No Title
cv: 2679 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sNetwerkspecialist, Netwerkbeheerder
Zeewolde
17-mei-2011
opdracht in: Informatietechnologie

· Atheneum A, diploma 1977
· Erasmus Universiteit Rotterdam: studie Nederlands Recht 1977-1978
· Rijks Universiteit Utrecht: studie Geschiedenis (datum van afstuderen: 29 augustus 1986), met eerstegraads lesbevoegdheid
· 1988 - 19nu: diverse bedrijfs- en automatiseringsgerichte cursussen
· Microsoft Certified Systems Engineer + Internet (Windows NT 4.0 en Windows 2000), Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Professional + Internet, Microsoft Certified Trainer met de onderstaande certificeringen:


01-09-1979 t/m 26-08-1986 RU Utrecht, Geschiedenis met eerstegraads
lesbevoegdheid

Cursussen en bedrijfsopleidingen
16-03-1988 t/m 31-12-2001 AMBI-modules, Microsoft Certified Systems Engineer
Trainer16-03-1988 t/m 31-12-2001 AMBI-modules, Microsoft Certified Systems Engineer
Trainer

Behaalde examens:

70-218: Managing a Windows 2000 Network Environment
70-222: Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000
70-221: Designing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure 70-220:
Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network
70-219: Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure

70-240: Microsoft Windows 2000 Accelerated Exam for MCPs Certified on
Microsoft Windows NT 4.0
70-098: Implementing and Supporting Microsoft Windows 98
70-087: Implementing and Supporting Microsoft Internet Information Server 4.0

70-059: Internetworking with Microsoft TCP/IP on Microsoft Windows NT 4.0
70-068: Implementing and Supporting NT Server 4.0 in the Enterprise
70-058: Networking Essentials
70-073: Implementing and Supporting NT 4.0 Workstation
70-067: Implementing and Supporting NT Server 4.0

Gecertificeerd voor het geven van o.a. de trainingen:
- Administering Microsoft Windows NT 4.0
- Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies
- Supporting Microsoft Windows NT Server 4.0 - Enterprise Technologies
- Internetworking Microsoft TCP/IP on Microsoft Windows NT 4.0
- Creating and Managing a Web Server Using Microsoft Internet
Information Server 4.0
- Supporting Microsoft Windows 98
- MOC 2151a: Microsoft Windows 2000 Network and Operating System
Essentials
- MOC 21521b: Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and
Server
- MOC 2153A: Implementing a Microsoft Windows 2000 Network
Infrastructure
- MOC 2154A: Implementing and Administering Microsoft Windows 2000
Directory Services
- MOC 1560b: Updating Support Skills from Microsoft Wndows NT 4.0 to
Microsoft Windows 2000
- MOC 1561b: Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services
Infrastructure
- MOC 1562b: Designing a Microsoft Windows 2000 Networking Services
Infrastructure
- MOC 2150a: Designing a secure Microsoft Windows 2000 Network
- MOC 2010a: Designing a Microsoft Wndows 2000 Migration strategy
- MOC 2126b: Managing a Microsoft Windows 2000 Network environment

70-225 Designing and Deploying a Messaging Infrastructure with Microsoft® Exchange 2000 Server
70-292 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment for an MCSA Certified on Windows 2000
70-227 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition
70-088 Implementing and Supporting Microsoft® Proxy Server 2.0
70-081 Implementing and Supporting Microsoft Exchange Server 5.5
70-080 Implementing and Supporting Microsoft Internet Explorer 5.0 by using the Microsoft Internet Explorer Administration Kit
70-224 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Exchange 2000 Server
70-270 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® XP Professional
70-218 Managing a Windows 2000 Network Environment
70-222 Migrating from Microsoft® Windows NT® 4.0 to Microsoft® Windows® 2000
70-221 Designing a Microsoft® Windows® 2000 Network Infrastructure
70-220 Designing Security for a Microsoft® Windows® 2000 Network
70-219 Designing a Microsoft® Windows® 2000 Directory Services Infrastructure
70-240 Microsoft® Windows® 2000 Accelerated Exam for MCPs Certified on Microsoft® Windows NT® 4.0
70-098 Implementing and Supporting Microsoft® Windows® 98
70-087 Implementing and Supporting Microsoft® Internet Information Server 4.0
70-059 Internetworking with Microsoft® TCP/IP on Microsoft® Windows NT™ 4.0
70-068 Implementing and Supporting NT™ Server 4.0 in the Enterprise
70-058 Networking Essentials
70-073 Implementing and Supporting NT™ 4.0 Workstation
70-067 Implementing and Supporting NT™ Server 4.0
· Algemeen directeur, Trainer/Consultant Computer Consultancy (vanaf najaar 1995). Sindsdien verantwoordelijk geweest voor diverse opleidingsprojecten, ontwerp/migratie, implementatie en onderhoud/ fine-tuning van netwerken, projectmanagement en projectleiding bij diverse organisaties in Nederland.

· Software trainer eindgebruikersapplicaties voor Broekhuis Heerhugowaard (september 1995 tot november 1995)

· Docent Geschiedenis/Oriëntatie op de Samenleving/Aardrijkskunde aan Scholengemeenschap ‘Het Baken’ te Almere (tot en met juli 1995)

1988-1995 Computercentrum Rabobank Nederland te Zeist:

· Arbeidsmarktbemiddelaar bij de Centrale Dienst Personeel(1994 tot 1995); verantwoordelijk voor:
- opbouwen/onderhouden van interne en externe contacten
- financieel/administratieve afhandeling van contracten
- bewaken en begeleiden van behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten
- mede-coördineren van organisatieverandering m.b.t. inschakeling van tijdelijk personeel
Ø resultaat: geslaagde decentralisatie van inschakeling tijdelijke arbeidskrachten


· Algemeen adviseur bij Systeemontwikkeling (1993 tot 1994); verantwoordelijk voor:
- begeleiden van veranderingsprocessen
- interne/externe communicatie
- inventarisatie behoeftenpatroon intern en extern
Ø resultaat: cultuur- en organisatieverandering van de afdeling Systeemontwikkeling· Gebruikerstrainer bij de eenheid Systeemontwikkeling van Informatica Diensten (1 juli 1992
tot 1 januari 1993); verantwoordelijk voor:
- vertaalslag maken tussen systeembouwers enerzijds en eindgebruikers anderzijds
- communicatie met zowel systeembouwers als eindgebruikers
- schrijven van (leesbare) projectdocumentatie en handleidingen
- trainen van eindgebruikers in nieuwe applicaties
Ø resultaat: implementatie van nieuwe informatiesystemen

· Operator bij IBM-computerdiensten (16 maart 1988 tot 1 juli 1992); verantwoordelijk voor:
- aansturing en bewaking van het produktieproces van in- en outputverwerking
- eindcontrôle van zowel in- als output
- communicatie en afstemming tussen de verschillende produktie-eenheden
Ø resultaat: realiseren van de kwaliteitseisen binnen de vereiste tijdslijnen