No Title
cv: 2750 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProblem/Change/Configuration Manager
Utrecht
18-apr-2011
Projektcoördinatie/-leidingevende opdrachten

Algemeen:
Management in Change (Krauthammer Intern.)
Cursus "Management" (Universiteit Utrecht)
English writing for publication (Universiteit Utrecht)
Dissertatie m.b.t. logica en argumentatietechnieken (Engels geschreven, niet afgerond; Universiteit Utrecht, Universiteit Tübingen)
Doktoraal examen Theologie

Automatisering:
IT Infrastructure Library Essentials (ITIL-Examen)
Microsoft Certified Trainer
Microsoft Certified Systems Engineer
Microsoft Certified Professional
Exchange Server 4.0, 5.0, 5.5 (mcp)
Microsoft Mail for PC Networks v3.2 tot Enterprise (mcp)
Networking with Windows for Workgroups 3.11 (mcp)
Networking Essentials 2.0 (mcp)
Systems Management Server 1.1 (mcp)
Windows 95 (mcp)
Windows for Workgroups 3.11 (mcp)
Windows NT Server 3.51, 4.0 (mcp)
Windows NT Server Enterprise Technologies (mcp)
Windows NT Workstation 3.51, 4.0 (mcp)


Hardware:
Intel PC, Compaq, HP, IBM, DEC Alpha

Operating Systems:
DOS 5.0, 6.22, Windows 3.11, Windows 95/98, Windows NT 3.51/4.0 Client/Server, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server,
Windows 2003, Windows XP, Novell NetWare 4.11/ 5.x

Netwerken/protocollen:
TCP/IP suite, Netware IPX/SPX, Microsoft WINS, DNS, DHCP, X.400
Virtual Private Networks (VPN), Ethernet, Token Bus, CSMA/CD en Token Ring,

Software:
SMS, DisasterRecovery en Support concepten/software, Firewall
ExchangeServer, Fenestrae Faxination, Cluster Server, Internet Information Server, ProxyServer, ISAServer, SQLServer, Office
Access, Outlook, InternetExplorer, MS Project, Mind Manager
Fabasoft Components, SAP, Lotus Notes, Visio, Kixtart, AutoIT
Perl, ASP, VBS, WSH


Periode: AUGUSTUS 2002 - FEBRUARI 2003
Bedrijf: AGIS (ICT Allianz Verzekeringen)
Functie: Consultant
Werkzaamheden:
* Integratie van Windows Serverbeheer DREGIS-AGIS (totaal 3000 servers)
* Integratie Server-installatiemethoden
* Projekt integratie Active Directory (totaal 40.000 gebruikers)
* Advisering management
* 3e lijn support Active Directory, Windows 2000, Windows NT, Windows 2003
* Plan van Aanpak en voorbereiding migratie Windows NT naar Windows 2003

Periode: FEBRUARI 2002 - JULI 2002
Bedrijf: Credit Suisse Personal Finance Europe
Functie: Consultant Remote Server Installaties / Fabasoft
Werkzaamheden:
* Voorbereiding en begeleiding van roll-out 100 Windows 2000 Servers met behulp van het produkt C-Sam van de firma Sauer&Partner, zie www.sauerundpartner.de
* Consultancy Fabasoft Components

Periode: JULI 2001- JULI 2002
Bedrijf: DREGIS (ICT Dresdner Bank)
Functie: Consultant Remote Server Installaties
Werkzaamheden:
* Schrijven plan van aanpak voor maximaal 1000 Servers in binnen- en buitenland
* Ontwikkeling van intern web-based produkt, dat remote servers kan installeren
* 3e lijn support Active Directory, Windows NT
* Voorbereiding en roll-out 250 Windows 2000 Servers voor Allianz-dochter Advanced Finance Planing
Produktontwikkeling met behulp van DOS, AutoIT, VBS, Perl en ASP:
* versleuteld en automatisch creëren van een automatische Dcpromo met server/domain-specifieke informatie
* versleuteld en automatisch creëren van een Virtual Floppy met serverspecifieke files en deze via een website aan een server sturen
* versleuteld beheer van HP/Compaq RILO- en iLO-boards
* Bootdiskette met automatische Netwerkkaart en Slotherkenning
* Versleuteling Unattend.txt, die onder DOS zonder gebruikers-input ontsleuteld wordt

Periode: SEPTEMBER 2001 -NOVEMBER 2002
Bedrijf: CasaReha (Koepelorganisatie revalidatieklinieken)
Functie: Technisch consultant
Werkzaamheden:
* Schrijven plan van aanpak voor Migratie Windows NT 4.0, Exchange 5.5 en Proxy Server (omgeving met 500 remote clients en 15 Servers) naar Windows 2000, Exchange 2000 en ISA Server met Outlook Web Access
* Migratie
* 3e lijn support

Periode: OKTOBER 2000 -MEI 2001
Bedrijf: Dynomic GmbH
Functie: Manager
Werkzaamheden:
* Algemene leiding
* Pre-sales
* ITIL cursussen

Periode: MAART 1999 -SEPTEMBER 2000
Bedrijf: DePfa Deutsche Pfandbriefbank (nu Areal Bank)
Functie: Consultant
Werkzaamheden:
* Systeem- en Netwerkbeheer (150 servers en 1500 clients wereldwijd)
* Migratieprojekten Windows 95/98/NT4 in Tokio, Dublin, Amsterdam, Milaan en Madrid voorbereid en uitgevoerd
* Exchange 5.5 migraties
* DEC Alpha en SAN beheer
* Beheer 35 SQL Servers
* Voorbereiding en uitvoering VPN
* Voorbereiding en migratie SAP-clients
* Beheer, redesign en migratie 22 Cluster Servers
* Migraties van Servers en data, Fabasoft Components beheer en migratie (documentmanagement op 35 servers)
* training van 1- en 2-lijn
* 3e lijn support
* Advisering management

Periode: NOVEMBER 1998 -FEBRUARI 1999
Bedrijf: Simac Services Deutschland GmbH
Functie: Manager Opleidingen
Werkzaamheden:
* Algemene leiding
* Pre-sales
* Trainingen Windows NT

Periode: JUNI 1998 -NOVEMBER 1998
Bedrijf: Simac Educational Services B.V. Holland
Functie: Manager a.i.
Werkzaamheden:
* Algemene leiding
* Trainingen Exchange: intern, NIKE Europe
* Trainingen NT+SMS: RABOFACET HelpDesk
* Open Trainingen NT, Exchange, TCP/IP, SMS

Periode: JANUARI 1998 -DECEMBER 2002
Bedrijf: Simac Network Services B.V. Holland
Functie: Cluster Manager
Werkzaamheden:
* Personeels en financieel verantwoordelijk voor 15 Consultants

Periode: JULI 1997 -MAART 1998
Bedrijf: Simac Network Services B.V. Holland
Functie: Projektleider
Werkzaamheden:
* Produktontwikkeling "Intranet/Internet"

Periode: APRIL 1997 -MEI 1998
Bedrijf: Waterbedrijf Gelderland
Functie: Projektleider
Werkzaamheden:
* Beleidsvoorbereiding
* Schrijven Plan van Aanpak
* Migration Banyan-NT Server
* Migration Novell NetWare-NT Server
* Roving Users
* Nieuwe Office Configuration
* Exchange Server 5.0
* AS/400-Verbinding
* Routing
* Voorbereiding en uitvoering van Migratie van 600 clients in een weekend

Periode: MAART 1997 -DECEMBER 1998
Bedrijf: IT-Firma's/ Banken
Functie: Projektleider/Consultant/Trainer
Werkzaamheden:
* Training NT, SMS, Exchange
* Consultancy NT-Migraties
* Consultancy SMS en Exchange Server
* 3-lijns support

Periode: NOVEMER 1996 -FEBRUARI 1997
Bedrijf: Fokker AeroSpace
Functie: Consultant
Werkzaamheden:
* Beheerontwerp en implementatie Exchange Server

Periode: AUGUSTUS 1996 -NOVEMBER 1996
Bedrijf: Arbeidsburo Midden-Brabant
Functie: Consultant
Werkzaamheden:
* Beheerontwerp en implementatie Exchange Server
* Beheerontwerp en implementatie Fenestrae Faxination
* Implementatie NT Servers/Workstations 4.0

Periode: JUNI 1996 -JULI 1996
Bedrijf: Overheid
Functie: Consultant
Werkzaamheden:
* Beheerontwerp en implementatie System Management Server

Periode: JUNI 1996 -JULI 1996
Bedrijf: Interpay
Functie: Consultant
Werkzaamheden:
* Consultancy und Troubleshooting System Management Server

Periode: JUNI 1996 -JULI 1996
Bedrijf: Rijksluchtvaartdienst
Functie: Consultant/Trainer
Werkzaamheden:
* Implementatie Exchange Server
* Trainigen NT, Exchange

Periode: MAART 1996 -FEBRUARI 1997
Bedrijf: IT-Firma's/ Banken/Uitgeverij
Functie: Trainer
Werkzaamheden:
* Trainingen NT, SMS, Exchange

Periode: MAART 1996 -APRIL 1998
Bedrijf: NedCar
Functie: Consultant
Werkzaamheden:
* Implementatie van Exchange Server
* Presentatie van System Management Server in een Pilot

WERKERVARING ALGEMEEN

Periode: APRIL 1994 -APRIL 1995
Functie: Trainer
Bedrijf: Advocatenkantoor
Werkzaamheden:
* Training Logica en Argumentatietheorie

Periode: SEPTEMBER 1991 -AUGUSTUS 1995
Functie: Assistent-in-Opleiding
Bedrijf: Universiteit Utrecht
Werkzaamheden:
* Dissertatie en Werkcolleges