMAP)
- Databases: SQL Server, MySQL, Interbase, Sybase, Oracle
- PHP, Content Management Systemen (WebGUI, DotNetNuke)


Jumpstart Information Technology 2004-heden
hij ontwierp en ontwikkelde het standaardpakket Jumpstart-it Easy Online Forms
Software. Het pakket is gebouwd in Delphi 2005 en PHP en wordt wereldwijd gebruikt
voor het maken van online formulieren en het verwerken van aanmelden en
registraties. Jumpstart-it maakt formulieren, upload ze naar een webserver, haalt
registraties binnen, verwerkt betalingen, voegt samen met Microsoft Word, exporteert
data naar Microsoft Excel, verzend emails, houdt logboeken bij enzovoort.
Oosterkamp training | consultancy BV 1997-2002
Oosterkamp training | consultancy BV organiseert, ontwikkelt en geeft trainingen voor
computerprogrammeurs en technische softwaremanagers. hij deed veel research,
gaf zelf tientallen trainingen, sprak op seminars en adviseerde klanten.
Als directeur/eigenaar was hij ook verantwoordelijk voor de grote lijnen, waaronder het
aansturen van andere medewerkers, zoals een manager en verschillende trainers.
Eind 2002 verkocht hij het bedrijf aan twee trainers, die het nu verder uitbouwen als
kenniscentrum van software-ontwikkelend Nederland.
Klanten: veel Academische Ziekenhuizen, Achmea, ADP, Baan, Cap Gemini, Centraal
Beheer, CMG, Davilex, Getronics, ICCO, ING Groep, Ministerie van Financiën;
Binnenlandse Zaken; Defensie; VROM; Verkeer en Waterstaat, KPN, Libertel, Nationale
Nederlanden, Océ, Open Universiteit, Philips, Rabobank, Randstad, RDW, Roccade, SNS
Bank, Tempo Team, TNO, Toshiba, Universiteit Wageningen, Weekbladpers,
WorldOnline en vele andere bedrijven en instellingen.
Academisch Ziekenhuis Utrecht 1995-1997
Als medewerker automatisering werkte hij in een grote organisatie van circa 6000
medewerkers. Hij deed ervaring op met programmeren voor eindgebruikers, helpdesk
en netwerk architecturen.