No Title
cv: 3319 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sontwikkelaar
Biddinghuizen
12-aug-2011
freelance opdrachten

Opleidingen:
2001 - 2001: Universiteit Java OO concept Bezig
1998 - 1998: Universiteit Informatiemanagement, Diploma
Planning
1998 - 1998: Universiteit Management Accounting Diploma
1997 - 1998: Universiteit Ontwerpen kennissystemen Diploma
1996 - 1997: Universiteit Ontwerpen informatiesystemen Diploma
1996 - 1997: Programmeren (Author ware professional, Diploma
MS Access, Visual Basic for applications,
Visual Basic, Delphi en C++)
1987 - 1994: Universiteit Bedrijfs- en bestuurskunde Diploma
1968 - 1972: Handelsvakschool Marketing / Economie Diploma
Talen:
Nederlands mondeling: Uitstekend
Nederlands schriftelijk: Uitstekend
Engels mondeling: Uitstekend
Engels schriftelijk: Goed
Duits mondeling: Goed
Duits schriftelijk : Redelijk


Quick Scan
Delphi: < 1 jaar
Java: < 1 jaar
MsAccess (reports): Meer dan 5 jaar
MsExcel: Meer dan 5 jaar
MsWord: Meer dan 5 jaar
MySQL: < 1 jaar
Oracle: < 1 jaar
SQL-server: 1 - 5 jaar
Visio professional: Meer dan 5 jaar
Visual Basic for Applications: Meer dan 5 jaar
UML methods OO programming: 1-5 jaar
Microsoft Visual Studio.NET: < 1 jaar
Rapportagetool cognos: < 1 jaar
ICT ervaring: Meer dan 5 jaar
ICT Ondernemer: Meer dan 5 jaar
Management ervaring: Meer dan 5 jaar
Docent MsOffice Suite: 1,5 Jaar
Implementatie ITIL : 1 project
Crystal - reports: > 2 jaar
ERP systemen SAP, Baan: > 2 jaar
Procesbeschrijvingen: > 5 jaar

Projectervaringen
Datum: Juni 1997 - Juli 1998
Bedrijf: Ballast Nedam Funderingstechnieken
Type: Freelance
Omschrijving Functionaliteiten in kaart brengen op basis van procesbeschrijvingen A & O en ontwikkelen van informatie systemen: HRM, Logistiek, Document Management en Kwaliteit, Management informatie
Implementatie van deze systemen binnen de organisatie
Opleiden en werkplekbegeleiding van eindgebruikers
Sector: Aannemer
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, MsWord, MsExcel and SQL-server, Crystal - reports


Datum: Oktober 1997 - December 1997
Bedrijf: VGI
Type: Freelance
Omschrijving: Client - Server applicatie in Delphi-Oracle
Ontwikkelen van cliŽnt in Delphi ontwikkelomgeving
Sector: ICT Bedrijf
Tools: Delphi, Oracle


Datum: Januari 1998 - Juni 1998
Bedrijf: Rijkswaterstaat
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen op basis van procesbeschrijvingen ontwikkelen van Contracten Registratie Database
Implementatie van deze systemen binnen de organisatie
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers
Inrichten van functioneel applicatiebeheer
Sector: Overheid
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: September 1998 - April 1999
Bedrijf: Hunter Douglas
Type: Freelance
Omschrijving: Informatie analyse van treasury informatiestromen en bewerkingen. Functionaliteiten in kaart brengen op basis van procesbeschrijvingen en ontwikkelen van een financiŽle treasury applicatie.
Implementatie van deze systemen binnen de organisatie
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers
Inrichten van functioneel applicatiebeheer
Sector: Industrie
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, Case tools


Datum: Juli 1998 - Januari 1999
Bedrijf: Royal Tropical Institute
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen op basis van procesbeschrijvingen en ontwikkelen van een FinanciŽle Management Database, interactie met BAAN (Enterprise resource planning, ERP)
Implementatie van dit systeem binnen het KIT
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers
Inrichten van functioneel applicatiebeheer
Sector: Publieke sector
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, SQL-server, BAAN
Case Tools en Crystal - reports


Datum: November 1998 - December 1998
Bedrijf: Rijkswaterstaat
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen en op basis hiervan aanpassen van Contracten Registratie Database
Implementatie van dit Contracten registratie systeem binnen Rijkswaterstaat (afdeling Rotterdam)
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers
Sector: Overheid
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: November 1998 - Januari 1999
Bedrijf: Eastman (Kodak)
Type: Freelance
Omschrijving: Ontwikkelen van een Logistiek en Registratie formulier Database en documentensysteem
Sector: Industrie
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, MsWord


Datum: Februari 1999 - April 1999
Bedrijf: Eco (Biologisch Dynamische Landbouw)
Type: Freelance
Omschrijving: Ontwikkelen van een Opslag Database
Sector: Landbouw
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, SQL-server


Datum: April 1999 - December 1999
Bedrijf: De Rijke Transport en Warehousing
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen op basis van procesbeschrijvingen ontwikkelen van HRM Database
Implementatie van deze HRM Database
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers
Inrichten van functioneel applicatiebeheer
Sector: Logistiek
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: Juni 1998 - Januari 1999
Bedrijf: De Rijke Transport and Warehouse
Type: Freelance
Omschrijving: Training en support in windows, word, excel, access en outlook voor eind gebruikers
Sector: Logistiek
Tools: Visual Basic for Applications


Datum: Oktober 1999 - December 1999
Bedrijf: International Court of Justice
Type: Freelance
Omschrijving: Ontwikkelen van een Publication Library Database voor rechters en juristen
Sector: International Court
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: Juni 1999 - Juli 1999
Bedrijf: Pechiney
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen op basis van procesbeschrijvingen en ontwikkelen van een Conversion tool SAP (systeem) data naar PMS (systeem)data. Dit betrof een HRM database.
Sector: Industrie
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, SAP, PMS


Datum: Augustus 1999 - December 1999
Bedrijf: Ballast Nedam
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen en op basis van procesbeschrijvingen verbeteren van een kwaliteitssysteem afwijkingsregister
Sector: Aannemer
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: Juni 1999 - November 1999
Bedrijf: Abilis Cemsto
Type: Freelance
Omschrijving: Outrolling Project (Outsourcing Project Hard- and Software)
Sector: Zakelijke dienstverlening
Tools: MsOffice, Helpdesk tool


Datum: Juli 1999 - Augustus 1999
Bedrijf: De Rijke transport en warehouse
Type: Freelance
Omschrijving: Ontwikkelen van een Planning Logistiek tool
Sector: Logistiek
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: Oktober 1999 - April 2000
Bedrijf: ABN-AMRO (directoraat-General HRM)
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen en op basis van procesbeschrijvingen een door ABN ontwikkelt prototype verbeteren. Het betreft een FinanciŽle Kinderdagverblijf Registratie Database
Sector: Banken
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: Juni 2000 - September 2001
Bedrijf: ING
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen en op basis van procesbeschrijvingen ontwikkelen van een Management Rapportage systeem voor de controllers afdeling. Het betreft een applicatie voor het meten van plausibiliteit en trendwatch door middel van het inlezen van gegevens uit een mainframe omgeving, te verwerken, te tonen door middel van geprogrammeerde rapportages met uitgebreide selecties.
Zelf het functioneel beheer ontworpen en ad interim beheerd om vervolgens medewerkers op te leiden en in te werken in deze problematiek
Sector: Banken
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, MsExcel, AS400


Datum: September 2001 - Februari 2002
Bedrijf: NUON
Type: Freelance
Omschrijving: In het kader liberalisering van de energiemarkt kunnen klanten switchen van de ene leverancier naar de andere leverancier. Binnen het onderdeel Exit beheer (fase 1)was ik belast met het structureren van de informatie stromen binnen dit proces door verschillende afdelingen en langs verschillende Systemen (mainframe en SAP). Tevens heb ik in dit project de functionaliteiten beschreven op basis van procesbeschrijvingen welke later weer zijn gebruikt bij de implementatie van SAP ISU (SAP energiemarkt)
Sector: Energie
Tools: AS400, SAP ISU, MsAccess, MsExcel


Datum: Maart 2002 - Maart 2002
Bedrijf: International Court of Justice
Type: Freelance
Omschrijving: Inventarisatie functionaliteiten en ontwikkelen van een "kleine" database voor een van de International Court of justice bibliotheken
Sector: Internationaal Gerechtshof (vredespaleis)
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess


Datum: April 2002 - April 2002
Bedrijf: Ballast Nedam Funderingstechnieken
Type: Freelance
Omschrijving: Programmeren van kleine aanpassingen aan een reeds door mij opgeleverd informatie systeem
Sector: Bouw
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, MsWord


Datum: Mei 2002 - September 2003
Bedrijf: TNW Advies & Bemiddeling BV
Type: Freelance
Omschrijving: Functionele analyse van de organisatie en applicatie
Ontwikkelen clientvolgsysteem en implementatie volgens ITIL.
Implementatie van dit systeem binnen T.N.W.
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers
Functioneel applicatie beheer
Sector: ReÔntegratie
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, MsWord


Datum: Mei 2002 - Oktober 2002
Bedrijf: Beneluxvet BV Dronten
Type: Freelance
Omschrijving: Functionaliteiten in kaart brengen en op basis hiervan ontwikkelen en implementatie van een rittenplansysteem database voor de Benelux, Duitsland en Zwitserland
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers
Sector: Vetsmelterij-Horeca
Tools: Visual Basic for Applications, MsAccess, Visio Professional


Datum: Mei 2002 - Juli 2002
Bedrijf Defensie: Regionaal Militair Commando West
Omschrijving: Tijdelijk Freelance Functioneel applicatiebeheer
Taken: Begeleiden van medewerkers en opzetten van een functionele applicatiebeheer systematiek. Advisering over integratie van verschillende systemen op verschillende locaties.
Begeleiden en advisering betreffende nieuwe applicaties en upgrades


Datum: Augustus 2002 - December 2004
Bedrijf: Schmit Parkeersystemen
Type: Project basis
Omschrijving Opdracht: technisch en functioneel beoordelen van een Parkeervergunningen pakket uit Engeland en directie adviseren.
Software technisch en functioneel beoordelen, overleg in Engeland en mogelijke strategische keuzes uitwerken en presenteren aan de directie. Uiteindelijke keuze is geworden het in eigen beheer bouwen van een vergunningen parkeer applicatie welke inmiddels in de markt is gezet.
Opleiden en werkplekbegeleiding van gebruikers. Analyse van parkeerbeleid en analyse parkeerverordeningen en maken van procesbeschrijvingen
Tools: Visual Basic for applications, MSAccess, MSWord,


Datum: Maart 2003 - Maart 2005
Bedrijf: Van Zundert en Partners
Type: Project basis
Omschrijving: Website contentbeheerder
Het beheer en advisering van een aantal websites ten behoeve van werkgevers en werknemers organisaties.
Tevens veel contact met eindgebruikers om de functionaliteiten en inhoud van deze websites te verbeteren. Er is een systeembeheerder aangenomen.
Tools: Zope


Datum: Februari 2004 - December 2004
Bedrijf: Smit Agri Business
Type: Project basis
Omschrijving: Ontwikkelen van een Logistiek systeem op basis van procesbeschrijvingen
Analyse, bouw en ondersteuning (Turn-key)
Tools: Msaccess, MsWord


Datum: Maart 2004 - nov 2004
Bedrijf: Autorijschool Flevo
Type: Project basis
Omschrijving: Ontwikkelen van een systeem voor autorijscholen
Planning en organisatie, facturatie - im(ex)port van data TOP-ONLINE
Analyse, bouw en ondersteuning (Turn-key)
Tools: Msaccess, MsWord


Datum: Augustus 2004 - mei 2005
Bedrijf: Novartis dierenfarmacia sprundel
Type: Project basis
Omschrijving: Ontwikkelen van een rapportage systeem
over omzetcijfers en verkopen Benelux
Analyse, bouw en ondersteuning (Turn-key)
Tools: Msaccess, MsWord en interactie ERP systeem


Datum: december 2004 - 15 Februari 2005
Bedrijf: Postbank
Type: Project basis
Omschrijving: Aanpassen en verbeteren van een Msaccess database om de externe inhuur te kunnen reduceren op basis van projectgegevens en inzet
Tools: Msaccess, MsWord en Msexcel


Datum: Maart 2005 - juni 2005
Bedrijf: Delta
Type: Project basis
Omschrijving: Bouw email applicatie
Tools: Msaccess, MsWord en MsOutlook