No Title
cv: 3648 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sinformatieanalist/functioneel ontwerper gespecialiseerd in administratieve systemen
Amersfoort
01-juli-2013
informatieanalist/functioneel ontwerper

Automatiseringsopleidingen
Open Universiteit Methodologie van informatiesysteemontwikkeling
Cap Gemini : Consultancy Skills
Projectleiding integraal (Pli)
Vakopleiding Informatie analyse (IA)
Vakopleiding Functioneel ontwerp (FO)
Basiskennis Administratieve Organisatie (BKAO)
Materie opleiding Sociale Zekerheid
Communiceren & Presenteren
Oracle Designer/2000 Conceptueel en technisch ontwerp
Faciliteren van Workshops
Basiskennis Technisch ontwerp
Ordina : Technisch Ontwerp, Datanetwerken
K.L.M. : COBOL programmering
Assembler programmering
I.B.M. : diverse vakopleidingen
Michael Jackson Benelux : Systeemontwikkeling volgens JSD
5Hart : Oracle 6i

Overige opleidingen : H.B.S. - B
H.T.S. - elektrotechniek (2 jaar)
Universiteit, Wiskunde (3 jaar)
Praktijkdiploma Boekhouden
S.P.D. (certificaten BC, St, ETV, BE II)
Opleiding pensioenfiscaliteit (SPO)

Materiekennis/inzicht : Levensloop
Actuari�le systemen
Vastgoedhypotheken
Pensioenen
Bedrijfsadministratie
Volksverzekeringen
Sociale Verzekeringen
Belastingrecht
Sociaal recht
Privaatrecht
Centraal Verwijsbestand
Administratieve Organisatie
Verzekeringen
Gemeenschappelijke Basis Administratie (GBA)
(Vroeg-)pensioenadministratie
Millennium problematiek
Huursubsidiewetgeving

Overige automatiseringskennis
- applicatiepakken : MsOffice, Easyflow, MsExcel, MsOutlook, MsWord for Windows, MsProject, MSPowerPoint, PMW
- gegevensopslag : MS-Access, IMS DB/DC, SQL DS, CICS/VSAM
- tools : Oracle Designer/2000, Oracle Designer/6i, TSO/ISPF, PROTOS, Visio
- talen : COBOL, SQL; Encore
- methoden, technieken : VSOM, SDM, JSP, JSD, Yourdon, Elementaire Vergelijkings Methode, SDW, Fullproof; Panfox ontwerpmethode, Petrinet+, DSDM, PrinceII
Signalement
Een all-round ICT-specialist: een business analist, informatieanalist, trouble shooter/projectarchitect, procesontwerper, functioneel ontwerper, AO-adviseur met ruime ervaring op het gebied van bedrijfsadministraties, sociale verzekeringen en pensioenen. Een gedegen vakman met oog voor kwaliteit en de menselijke factor.

Ervaring
� werkzaamheden als projectarchitect/trouble shooter
� uitvoeren van informatieanalyse;
� uitvoeren van functioneel ontwerp;
� ontwerpen van datamodellen;
� maken van procesbeschrijvingen
� samenstellen methode en standaards voor informatieanalyse.
� opzetten van en leiding geven aan projecten;
� leiding geven aan teams;
� opzetten van conversietrajecten;
� Oracle Designer/6i;
� adviseren op het gebied van Millennium-problematiek;
� samenstellen en geven van cursussen.

Loopbaan
1998 - heden - projectarchitect/trouble shooter - informatieanalist
- functioneel ontwerper
- adviseur testen
- Millennium consultant
1990 - 1998 - Millennium consultant Cap Gemini NV
- projectleider
- informatieanalist
- functioneel ontwerper
- teamleider
- testco�rdinator
1988 � 1990 - informatieanalist IBIAS Nederland BV
- functioneel ontwerper
- programmeur
1986 � 1988 - docent
- begeleider programmeurs
1985 � 1986 - begeleider programmeurs Ordina BV
- hoofdprogrammeur
1982 � 1985 - technisch ontwerper Triumph Adler BV
- programmeur
1977 � 1982 - studie wiskunde
- diverse functies via uitzendbureaus
1973 � 1977 - programmeur KLM NV

Opdrachtgever : SFB Pensioenen
Periode : 01-2005 / heden
Rol : werkzaamheden als informatie analist/functioneel ontwerper
Activiteiten : Informatie analyse, functioneel ontwerp collectieve pensioenspaarregeling op basis van beschikbare premie; systeem voor levensloopadministratie;
Gebruikte middelen/technieken: MsOffice, Oracle Designer 6i/9i; SDW

Opdrachtgever : Nationale Nederlanden
Periode : 10-2004 / 12-2004
Rol : werkzaam als informatie analist
Activiteiten : Impactanalyse wijzigingen actuarieel verslagleggingssysteem..
Gebruikte middelen/technieken: MsOffice

Opdrachtgever : Bouwfonds Property Finance
Periode : 06-2004 / 07-2004
Rol : werkzaam als functioneel ontwerper
Activiteiten : Voorbereiden tweede fase van oplevering van vastgoedhypotheekapplicatie met o.a. implementatie Basel II en IFRS.
Gebruikte middelen/technieken: MsOffice

Opdrachtgever : UWV Ontwikkeling Polisadministratie Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen
Periode : 05-2003 / 12-2003
Rol : werkzaamheden als trouble shooter/projectarchitect/kwaliteitsbewaker
Activiteiten : het op gang brengen van een systeemontwikkelingstraject; bewaken van het ontwerpproces onder architectuur (gaat het ontwerpproces volgens de juiste stappen?); bewaken van de inhoudelijke kwaliteit en consistentie van het ontwerp; advisering van de projectleiding (�geweten van de projectleider�), opstellen en bewaken standaards. Vastleggen van procesontwerpen in Protos.
Gebruikte middelen/technieken: MsOffice, Petrinet+, Protos; Oracle Designer 6i

Opdrachtgever : SFB Pensioenen B.V.
Periode : 01-2000 / 03-2003
Rol : informatieanalyse / functioneel ontwerp / procesontwerp / maken gebruikersinstructies / testen systeem voor Extra pensioen
procesontwerp / informatieanalyse / functioneel ontwerp Vroegpensioen systeem;
samenstellen methode en standaards informatieanalyse,
medewerker kwaliteitsbureau
defini�ren en beschrijven activiteiten afdeling Vroegpensioen / Betalen in het kader van ABM / ABC.
Activiteiten : Het uitbreiden van de bestaande kwaliteitschecklist voor informatieanalyse tot volwaardige methode voor informatieanalyse samengesteld uit bestaande ontwerpmethoden toegespitst op gebruik binnen SFB Pensioenen; informatieanalist / functioneel ontwerper voor Vroegpensioensysteem waarbij de nieuwe methode wordt toegepast; informatie analist/functioneel ontwerper / tester / beschrijver gebvruikersinstructies systeem voor extra pensioensparen.
Gebruikte middelen/technieken: MsOffice, SDW; Oracle Designer, diverse schematechnieken; Activity Based Management / Activity Based Costing

Periode : 10-1999 / 12-1999
Rol : informatieanalist voor financi�le functie van nieuwe systeem huursubsidie t.b.v. ministerie van VROM
Activiteiten : Samen met de gebruikers een inventarisatie gemaakt van het huidige systeem, goede en verbeterpunten beschreven en analyse gemaakt van de financi�le functie in de nieuwe situatie, waarbij doel is dat deze ook voor andere subsidieregelingen binnen VROM gebruikt kan worden.
Gebruikte middelen/technieken: Panfox ontwerpmethode, Visio, MsOffice

Opdrachtgever : SFB Diensten te Amsterdam
Periode : 04-1999 / 09-1999
Rol : leider traject voor migratie van hardware en software naar nieuw platform (van DEC VMS naar Windows NT omgeving); inroosteren van gebruikerscursussen;
: informatieanalist/functioneel ontwerper Statistiek systeem t.b.v. LISV, opzetten en uitvoeren van functionele testen.
: informatieanalist pensioenadministratie tbv actuariaat
: functioneel ontwerper vroegpensioenadministratie
Activiteiten : voor deze opdrachtgever heb ik verschillende activiteiten uitgevoerd, te weten:
� als leider van een klein team het co�rdineren van werkzaamheden bij verschillende business units voor de hard- en software migratie;
� als co�rdinator van een opleidingstraject het indelen van 1600 medewerkers van het SFB voor verschillende opleidingen, afstemming met afdelingshoofden en doorvoeren van wijzigingen in het rooster; tevens de cursus/cursistendatabase ontworden en gebouwd in MsAccess.
� als informatieanalist/functioneel ontwerper zelfstandig het ontwerp gemaakt voor een gegevensaanlevering over Bezwaar en Beroep aan het LISV; afstemming met gegevensaanleverende business units binnen het SFB; functionele test ingericht en uitgevoerd op gegevensmodel en functioneel ontwerp met behulp van de Elementaire vergelijkingsmethode.
� deelgenomen aan een project voor het SFB pensioenfonds en daarin analysewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het actuariaat.
� als functioneel ontwerper deelgenomen aan een project voor de ontwikkeling van een systeem voor vroegpensioen; tevens wijzigingen van het gegevensmodel doorgevoerd in SDW.
Gebruikte middelen/technieken: SDW, MsOffice, MsProject, VSOM ontwerpmethode; SQL

Opdrachtgever : Amicon Zorgverzekeraar te Wageningen
Periode : 12-1998 / 01-1999
Rol : adviseur op het gebied van Millenniumproblematiek, opzetten van Millennium testtraject m.b.v. Tmap;
Activiteiten : als Millennium- en testdeskundige heb ik de leiding van het Millenniumproject geadviseerd over het in kaart brengen en oplossen van mogelijke problemen en het maken van een planning voor het traject. Medewerkers van het projectteam geholpen met het maken van een testplan.
Gebruikte middelen/technieken: Tmap-testmethode; MsOffice

Opdrachtgever : PreventNet bv te Rotterdam
Periode : 03-1999 / 04-1999
Rol : inventariseren en advisering op het gebied van Millenniumproblematiek voor computerretail organisatie te Vianen;
Activiteiten : als adviseur op het gebied Millenniumproblematiek een inventarisatie uitgevoerd van alle producten van de klant; aangegeven welke risicogebieden er zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.
Gebruikte middelen/technieken: MsOffice

Opdrachtgever : Groenwoudt Groep te Renswoude
Forbo-Krommenie te Krommenie
De Brauw Blackstone Westbroek te Rotterdam
Energie Noord-West te Alkmaar
N.V. Delta Nutsbedrijven te Middelburg
Periode : 07-1997 / 06-1998
Activiteiten/Rol : uitvoeren van assessment: inventarisatie applicatieportfolio,
impactanalyse software en leveranciersonderzoek;
het maken van rapportages;
co�rdinatie en projectleiding Jaar2000-testen met inbegrip van delen van de fabriek van Forbo-Krommenie (procesbesturing);
opstellen van offertes voor assessment;
opstellen plan van aanpak Jaar2000-conversie;
Gebruikte middelen/technieken: MsOffice, planningspakket PMW, MsProject

Opdrachtgever : Detam Pensioen Services te Utrecht
Periode : 06-1996 / 06-1997
Rol : informatieanalist voor actuari�le overzichten ten behoeve van jaaroverzichten pensioenfondsen;
Functioneel ontwerper Designer/2000;
Activiteiten : als informatieanalist/functioneel ontwerper door middel van interviews met de actuaris een analyse gemaakt ten behoeve van actuari�le overzichten; deze ingebracht in het systeem met behulp van Oracle Designer 2000. Daarnaast voorzien in een aantal ad hoc overzichten vanuit een Oracle database met behulp van Oracle Reports en het genereren forms en reports met behulp van Designer/2000;
Gebruikte middelen/technieken: Oracle Designer/2000, MsOffice; SQL

Opdrachtgever : Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
Periode : 09-1992 / 05-1996
Activiteiten/Rol : informatie analyse en functioneel ontwerp van systemen op het gebied van Arbeidsverhoudingen, Vaststellen en Innen van Premies en Periodieke Controle Systeem;
het voorbereiding van acceptatietesten en als testco�rdinator leiding geven aan testteam van 7 personen;
het uitvoeren van acceptatietesten met behulp van de Elementaire Vergelijkingsmethode;
Gebruikte middelen/technieken: Elementaire vergelijkings methode; MsOffice; Fullproof, VSOM; DEC omgeving

Opdrachtgever : Federatie van Bedrijfsverenigingen
Periode : 03-1992 / 08-1992
Rol : maken definitiestudies en basisontwerp voor Centraal Verwijsbestand;
Activiteiten/Rol : als informatieanalist in een klein team in overleg met bedrijfsverenigingen een definitiestudie en basisontwerp voor Centraal Verwijsbestand gemaakt (systeem voor uitwisseling van gegevens tussen de bedrijfsverenigingen en de GBA).
Gebruikte middelen/technieken: Yourdon ontwerpmethode, SDW, MsOffice

Opdrachtgever : Sociale Verzekeringsbank
Periode : 09-1990 / 02-1992
Activiteiten/Rol : als functioneel ontwerper deelgenomen aan een project voor de nieuwbouw van het AOW-systeem; daarbij in verschillende deelprojecten gewerkt (Verzekerden Administratie, Vaststellen Recht, Procesbeheersing en Cli�ntenadministratie); in het deelproject Procesbeheersing meegeholpen aan het ontwerp van het gegevensmodel; beschrijvingen gemaakt op basis van gesprekken met gebruikers.
Gebruikte middelen/technieken: Fullproof, VSOM ontwerpmethode

Opdrachtgever : IBIAS te Gouda
Periode : 05-1989 / 08-1990
Activiteiten/Rol : als informatieanalist/functioneel ontwerper zelfstandig een nieuw crediteuren systeem ontworpen op basis van een relationeel gegevensmodel. presentaties gegeven aan gebruiksorganisatie;
Gebruikte middelen/technieken: JSD ontwerpmethode, JSP, MacProject; SQL

Opdrachtgever : Postbank te Amsterdam
Periode : 05-1988 / 04-1989
Activiteiten/Rol : als functioneel ontwerper/bouwer aanpassingen gemaakt aan een bestaand crediteurensysteem; testen uitgevoerd samen met de gebruikersorganisatie
Gebruikte middelen/technieken: TSO/ISPF, CICS/VSAM, IBM Mainframe; COBOL

Opdrachtgever : Ordina BV te Utrecht
Periode : 04-1985 / 04-1988
Activiteiten/Rol : leiding geven aan bouwteam van 5 personen;
ontwerp en programmering beheerssysteem COO-opleiding voor hoofdconducteurs NS;
samenstellen cursusmateriaal ten behoeve van COBOL-opleiding;
programmeren aan diverse logistieke systemen;
het geven van opleidingen tot COBOL-programmeur aan diverse groepen vari�rend van 10 tot 17 personen, onder andere PION-opleiding;
begeleiden programmeurs;
Gebruikte middelen/technieken: TSO/ISPF, IBM DB/DC, IBM Mainframe, Encore programmeertaal; COBOL; JSP

Opdrachtgever : Triumph Adler BV
Periode : 02-1982 / 03-1985
Activiteiten/Rol : technisch ontwerpen, programmering en testen van het geautomatiseerde theorie-examen CBR;
programmering ten behoeve van aanpassing van standaard pakketten op het gebied van bedrijfsadministraties op TA- en Pertec-computers;
Gebruikte middelen/technieken: Pertec 36xx; COBOL

Opdrachtgever : Koninklijke Luchtvaart Mij
Periode : 05-1973 / 04-1977
Activiteiten/Rol : programmering aan diverse logistieke en financi�le systemen op IBM Mainframe-omgeving;
Gebruikte middelen/technieken: IBM 360/370; COBOL; OS/VS2

Talenkennis : Frans, Duits, Engels

Materiekennis/inzicht : Pensioenen
Bedrijfsadministratie
Volksverzekeringen
Sociale Verzekeringen
Belastingrecht
Sociaal recht
Privaatrecht
Centraal Verwijsbestand
Administratieve Organisatie
Verzekeringen
Gemeenschappelijke Basis Administratie (GBA)
Verzekerden administratie
Relationele databases
(Vroeg-)pensioenadministratie
Millennium problematiek
Huursubsidiewetgeving

Overige automatiseringskennis
- applicatiepakken : MsOffice, Easyflow, MsExcel, MsOutlook, MsWord for Windows, MsProject, MSPowerPoint, PMW
- gegevensopslag : MS-Access, IMS DB/DC, SQL DS, CICS/VSAM
- operating systemen : MVS, OS/VS2
- hardware IBM Mainframe, DEC, Pertec 36xx
- tools : Oracle Designer/2000, Oracle Designer/6i, TSO/ISPF, PROTOS, Visio,
- talen : COBOL, SQL; Encore
- methoden, technieken : VSOM, SDM, JSP, JSD, Yourdon, Elementaire Vergelijkings Methode, Tmap, SDW, Fullproof; Panfox ontwerpmethode, Petrinet+, DSDM, PrinceII