No Title
cv: 3377 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'ssystem engineer
Marum
01-jan-2010
nieuwe opdracht

Vooropleidingen
• VWO (Atheneum)
• HEAO-BE
• Bestuurlijke Informatiekunde
Automatiseringsopleidingen
• Client/Server concepten
• Object Oriëntatie
• SQL
• GUI Design
• Databasemanagement systemen
• Advanced Powerbuilder
• Geavanceerd datamodelleren
• NIAM
• RAD / Prototyping
• FunctiePuntAnalyse (FPA)
• TIBCO Introduction
• TIBCO-ActiveEnterprise
• TIBCO-Adapter SDK
• Oracle 8i Database Administration


Overige opleidingen
• Beheersen van projecten
• Schatten en begroten van projecten
• Project Manager Workbench (PMW)
• Presentatie = Communicatie


HARDWARE
• PC
• Sun Solaris

OPERATING SYSTEMEN
• Microsoft Windows
• Unix
• Linux


DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN
• Novell
• Windows NT
• Citrix
• Corba

3e Generatie Talen
• PL-SQL
4e Generatie Talen
• Delphi
• Powerbuilder
DATABASES
• Oracle
• Sybase
• Microsoft SQL-Server
METHODEN/TECHNIEKEN
• FunctiepunctAnalyse
• RAD/Protoyping
• Datamodelleren
• Corba
TOOLS
• LogicWorks ERwin
• Sybase PowerDesigner
• Project Manager Workbench (PMW)
PAKKETTEN
• Amyyon
• Siebel
• Mortice Kerns System (MKS) Source Integrity

Periode : 01-10-2001 t/m heden
Funktie : software-engineer / service-coördinator
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxx, Arnhem/Haarlem
Opdracht : Beheer van de kernapplicatie op het call-center. Middels de applicatie worden (door klanten gemelde) storingen geregistreerd en verwerkt.
Hardware : PC
Operating System : Windows 2000
Datacommunicatie en netwerken : Citrix
Programmeertaal : Delphi 5/7
Database : Oracle 8
Methoden/technieken :
Tools : ERWin
Pakketten : PMW
Werkzaamheden :
• Directe communicatie met de leiding van het call-center inzake storingen en wensen m.b.t. de applicatie.
• Het bepalen van de impact van uitbreidingen en aanpassingen op het systeem (impactanalyses), het ontwerpen van de uitvoeren systeemaanpassingen en het bepalen van de uit te voeren werkzaamheden.
• Aansturing en technische ondersteuning van het ontwikkelteam.
• Rapporteren van de werkzaamheden aan het bedrijfsmanagement en de opdrachtgever.
• Ontwerpen en realiseren interfaces (SAP-ISU, SAP-R2, field service automation, internet, etc.)

______________________________________________________________________________

Periode : 01-01-2003 t/m 15-09-2003
Funktie : software-engineer
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Assen
Opdracht : Doorontwikkeling van een billing-engine in de Energie & Water branche
Hardware : PC, Sun Solaris
Operating System : Windows 2000, Unix
Datacommunicatie en netwerken : Corba
Programmeertaal : Delphi 5
Database : Oracle
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten : Siebel, Ferranti
Werkzaamheden :
• Het ontwerpen van diverse interfaces, bijvoorbeeld met Siebel, Ferranti, etc.
• Uitvoeren implementaties bij klanten
______________________________________________________________________________Periode : 01-04-2002 t/m 15-11-2002 (deeltijd)
Funktie : software-engineer
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Assen
Opdracht : Doorontwikkeling van een billing-engine in de Energie & Water branche
Hardware : PC, Sun Solaris
Operating System : Windows 2000, Unix
Datacommunicatie en netwerken : Corba
Programmeertaal : Delphi 5
Database :
Methoden/technieken :
Tools : Sybase PowerDesigner
Pakketten : Amyyon, MKS Source Integrity
Werkzaamheden :
• Het ontwerpen en deels realiseren van een (on-line) koppeling van het systeem met een CRM pakket (Amyyon).
• Het ontwerpen en deels implementeren van het geautomatiseerd berichtenverkeer binnen het systeem. Het mutatieverkeer tussen energiebedrijven, dat door de switchers (klanten die van energiebedrijf veranderen) wordt veroorzaakt, wordt volledig automatisch door het systeem verwerkt.

______________________________________________________________________________


Periode : 01-01-2002 t/m 01-12-2002 (deeltijd)
Funktie : software-engineer
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Assen
Opdracht : Ontwikkeling van een applicatie waarmee het complete bedrijfsproces kan worden geregistreerd cq. uitgevoerd.
Hardware : PC
Operating System : Windows 98
Datacommunicatie en netwerken : Novell
Programmeertaal : Delphi 5
Database : Microsoft SQL-Server
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden :
• Afstemming opdrachtgever met betrekking tot de gewenste functionaliteit
• Maken planning en calculatie
• Realisatie en implementatie van het systeem

______________________________________________________________________________


Periode : 01-03-2001 t/m 30-09-2001 (deeltijd)
Funktie : deelprojectleider/meewerkend voorman
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Assen
Opdracht : Ontwikkeling van een grafische gebruikers interface (GUI) voor een billing-engine in de Energie & Water branche.
Van de applicatie, ontwikkeld in Cobol, is middels Corba een “open-systeem” gemaakt. De character-mode gebruikers interface is vervangen door een grafische gebruikers interface die via Corba-calls businessfunctionaliteit van de billing engine aanroept.
Hardware : PC, Sun Solaris
Operating System : Windows 2000, Unix
Datacommunicatie en netwerken : Corba
Programmeertaal : Delphi 5
Database :
Methoden/technieken : Functiepuntanalyse
Tools : ERwin, PMW
Pakketten : MKS Source Integrity
Werkzaamheden : Coördineren werkzaamheden ontwikkelteam, (technische) ondersteuning ontwikkelteam

______________________________________________________________________________


Periode : 05-01 2001 t/m 15-02 2001
Funktie : n.v.t.
Bedrijf : TIBco, Oxford (UK)
Opdracht : Basisopleiding TIBco consultant
Hardware :
Operating System :
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal :
Database :
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten : TIB-ActiveEnterprise, TIB-Adapter SDK
Werkzaamheden : n.v.t.

______________________________________________________________________________


Periode : 01-01-2000 t/m 31-12-2000
Funktie : ontwerper/analist
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Assen
Opdracht : Ontwikkeling billing-engine in de Energie & Water branche.
Hardware : PC, Sun Solaris
Operating System : Windows 2000, Unix
Datacommunicatie en netwerken : Corba
Programmeertaal : Delphi 5 (t.b.v. prototyping)
Database :
Methoden/technieken :
Tools : ERwin
Pakketten :
Werkzaamheden :
• Het analyseren en aanpassen van het datamodel van een billing-engine in de Nederlandse energiemarkt, opdat de applicatie kan gaan voldoen aan de eisen en wensen die de geliberaliseerde energiemarkt aan een billing-engine stelt.
• Het ontwerpen en definiëren van Corba-calls die de applicatie een “open” karakter geven (communicatie met andere applicaties is hierdoor mogelijk).
• Het ontwerpen (d.m.v. prototyping) van een aantal GUI-dialogen die de primaire bedrijfsprocessen van een nutsbedrijf ondersteunen. De dialogen communiceren via Corba-calls met de billing engine.
• Het presenteren van het prototype aan diverse betrokkenen.
______________________________________________________________________________
Periode : 07-10-1999 t/m 31-12-1999
Funktie : ontwikkelaar
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Groningen
Opdracht : Ontwikkeling applicatie t.b.v. het registreren, analyseren en comptabel maken van gegevens m.b.t. de export van aardgas.
Hardware : PC
Operating System : Windows NT
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Delphi 4
Database : Oracle 7
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden : Ontwikkelen van de rapportages

______________________________________________________________________________


Periode : 15-08-1999 t/m 06-10-1999
Funktie : ontwerper/ontwikkelaar
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Alkmaar
Opdracht : Ondersteuning inkoopproces energie van een energiebedrijf
Hardware : PC
Operating System : Windows NT
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Delphi 4
Database : Oracle
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden : Het ontwerpen en realiseren van een aantal uitbreidingen op een bestaande client-server applicatie, waarmee d.m.v. het analyseren van historische weer- en verbruiksgegevens het inkoopproces van energie wordt ondersteund.

______________________________________________________________________________


Periode : 01-03-1999 t/m 14-08-1999
Funktie : ontwerper/analist/meewerkend voorman
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Arnhem
Opdracht : Migratie van een bestaande (stand-alone) applicatie naar een client-server omgeving; tevens uitbreiding functionaliteit van de applicatie
Hardware : PC
Operating System : Windows NT
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Delphi 4
Database : Oracle
Methoden/technieken :
Tools : ERWin, PowerDesinger
Pakketten :
Werkzaamheden :
• Maken van offertes, calculaties en planning
• Ondersteuning van het ontwikkelteam bij het aanpassen van de applicatie.
• Implementatie van de applicatie in de organisatie.

______________________________________________________________________________


Periode : 01-12-1998 t/m 28-02-1999
Funktie : analist
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Groningen
Opdracht : Evaluatie en implementatie van een standaard pakket t.b.v. ondersteuning service- en onderhoudscontracten.
Hardware :
Operating System :
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal :
Database :
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden : Het in kaart brengen van de activiteiten en processen van de service-organisatie en het toetsen of deze processen met behulp van het standaard pakket kunnen worden ondersteund. Daarna customizen van het standaard pakket en deze implementeren in de organisatie.

______________________________________________________________________________


Periode : 16-11-1997 t/m 30-11-1998
Funktie : ontwerper/ontwikkelaar
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Utrecht/Heerlen
Opdracht : Ontwikkeling van een applicatie waarmee de uitvoering van de wet REA (Reïntegratie Arbeidsongeschikten) door de uitvoeringsinstantie wordt ondersteund. Het systeem registreert en rapporteert alle aanvragen die door de uitkeringsinstantie inzake de wet REA worden behandeld.
Hardware : PC
Operating System : Windows 95, Unix
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Powerbuilder
Database : Oracle
Methoden/technieken :
Tools : ERwin
Pakketten :
Werkzaamheden :
• Prototyping (in samenwerking met arbeidsdeskundigen)
• Ontwikkeling van de applicatie
• Gebruikers opleiden voor het gebruik van de applicatie

______________________________________________________________________________


Periode : 12-09-1996 t/m 11-11-1997
Funktie : ontwikkelaar
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Schiedam
Opdracht : Ontwikkeling van een applicatie waarmee het totale handelstraject vanaf inkoop tot en met verkoop, inclusief financiële analyse en rapportage, wordt uitgevoerd.
Hardware : PC
Operating System : Windows 95
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Powerbuilder
Database : Microsoft SQL-Server
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden : Ontwikkelen GUI en stored-procedures

______________________________________________________________________________


Periode : 12-07-1996 t/m 11-09-1996
Funktie : ontwikkelaar
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Breda
Opdracht : Ontwikkeling van een applicatie waarmee effectenportefeuilles van beleggers worden geregistreerd en geanalyseerd.
Hardware : PC
Operating System : Windows 95
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Powerbuilder
Database : Microsoft SQL-Server
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden : Ontwikkelen GUI applicatie

______________________________________________________________________________


Periode : 02-01-1996 t/m 11-07-1996
Funktie : ontwikkelaar
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Vlaardingen
Opdracht : Ontwikkeling van een systeem om benodigde hoeveelheden en hergebruik van verpakkingsmiddelen te berekenen/bepalen.
Hardware : PC
Operating System : Windows 3.11, Unix
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Powerbuilder, PL-SQL
Database : Oracle
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden : Ontwikkelen GUI en stored-procedures

______________________________________________________________________________


Periode : 12-07-1995 t/m 31-12-1995
Funktie : ontwikkelaar
Bedrijf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Naarden
Opdracht : Ontwikkeling van een applicatie waarmee “returnable” containers gevolgd kunnen worden, vanaf het vullen tot de aflevering bij de klant.
Hardware : PC
Operating System : Windows 3.11, Windows NT
Datacommunicatie en netwerken :
Programmeertaal : Powerbuilder
Database : Oracle
Methoden/technieken :
Tools :
Pakketten :
Werkzaamheden : Opstellen datamodel, Ontwikkelen GUI