No Title
cv: 3328 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sBusiness Analyst
Baarn
heden
Business Analyst

� 1985 VWO
1987 � 1988 NIMA A, SPD Statistiek, PD Boekhouden.
1988 � 1989 Propedeuse Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
1993 � 1999 Doctoraal psychologische methodenleer (psychometrie, statistische richting),
Universiteit van Amsterdam.(avondstudie)
Binnen deze studie in de keuzeruimte propedeuse Rechtsgeleerdheid behaald en
diverse bedrijfskundige vakken gevolgd aan Nijenrode.
1998 - 1999 IT infrastructure cursussen, OGD
1999 IT development klasje, Pecoma
2000 � 2002 Diverse vaktrainingen op het gebied van business intelligence
2003 NIMA B
Diverse consultancy en persoonlijke competentie cursussen


Business Analyst.
Twintig jaar ervaring in verschillende marketing functies. Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest in marketing functies steeds meer opgeschoven richting business intelligence functies. Naast een groot aantal cursussen ter verdieping en verbreding in de avonduren een academische studie
psychometrische methoden en technieken gevolgd. Ervaring in scala van technieken en software applicaties met een zwaartepunt op SAS en SPSS. Leidinggevende ervaring.
Omgevingen:
Mainframe, Unix, Windows (alle varianten), DOS.
IT-talen:
MS Office (alle componenten), Oracle, MS SQL server, Red Brick, Teradata,
Visual Basic, Pascal, Business Objects, Archie, SQL, SPSS, SAS, Siebel.

Overzicht carri�re
2004 - heden Manager Analyse, MBAll woningcorporaties.
Op freelance basis vormgeven aan het analyse beleid van rechercheursbureau annex
handhavingsbureau. Voor verschillende woningcorporaties en onroerend-goed
beheerders analyse met betrekking tot onrechtmatige bewoning opgezet.
2003 - 2004 Senior Project Manager, Blauw.
Na vanuit KPN eerst klant geweest te zijn van Blauw bij dit bedrijf in dienst gekomen.
Met de bij KPN opgedane kennis en kunde voor verschillende klanten Business
Intelligence efficient en effectief gemaakt. Hierdoor besparingen voor klanten
gerealiseerd die een veelvoud van de inhuurkosten bedroegen. Bijvoorbeeld het
ontsluiten van een Erp systeem voor minder dan 50.000 Euro, door gebruik te maken
van standaard middelen. Hierdoor ruim 250.000 Euro voor de klant bespaard. Tevens
acquisitie bedreven en klanten overtuigd met Blauw zaken te doen. Leiding gegeven
aan team met programmeur, analist en marktonderzoeker.
� Voor energiebedrijf (NRE) compleet data warehouse gebouwd, opleiding
medewerkers verzorgd en sturing gegeven aan marketing analyse
werkzaamheden. Analyseplatform met SPSS gebouwd.
� Voor levensverzekeringsmaatschappij (Zwitserleven) verbeteringen
gerealiseerd in de analyse mogelijkheden van het SAS datawarehouse.
Centrale Siebel tabellen ontsloten voor analyse.
� Voor uitgeverij (SDU) blauwdruk gemaakt voor rapportage van KPI�s.
� Voor energiebedrijf (Essent) plan gemaakt om nieuw SAP systeem te
ontsluiten en organisatie te voorzien van sturende en voorspellende
informatie.
2000 - 2003 Business Intelligence Specialist, KPN Telecom Business Unit Vaste Telefonie.
� 2000 � 2001 Data analist.
Middels SPSS en Visual Studio, later SAS, voor KPN belangrijke marketing gegevens
opgeleverd. Hierdoor KPN in staat gesteld de marketing processen te stroomlijnen en
de effectiviteit van acties te optimaliseren. Zowel voor B-B als consumentenmarkt.
Betrokken geweest bij het opzetten en de uitrol van een groot CRM programma.
Database SQL specialisten aangestuurd zodat de juiste gegevens uit de systemen
opgevraagd werden.


Toen duidelijk was dat de bottleneck voor een succesvolle invulling van analytical CRM
het analyse platform was, de functie van Data Warehouse Administrator vervuld om
vanuit die rol een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het project. Door een
datawarehouse op te zetten en te beheren vanuit het perspectief van een data-analist
is sturing gegeven aan het proces van data analyse. Door een functionele benadering
te kiezen in plaats van een technische zijn analisten in staat gesteld hun werk
efficienter te doen. Tevens zijn enkele tonnen bespaard door vanuit het warehouse de
rapportagetool Business Objects aan te sturen waardoor de in Oracle aanwezige
rapportageomgeving ge�mplementeerd kon worden zonder dure it-consultants.
� 2002 � 2003 Senior Marktanalist.
Na het succesvol opzetten van het datawarehouse bij de Business Line
Consumentenmarkt de rol van marktanalist vervuld. Marketeers en hoger management
voorzien van sturende en voorspellende informatie. Dit door de interne data, data uit
marktonderzoek (eigen KPN panel van 5000 huishoudens) en overige externe data
optimaal te combineren. Veel geld bespaard doordat kostbaar marktonderzoek
zuiniger en efficienter ingezet kon worden. Verantwoordelijk voor het op elkaar
aansluiten van het panel en de interne data, dit zowel door het ontwerpen van de
datastructuur als het slim construeren van de vragenlijsten.
1993 - 1999 Free lance Business Analyst
� Diverse medische promotieonderzoeken (AMC Amsterdam) middels data
analyse ondersteund. Onderzoeksdata voor analyse gereed gemaakt en
middels mining effecten gerapporteerd. Concurrentie analyse op het gebied
van onroerend goed investeringen.
� Modelmatig investeringskansen bij beleggers ge�nventariseerd voor
projectontwikkelaar (GDC). Hierdoor accountmanagement in staat gesteld
gericht actie te ondernemen. Bespaard op sales effort en rendement
aanzienlijk verhoogd.
� Bedrijfsvoering van failliete bedrijven beoordeeld op financieel wangedrag
(voor het GAK). Hierdoor het GAK in staat gesteld vorderingsacties te nemen
op voormalige bestuurders.
� Product-markt combinaties in kaart gebracht voor automatiseringsbedrijf ASZ
(thans Pink Roccade). Prospects ge�dentificeerd. Hierdoor ASZ in staat
gesteld succesvol de markt op te gaan met haar diensten. Vooral succes
behaald met vermarkten van totaaloplossing voor Arbodiensten.
� Als �tussendoor klussen� veel helpdesk, netwerk en systeembeheer klussen
verricht voor onder andere KLM, advocatenkantoor Baker and McKinsey,
Slender You en Wildschut Opleidingen.
1988 - 1993 Commercieel medewerker, General Development Corporation
Medewerker verkoop binnendienst met als taken uitvoeren van direct marketing
werkzaamheden, telemarketing en onderzoek naar effectiviteit reclame uitingen.
Verantwoordelijk voor beheer customer relationship management applicatie ARCHIE.
Gezorgd dat ten alle tijden overzicht in het salesproces bestond en
accountmanagement gericht op pad kon gaan naar de prospects met de hoogste kans.
Hierdoor scoringspercentage met minimaal 25% verhoogd.
1985 - 1988 Programmeur Symphony, Gemeente Haarlemmermeer
Programmeren onderwijsvergoedingensysteem (Londo systematiek). Beleid vertaald
in rekenregels die middels een spreadsheet werden aangeboden aan betrokkenen.
Beleidsmakers veel tijd bespaard daar bij ingewikkelde zaken concrete voorbeelden
voorhanden waren, beleid doorgerekend kon worden en discussies tijdsefficienter
gevoerd konden worden.