No Title
cv: 3246 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sMigratie specialist / systeembeheer
Enschede
01-06-2013
Nieuwe opdracht

Opleiding
� MAVO
� HAVO
� VWO
� RUG, rechtswetenschappen
� MSCE NT4.0
� MSCE 2000/2003
� CNE 4.11

� Hulpmiddelen en pakketten � Microsoft Proxy 2.0 � Microsoft ISA � Microsoft Echange 5.5 en 2000/2003 � Microsoft Internet information Server 4.0/ 5.0/ 6.0 � ArcServe 2000 � Microsoft Terminal services en Citrix XP � Enterprise Information Portal met Enformia EIP � Wise � Powerfuse � Softgrid
� Programmeertalen � HTML � Javascript � ASP
� Expertisegebieden � Inrichten W2000/server 2003 Netwerken � Implementatie actieve directory � Advies en Consultancy � Exchange
� Opleiding � MAVO � HAVO � VWO � RUG, rechtswetenschappen � MSCE NT4.0 � MSCE 2000/2003 � CNE 4.11

Klant Atos Origin Utrecht/Groningen
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist / Consultant
Periode september 2005 -heden

Beschrijving van het project KPN migratie van NT4 naar Windows 2003 (orgineel)

� Activiteiten
� Plannen van migratie van Exchange 5.5 naar Exchange 2003 van een 4 node Cluster server naar een 8 node cluster server voor 18000 werkplekken. En op een SAN
� Uitfaseren van een Laatste Exchange 5.5 server van een klant van Atos Origin in een Exchange 2003 omgeving (inclusief de public folders en Internet Connection Manager). Inclusief plan van Aanpak schrijven
� Storage problemen verhelpen van Stores (die te groot worden) bij een andere klant inclusief plan van aanpak.
� MOM installeren en configureren.

Klant Avandis Zoetemeer
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist / Consultant
Periode Juli 2005 -juli 2005

Beschrijving van het project Installeren Terminal Server voor thuiswerkers en vestiging in Frankrijk

� Activiteiten
� Installeren van terminal Server op Windows 2003 server in combinatie met een VPN verbinding voor een applicatie voor thuiswerkers en een vestiging in Frankrijk.
� Documenteren van dit project voor de beheerders.

Klant Gemeente Hoorn
Marktsegment Overheid
Functie Netwerk specialist / Consultant
Periode Juni 2005 -juni 2005

Beschrijving van het project Scripten van applicaties voor migratie naar Windows 2003 en Windows XP workstations

� Activiteiten
� Scripten met behulp van Wise van Exe en MSI pakketen van 450 applicaties voor de Gemeente Hoorn voor de migratie naar Windows XP en Windows 2003 met terminal server.
� Leiding geven aan scripters ten behoeve van dit project.

Klant Vitens
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist / Consultant
Periode Mei 2005 -mei 2005

Beschrijving van het project Scripten van applicaties

� Activiteiten
� Scripten met behulp van Wise van MSI pakketen voor Citrix XP farm met Windows 2003, Advies geven hoe de applicaties gescript moeten worden.

Klant T-Systems
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist / Consultant
Periode Mei 2005 -mei 2005

Beschrijving van het project Pre sales rapport schrijven over outsourcing

� Activiteiten
� Plan schrijven voor verplaatsen van een compleet windows 2000 netwerk naar een nieuwe locatie in een datacentrum naar aanleiding van RoP van een klant (Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland)
� Alsmede plan maken voor migratie van Windows 2000 naar Windows 2003 (inclusief Exchange en Terminal server)

Klant AAFireProtection
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist
Periode januari 2004 - Februari 2005

Beschrijving van het project Vernieuwing en uitbreiding Netwerk

� Activiteiten
� Migreren van een Windows 2000 domein naar een Windows 2003 domein
� Migreren van Exchange 2000 naar Exchange 2003
� Opzetten policy's
� Opzetten Blackberry Server ten behoeve van Blackberry's (voor realtime administratie en urenverantwoording van medewerkers bij klanten) en intergreren in Exchange en Office
Klant Contell
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist
Periode januari 2005 - januari 2005

Beschrijving van het project Vernieuwing en uitbreiding Netwerk

� Activiteiten
� Migreren van een Windows 2000 domein naar een Windows 2003 domein
� Migreren van Exchange 2000 naar Exchange 2003
� Opzetten policy's
� Remote werken via een terminal server sessie opzetten.


Klant Cijfers en Letters
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist
Periode april 2005 � april 2005

Beschrijving van het project Vernieuwing en uitbreiding Netwerk

� Activiteiten
� Migreren van een Windows 2000 domein naar een Windows 2003 domein
� Migreren van Exchange 2000 naar Exchange 2003
� Opzetten policy�s
� Remote werken via Terminal Server

Klant Stichting de Thuiszorg Icare
Marktsegment Particulier
Functie Netwerk specialist
Periode januari 2005 � april 2005

Beschrijving van het project Vernieuwing en uitbreiding Netwerk

� Activiteiten
� Oplossen van problemen met netwerk, applicaties, Windows NT4, Windows 2000/2003, Citrix XP.
� Nieuwe Servers aan Citrix XP farm toevoegen (blade servers).
� Applicaties toevoegen aan Citrix XP Farm .
� Vernieuwen van Domein van NT 4 naar een Windows 2003 AD domein.
� Thin clients (wyse) installeren en configureren cq problemen oplossen.
� Powerfuse beheren voor de Thinclients als mede nieuwe dingen op powerfuse zetten.
� Nieuwe webapplicatie installeren met certificaten en op Citrix brengen.
� Sharepoint , EPM via citrix installeren
� Uitbreiding van de Thuiswerk Citrix Farm via Citrix Secure gateway.
� Adviseren in nieuwe projecten, zoals Webforms, EPM.

Klant Belastingdienst
Marktsegment Overheid
Functie Netwerk specialist
Periode sept 2004 � december 2004

Beschrijving van het project Vernieuwing en uitbreiding Netwerk

� Activiteiten
� Bij ICI COLs derdelijns problemen met Windows NT4, Windows 2000 en applicaties oplossen .
� Evalueren van nieuwe maandelijkse relaeses van Windows NT 4 workstation .


Klant Gemeente Oss
Marktsegment Overheid
Functie Netwerk specialist
Periode juli 2003 � augustus 2004

Beschrijving van het project Vernieuwing en uitbreiding Netwerk

� Activiteiten
� VPN inbel mogelijkheid geregeld voor medewerkers van Oss, dit gebeurt via Citrix XP en een webbased inlog mogelijkheid.
� Een nieuwe Windows 2000 server met ISA en Webmarshall geinstalleerd als mede een DMZ gerealiseerd.
� Nieuwe vaste verbinding opgezet met Cisco routers (805) en Catalists (3600) voor een buitenlokatie.
� Het netwerk is gemigreerd van een Windows NT 4 domein naar een Windows 2000 Domein met AD, DNS, DHCP. Er is ook een nieuwe Citrix XP farm opgezet met thin cli�nts op LINUX.
� Verantwoordelijk voor de Active Directory structuur van Windows 2000 netwerk.
� Ontwerpen en installeren van een CISCO 2600 met DMZ en 2 ADSL modules.

� Opleiden van de vaste beheerders in Exchange 2000 en Projectleiding om de Remote kantoren te voorzien van een VPN verbinding met alle functionaliteit naar het Netwerk toe,
� Technische leiding over het RIS Project om Raadsleden en B&W van huis uit te kunnen laten werken.
� Opstellen van plan van aanpak voor een Document Management Systeem met Portal Techniek op basis van een Windows 2003 Domein met Citrix XP met Thin Cli�nts en Fat�s.
� Begeleiden van de vaste beheerders en handleidingen maken voor dagelijks beheerKlant PinkRoccade Sociale Zekerheid
Marktsegment uitvoerende instantie
Functie Specialist Active Directoty
Periode Maart 2003 � juli 2003

Beschrijving van het project ontwerp en implementatie AD

Activiteiten
In Specialisten team Active Directory Windows 2000 gedetacheerd bij PinkRoccade SOZ
- Ontwerp maken voor DNS en DHCP van domein UWV/GAK (Nederland wijd)
- Ontwerp maken voor Windows 2000 domein (Ruby.ASP) met GPO�s en opbouw AD
- DNS / DHCP probleem oplossen op Indigo.Local (Wndows 2000) Domein
- 3de lijns Calls oplossen op gebied van Exchange 5.5 en 2000 , Active Directory en Windows 2000 in algemeen
- Onderhoudsschema maken voor AD, DNS en DHCP- Gebruikers handleiding voor beheerders maken van DNS/ DHCP ,AD en GPO instellingen op Ruby.ASP en Indigo.Local domein
- Testen van voorgestelde veranderingen op DNS/DHCP ,AD en GPO instellingen.
- Plan van aanpakken schrijven voor veranderingen en nieuwe installaties
- Overleggen met verschillende afdelingen en UWV/GAK
Klant Paleis Het Loo
Marktsegment Overheid
Functie Netwerk beheerder
Periode juni 2002 � juni 2004,

Beschrijving van het project gedurende beheerperiode diverse projecten uitgevoerd, zie onderstaand

Activiteiten
Installeren van een Windows 2000 Server met ISA en Mailmarshall aan een ADSL aansluiting met firewall/router
Installeren van terminal server over het netwerk en via internet.
Installeren van een Windows 2000 Advanced Server met SQL7 en Exact
Opstellen en installeren van Arcserve 2000 backup software met een nieuwe DLT unit
Instellen van de firewall/router
Het uitfaseren van de oude Novell 3.11 Server uit het netwerk voor een Windows 2000 Server
Adviseren van Paleis het Loo over aanschaf en gebruik van hard � en software
Oplossen van problemen op het Windows 2000/NT 4 netwerk.Klant Van der Noordt Personeelsdiensten
Marktsegment Zakelijke Dienstverlening
Functie Netwerk Beheerder
Periode Juni 2002 � juni 2004

Beschrijving van het project Uitbreiding en onderhoud Netwerk
Activiteiten
Ontwerpen en Installeren van een nieuwe DMZ op het netwerk
Installeren en configureren van een nieuwe Terminal Server met office en cli�nts voor de organisatie
Installeren van een nieuwe Exchange2000 server op een Windows 2000 Server
Installeren van 2 cisco 3400 routers met gigastack en routers configureren in een stack
Een nieuw domein ontwerpen en installeren voor de opleiding afdeling met exchange 2000.
Installeren van nieuwe gebruikers en domein policy�s op Windows 2000 netwerk
Installeren van nieuwe SDLT unit met Arcserve 2000 op netwerk
Installeren van Windows 2000 Cluster Server met SQL 2000 en een nieuw relatiebeheer systeem AFAS


Dit netwerk is compleet nieuw opgezet nadat Van der Noordt is verhuisd naar nieuw pand inclusief, het oude NT4 domein is omgezet naar een Windows 2000 Active Directory domein met DHCP , DNS, group en domein policy�s
Met een nieuwe Cluster server en 2 terminal servers en een DMZ ook de Cisco routers zijn uitgebreid met gigastacks en opnieuw in een stack geconfigureerd.
Oplossen van problemen op Windows 2000 netwerk.Klant Optiko Lichtreclame
Marktsegment Installateur
Functie Systeembeheerder
Periode juni 2002 � juni 2004

Beschrijving van het project Vernieuwing en onderhoud

Activiteiten
Ontwerpen en installeren van een nieuw domein met Windows 2000 SBS met SQL2000, Exchange2000 en ISA als mede Terminal Server voor remote beheer van de server en om via internet het netwerk te kunnen benaderen.
ADSL aansluiting gerealiseerd met een hardware firewall/router


Klant st. Wilbrodus stichting Heiloo
Marktsegment Zorg
Functie Systeembeheerder
Periode september 2001 � mrt 2002

Beschrijving van het project Beheerstaken op afroep

- Activiteiten
- Maken van een nieuwe image op Ghost Server van Windows 2000 Professional met Citrix cli�nts en WP 8.0, office 2000 en andere applicaties voor 600 werkstations over 4
verschillende locaties. Goed zetten van de rechtenstructuur van users, administrators en 1ste
en 2de lijns support medewerkers op een windows NT4 domein. Installeren van user en domein policy�s.
Klant Royal verzekeringen
Marktsegment Verzekeringen
Functie Project Medewerker/specialist
Periode september 2001 � mei 2002

Beschrijving van het project Migratie Exchange 5.5
- Activiteiten
Migreren van een Exchange 5.5 omgeving naar een Exchange2000 omgeving voor de gehele
organisatie in een Windows 2000 netwerk.

Klant Akro bv
Marktsegment Zakelijke dienstverlening
Functie Project medewerker/specialist
Periode September 2001 � mei 2002

Beschrijving van het project Upgrade naar Exchange 2000
Activiteiten
- Opzetten van een nieuwe Exchange2000 en een nieuwe ISA in een Windows 2000 netwerk


Klant Nik� European Headquarters
Marktsegment fabrikant
Functie Netwerkspecialist
Periode September 2001 � mei 2002

Beschrijving van het project operationeel maken retailnetwerk

Activiteiten
- Installeren van Windows 2000 Server en Workstation voor Nike stores in geheel Europa.
Euro klaar maken van Windows 2000 en de retail applicatie van NSB.
Installeren van Wireless Access Pionts op het netwerk.
Configureren van HandHelds.
Testen van Windows 2000 omgeving en update van de retail applicatie

Klant Aan de Stegge BV
Marktsegment
Functie Systeem- Netwerkbeheerder
Periode September 2000 � november 2001

Beschrijving van het project diverse Beheers,- en Netwerk onderhoud

Activiteiten
Opzetten van een nieuwe proxy 2.0/ internet information server 5.
Opzetten van nieuwe Exchange2000 server.
Installeren van virusbescherming op netwerk (Total Virus Defense van McAfee).
Opzetten faxserver op een NT4 Werkstation.
Migreren van oude Novell 3.2 netwerk met windows 9x cli�nts naar nieuw Windows 2000 netwerk met Active Directory met DHCP,DNS en Windows 2000 professional cli�nts.
Nieuw BMS (via Citrix) applicatie met Oracle 8 Database op Windows 2000 Server opzetten (pilot project).
Opnieuw configureren van cisco 3400 switches.
Nieuwe TCP/IP range opzetten voor netwerk.
Oplossen van problemen op netwerk.
Schrijven van plannen van aanpak voor de verschillende projecten,
gebruikers handleidingen en installatie/ configuratie handleidingen schrijven.
Klant Essent Holding
Marktsegment Energie
Functie ysteembeheer
Periode januari 2000 � september 2000

Beschrijving van het project uitbreiding en onderhoud

Activiteiten
Nieuwe locatie in Arnhem voorzien van een Novell 5 Server met NT4 werkstations.
Installeren van een nieuwe Faxserver op NT4 Server.
2de en 3de lijns ondersteuning van het netwerk en gebruikers.
Ondersteuning verlenen van Lotus Notes 4.6.
Configureren werkplekken.Klant Randstad Automatiseringsdiensten
Marktsegment Zakelijke Dienstverlening
Functie Systeembeheer
Periode november 1998 � november 1999

Beschrijving van het project diverse opdrachtgervers en projecten

Activiteiten
juni 1999-nov 1999 gedetacheerd bij GAK in Hengelo (ov)
2de lijns ondersteuning van gebruikers. Installeren van nieuwe werkplekken met NT4 werkstation. Mee begeleiden met de overgang van terminal based naar een cli�nt � server omgeving op basis van Windows NT4 Server en werkstation.

-febr 1999- mei 1999 gedetacheerd bij Holland Signaal in Hengelo (ov)
2de lijns ondersteuning van het Windows NT4 netwerk. Bewaking op de juistheid van technische tekeningen op een Unix omgeving met Sun solaris met X-window werkstation

-jan 1999- apr 1999 gedetacheerd bij kuipers kantoorautomatisering in Zwolle
Installeren va nieuwe netwerken (NT4 en Novell 4/5) met werkstations bij het MKB in geheel Nederland