No Title
cv: 3569 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior ICT Professional
Amsterdam
In overleg
tijdelijk werk op project-, of contractbasis.

Algemene opleidingen
: HEAO-BI
: V.W.O

Talenkennis
: Nederlands
: Engels
: Portugees
: Spaans

ICT training / cursussen
: ISI opleiding Applicatiebeheerder (1989)
: Cabletron Spell Management
: Certified Novell NetWare 4.1 Administrator (CNA)
: Cisco Introduction and Configuration
: Ethernet Troubleshooting
: Hands-on Ethernet
: Leadership in project driven environments
: Lotus Notes Installation & Configuration
: NT4 MCSE training program
: Opentext LiveLink Intranet Installation & System administration
: Time Management
: TCP/IP networking and Fundamentals
: Working with project management
: Citrix MetaFrame XP 1.0 for Windows Administration
: Citrix MetaFrame XPe Enterprise Management
: Microsoft Windows Terminal Services
: Introductie ArcGIS 8.2
: ArcSDE Beheer voor Oracle


Profiel :
João is een ware ICT professional. Met ruim 18 jaar ICT ervaring in diverse functies kun je zonder meer stelen dat hij het vak vanuit diverse perspectieven heeft mogen ervaren. Hij bezit ruime aantoonbare ervaring in het succesvol leiden en doorvoeren van veranderingen in omvangrijke en complexe ICT omgevingen. Door zijn veelzijdige ervaring en interesses, is hij een breed inzetbare ICT professional, die op diverse vlakken volledig tot zijn recht komt. João is niet alleen technisch zeer breed onderlegd, maar bezit daarnaast het vermogen om vanuit een functioneel perspectief te kijken naar oplossingen, met altijd in gedachte – de wens van klant! João is daarom zowel functioneel als technisch uitstekend inzetbaar in elke organisatie waar een enthousiaste ICT professional met brede kennis en met gevoel voor service gewaardeerd wordt!

Ervaringsoverzicht:

Periode : Januari 2007 – heden (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Non-profit (Provincie Zuid-Holland)
Functie : Livelink – Livelink applicatiespecialist
ICT infrastructuur : W2000 (W2K), W2003, XP, Citrix
Werkzaamheden : Bij PZH heb ik de kans gekregen om te participeren in het grootste Livelink project
dat ooit in Nederland is uitgevoerd.
Hier houd ik mij in bezig met diverse technische- en functioneleaspecten van Livelink.
Gegeven mijn achtergrond in relatie tot Livelink, ondersteun ik de organisatie bij het vinden van oplossing voor talrijke vraagstukken en ik creëer oplossingen om de tekortkomingen van Livelink te overbruggen of op te lossen.

Periode : Juli 2006 – December 2006 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Financiële sector (InterPay Nederland B.V.)
Functie : Livelink - Technisch applicatiemanager
ICT infrastructuur : W2000 (W2K), W2003, XP
Werkzaamheden : InterPay heeft mij in eerste instantie aangetrokken om de technische migratie van Livelink 9.5 naar 9.6 uit te voeren. Voorafgaande aan de migratie, heb ik een plan van aanpak opgesteld voor het te volgen traject. Vervolgens heb ik een technisch detailplan geschreven voor de feitelijke migratie. Naast mijn technische Livelink werkzaamheden, fungeer ik als klankbord voor functionele vragen en advies vanuit de organisatie.

Periode : Januari 2006 – Mei 2006 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : ICT (Getronics & PinkRoccade)
Functie : Livelink System Engineer
ICT infrastructuur : Citrix MetaFrame, W2000 (W2K), W2003, XP
Werkzaamheden : Het verlenen van Livelink applicatie- en server-support aan diverse ECM klanten van Getronics & PinRoccade, in de breedste zin van het woord. GPR beheert voor een aantal grote organisaties in Nederland, het Livelink server-park. Als GPR medewerker ben ik de gelegenheid geweest om veel ervaring op te doen met diverse versies van Livelink en de wijze waarop grote organisaties in Nederland invulling aan Livelink hebben gegeven.

Periode : Januari 2006 – Mei 2006 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Voedingsindustrie (Zuivelcoöperatie Campina)
Functie : Livelink Consultant
ICT infrastructuur : Citrix MetaFrame, W2000 (W2K), W2003, XP
Werkzaamheden : Bij deze organisatie was ik als enige Livelink consultant verantwoordelijk voor functionele migratie van Livelink 9.2 naar 9.5. Mijn taak hierbij was o.a. het begeleiden van een omvangrijk migratietraject (3000 medewerkers, 9 locaties wereldwijd). Het begeleiden hield in het vervaardigen van testplannen, het uitvoeren van functionele tests en (her)inrichten van de functionele architectuur (organisatie-; folder en rechtenstructuur, testen van modules). Naast deze taken bestonden mijn werkzaamheden tevens uit het adviseren en helpen van afdelingen met het inrichten van workflows tbv procesautomatisering. Parallel aan de migratie was ik de one-and-only functioneel beheerder van Livelink binnen Campina.

Periode : Juli 2005 – Augustus 2005 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Non-profit (Gemeente Almere)
Functie : Auditor
ICT infrastructuur : Citrix MetaFrame, NT4, W2000 (W2K), XP
Werkzaamheden : Bij deze instantie was mijn taak het verifiëren (auditen) van het packaging proces welke door een leverancier was aangedragen en op dat moment werd geïmplementeerd.
: Daarnaast droeg ik advies uit aan het ICT-management ten aanzien van de procesverbetering in relatie tot applicatiebeheer en deployment (second opinion).


Periode : Februari 2004 – Juli 2005 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Financiële sector (ABNAMRO NV) ABN-AMRO / EDS
Functie : Applicatie Analist (( Applicatie Engineer / Application Engineer / Application Analyst )
ICT infrastructuur : Citrix MetaFrame, NT4, WTS, W2000 (W2K), XP
Werkzaamheden : Het technisch en functioneel analyseren van circa 350 applicaties op (NT4/XP/W2K) platform tbv Corporate Center.
: Applicatie- en OS troubleshooting
: Het schrijven / documenteren van installatieprocedures
: Het opzetten en begeleiden van acceptatietests (UAT's)
: Het uitvoeren van coördinator taken (afstemmen / begeleiden) tussen gebruikersorganisatie en packaging team.

Periode : November 2002 – November 2003 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Non-profit (Ministerie van VROM)
Functie : Applicatie- / Windows NT4 beheerder & Oracle 8.1.6 DBA
ICT infrastructuur : Citrix MetaFrame, NT4, WTS, W2000 (W2K), NetWare 5.1
Werkzaamheden : Technisch- en functioneel applicatiebeheer voor een reeks van ArcGIS-applicaties.
: Windows NT4-TSE (Terminal Server Edition) installatie / beheer
: Het migreren van client toepassingen naar serverbased concept (Citrix)
: IntraNet beheer Directoraat Ruimtelijke Ordening op basis van IIS Server
: Oracle 8.16 for NT installatie, beheer, performance optimalisatie (DBA)
: Server consolidaties (het fysiek reduceren van het aantal servers, waarbij data en applicaties fysieke gecentraliseerd worden.
: Domein consolidaties (het reduceren van een aantal domeinen, door samenvoeging)
: Het ontwikkelen en onderhouden van documentatie en procedures.
: Citrix Metaframe installatie / beheer / troubleshooting


Periode : December 2001 – Juli 2002 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Landelijk Uitzendorganisatie (START Holding)
Functie : Applicatiemanager / Netwerkbeheerder (applicatiebeheerder)
ICT infrastructuur : Windows NT4 / Novell NetWare 4.11 / Novell Novell 5.1
Werkzaamheden : Het verlenen van 3e lijns ondersteuning / technisch beheren van een reeks van applicaties.
: Het op bedrijfsbreed niveau implementeren en beheren van een grootschalig Optisch ArchiveringSysteem (Eyes&Hands / EasyArchive)
: Windows NT4 installatie / beheer
: Novell NetWare 4.11 installatie / beheer
: Novell NetWare 5.1 installatie / beheer (migratietraject)
: IntraNet beheer op basis van NetScape SuiteSpot Server
: Oracle 8.15 for NT beheer en opzet
: Het ontwikkelen en onderhouden van documentatie en procedures.
: NAL object beheer en software distributie.
: Windows NT / NetWare Integratie middels Novell Account Management 2.1


Periode : Juli 1999 – November 2001 (vast dienstverband)
Branche / Bedrijf : Telecom organisatie (Versatel Telecom NV)
Functie : Projectleider / Applicatiemanager
ICT infrastructuur : Windows NT, Cisco, Compaq
Werkzaamheden : Het ontwikkelen en onderhouden van (gebruikers) handleidingen, documentatie en procedures.
: Het initiëren en leiden van software implementatie projecten op bedrijfsbreed niveau.
: Het uitvoeren van configuratie management.
: Technisch en conceptueel ontwerpen van het IntraNet, op basis van Opentext Livelink. Tevens het uitvoeren van systeemonderhoud.
: Het opzetten, initiëren en leiden van user acceptance tests (UAT’s).
: Het onderhouden van contacten met leveranciers t.a.v. contracten en ondersteuning van applicatiemanagement.
: Het maken van impact analyses
: Project coördinatie / planning
: Het opzetten en afsluiten van interne Service Level Agreements (SLA’s).
: Het leveren van gebruikersondersteuning voor een reeks van applicaties.
: Het vertalen van gebruikersbehoeften richting organisatie en omgekeerd.
: Kleinschalig software ontwikkeling t.b.v. bestaande applicaties of aanpassingen daarvan.
: Technisch en functioneel applicatie-management voor verschillende applicaties.Periode : Juli 1995– Juni 1999 (vast dienstverband)
Branche / Bedrijf : Marketing organisatie (TeleMedia Nederland NV)
Functie : Netwerk Specialist
ICT infrastructuur : Cisco, Novell, Windows NT, SCO Unix, 3Com, Cabletron, SMC, Compaq
Werkzaamheden : Cisco router installatie en configuratie.
: Het automatisch uitrollen van Novell NetWare clients (circa:1000), middels scripting en zelf ontworpen software.
: Het migreren van Novell NetWare 3.12 naar NetWare v4.x (18 servers).
: Het onderhouden van contacten met leveranciers t.a.v. contracten, SLA’s en ondersteuning.
: Het ontwikkelen en onderhouden van documentatie en procedures.
: Het ontwikkelen van software t.b.v. beheer netwerkfaciliteiten of extra beheersfunctionaliteit.
: Het opzetten van interne en externe procedures in relatie tot netwerkbeveiliging.
: Het produceren van trend en performance analyses in relatie tot diverse netwerk componenten.
: Het implementeren van TCP/IP op bedrijfsbreedniveau
: Het maken van TCP/IP nummerplannen (subneting)
: Implementatie van RAS middels Cisco 7000 ISDN interface.
: Het uitvoeren en leiden van acceptatie tests met betrekking tot soft- en hardware projecten.
: Windows NT4 implementatie, systeemonderhoud en Novell Directory Service (NDS) integratie.
: Het uitvoeren van bandbreedte metingen om prognoses te maken t.b.v. ICT management.
: Het ontwerpen en uitbreiden van het LAN/WAN netwerk, alsmede het leggen van bekabeling, testen en troubleshooting.
: Namens het ICT management, verlenen van advies aan de directie ten aanzien van diverse soft- en hardware strategische beslissingen (advies rapporten).
: Realisatie van multi-platform connectivity (Novell–WinNT–Unix).
: Verantwoordelijk voor een strategische beslissing inzake de selectie van twee hoofd netwerkcomponent waarbij een investering van >500K DFL gemoeid was.
: Verantwoordelijk voor het uitrollen van omvangrijke en complexe migratie roll-outs (Novell + WinNT clients en servers).
: Het verlenen van een doorslaggevend advies inzake het wel of niet implementeren van ATM of FDDI als core technologie op bedrijfsbreed niveau (onderzoek + advies).
: Verantwoordelijk voor een omvangrijk migratietraject waarbij E1 datacom verbindingen en Ethernet naar FDDI zijn gemigreerd (campus niveau).
: Verantwoordelijk voor de migratie en implementatie van Ethernet naar Fast-Ethernet op bedrijfsbreed niveau.
: Het maken van impact analyses
: Het verlenen van tweedelijns ondersteuning aan de helpdesk.


Periode : Augustus 1991– Juni 1995 (vast dienstverband)
Branche / Bedrijf : Uitgeversconcern (Reed & Elsevier Science NV)
Functie : Netwerkbeheerder / PC-beheerder
ICT infrastructuur : Novell, Windows NT, 3Com, Dell, Cisco, Cabletron, SMC, Compaq
Werkzaamheden : Het onderhouden en beheren van Novell NetWare servers en andere TCP/IP netwerkcomponenten.
: Het ontwikkelen en onderhouden van systeem documentatie en procedures.
: Lotus Notes systeem administratie.
: Het installeren en ondersteunen van diverse MS-DOS and WINDOWS applicaties (maatwerk en standaard).
: Novell NetWare v3.12 implementatie, systeem administratie en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
: Programmering en ontwikkeling van diverse utilities ten behoeve van netwerk faciliteiten (beheer, uitrol, trace&track).
: Het uitvoeren en leiden van acceptatie tests met betrekking tot software en hardware projecten.
: Het stellen van diagnoses en aandragen van oplossingen voor hardware en software problemen.
: VAX/VMS pathworks beheer / gebruikers administratie.Periode : Maart 1991 – Juni 1991 (contractbasis)
Branche / Bedrijf : Computer Service organisatie (MultiCom S.A. / Sevilla, Spanje)
Functie : Systeembeheerder / Field Engineer
ICT infrastructuur : Novell, SMC, Compaq
Werkzaamheden : Het stellen van diagnoses, vervanging en installatie of PC's, printers, modems, netwerk adapters, hubs, switches en routers.
: Het installeren en ondersteunen van standaard- en maatwerkapplicatie (lokaal & remote).
: Het ontwikkelen en onderhouden van systeem documentatie en procedures.
: Het geven PC basis training aan nieuwe medewerkers.
: Het uitvoeren van hardware en software acceptatie tests.


Periode : Augustus 1990 – Februari 1991 (stage)
Branche / Bedrijf : Computer importeur / distributeur voor Nederland (3Line Nederland BV)
Functie : Applicatiemanager / Netwerkbeheerder
ICT infrastructuur : Novell, 3COM, 3+Open LAN Manager
Werkzaamheden : Het ontwikkelen en onderhouden van systeem documentatie en procedures.
: Het ontwikkelen van een document conversie tool voor WordPerfect naar Ventura Publisher 2.0.
: Het verrichten van haalbaarheidsonderzoek en opzet van een 3COM special interest group (SIG) in Nederland.
: Het installeren en beheren van Novell NetWare (286) and 3+Open LAN Manager 1.1.
: Het integreren van Novell NetWare 286 en 3+Open LAN Manager.
: Gebruikersondersteuning t.a.v. maatwerk- en standaard applicaties.