No Title
cv: 2636 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sMicrosoft Certified Professional
Spijkernisse
jan 2011
bouw Windows -en web toepassingen

Haagse Hogeschool (1996-2000):
- HTS-Civiele TechniekTU Delft (1994-1996): geen diploma
- Civiele TechniekVWO te Den Haag (1990-1994):Lyceum te Izmir

(Turkije) (1986-1990):
geen diplomaBIRKA Group / KVL IT Solution Providers
·Use Case Analysis using UML
·Class Modeling using UMLCursussen:
·Programming with Microsoft VB.NET
·Professional VB .NET (zelfstudie)
·Professional XML (zelfstudie)
·Active Server Pages 3.0 and HTML
·Analyzing Requirements and Microsoft Solution Framework
·SQL Server 7.0 Designing and Implementing Databases
·Visual Basic 6.0 Designing and Implementing Distributed Applications
·Visual Basic 6.0 Designing and Implementing Desktop Applications
·Project Planning with Power Project


Programmeertalen: VB 6.0, VB .Net, VB script (ASP), Javascript, HTML, XML, MS Transact SQL, ANSI SQL

Operating Systems: Windows 2000 / NT / 98 / 95, MS DOS

Tools: Visual Studio 6.0, Visual Studio.Net, Visio 2000, Crystal Reports, MS Office, CVS, AutoCad

Databases: MS SQL Server 2000 / 7.0 / 6.5, Oracle 8i Unix, MS Acces 2000 / 97 / 95

Methoden: UML, MSF, DSDM

Talen: Nederlands, Engels, Turks


Application design & development (volledige traject) binnen Microsoft omgeving

Periode: september 2002 – heden
Bedrijf: Info.nl, Amsterdam
Soort systeem: Content Management Systeem
Rol: Software Architect / Ontwikkelaar
Technologie: IIS, ASP, ADO, AtiveX-dll, COM+, client-side Javascript, server-side VB script, (D)HTML, Homesite, SQL Server 6.5, SQL Server 2000, Oracle 8i, CVS

Het telecom bedrijf “Ben” is onlangs overgenomen door “T-Mobile”. T-Mobile wenst de bestaande sites van “Ben” te beheren met hun eigen content management systeem, namelijk “Teamsite”. Tarik is in dit kader gevraagd om deel te nemen aan de herstructurering project van www.benonline.nl.Tarik was dan binnen het projectteam verantwoordelijk voor:· Inventariseren van de onderdeel “Ben Sociaal” van www.benonline.nl en op basis daarvan het maken van een technisch ontwerp;· Content afkomstig van de bestaande Content Management Systeem loskoppelen en opnemen in de asp-paginas zelf, zodat deze in de vorm van “templates” opgenomen kunnen worden binnen “Teamsite”;· Migratie van Windows NT4 (MTS) en SQL Server 6.5 naar Windows 2000 Server (COM+) en SQL Server 2000;· Ontwerpen en ontwikkelen van COM componenten t.b.v. omsluiting van de “Bussiness Processen” voor de “SMS-Agenda – en Adresboek Services” van Ben-Online.

Periode: juli 2002 – augustus 2002
Bedrijf: Diversen
Soort systeem: Content Management Systeem
Rol: Web Consultant / Ontwikkelaar
Technologie: IIS, ASP, ADO, client-side Javascript, server-side VB script, (D)HTML, Visual Interdev, MS Access
Voor diverse klanten van KVL is Tarik bezig geweest om het content beheer te implementeren voor hun bestaande statische websites. Bij de implementatie wordt de mogelijkheid aangeboden tot het kunnen organiseren van de navigatie binnen de site en het beheer van de bijbehorende content. Voor de toegang tot de beheersecties van de site heeft Tarik een autorisatielaag gedefinieerd. Elke http-request moet door deze laag heen voor het kunnen verrichten van administratieve taken. Deze aanpak zorgt ervoor dat de Content Management Sectie afgeschermd wordt voor de buitenwereld.

Periode: maart 2002 – juni 2002
Bedrijf: Waterbedrijf Europoort (WBE)
Soort systeem: n.v.t.
Rol: Software Architect / Ontwikkelaar
Technologie: VB 6.0, ADO, ActiveX-dll, MS Access, Crystal Reports, MS Excel
Om de benodigde uren voor het opstellen van verschillende typen rapportages terug te dringen tot een minimum was er vanuit WBE de behoefte ontstaan om het bovengenoemde bedrijfsproces te automatiseren. Tarik is in de eerste instantie gevraagd om een technisch ontwerp voor deze applicatie te maken aan de hand van functionele specificaties. Vervolgens heeft hij het eigen ontwerp uitgewerkt en de applicatie “Rapportage Ontwerp en Uitvoer Systeem” ontwikkeld.Daarnaast heeft Tarik de bestaande “Activiteiten Beheer Systeem” van WBE uitbereid met een “overuren beheer en controle systeem”.Tot de werkzaamheden van Tarik binnen WBE behoorden ook:· Opstellen van verschillende typen software installatie procedures;· Beheren van een rapportage toepassing die financieel, logistiek en materiaal gegevens uit kon putten uit een Baan-Unix systeem.

Periode: december 2001 – februari 2002
Bedrijf: KVL IT Solution Providers, Reeuwijk
Soort systeem: Intranet
Rol: Ontwikkelaar
Technologie: IIS, ASP, ADO, client-side Javascript, server-side VB script, HTML, Dreamweawer, Visual Interdev, MS Access
Tarik heeft aan de hand van een inventarisatie van het bestaande (statische) Intranet, tezamen met de eisen en wensen van de gebruikers een dynamisch systeem gerealiseerd met behulp van ASP en Javascript. Met de door Tarik ontwikkelde applicaties is het onder andere mogelijk om nieuwsitems op het Intranet te publiceren. Deze kunnen worden ingepland voor een bepaalde periode. Bij het passeren van hun uiterste geldigheidsdatum gaan deze items het archief in. De items blijven wel toegankelijk voor de gebruiker. Zo zijn er nog vier andere applicaties ontwikkeld voor het Intranet, te weten;· Poll-applicatie;· File-upload en -download applicatie;· Account management module;· Content management module.De bovengenoemde applicaties maken dus deel uit van het Intranet en zijn volgens een eenduidige architectuur gerealiseerd. Bovendien zijn de verschillende secties van het Intranet alleen toegankelijk voor degenen die ervoor geautoriseerd zijn (personalisatie van het Intranet).Daarnaast heeft Tarik de richtlijnen opgesteld voor de verdere uitbouw van het Intranet.

Periode: februari 2001 – oktober 2001
Bedrijf: PCM Uitgevers, Rotterdam
Soort systeem: Content Management Systeem
Rol: Allround: Software Architect, Technisch Consultant, Technisch Systeemontwikkelaar
Technologie: IIS, ASP, ActiveX-dll, ADO, DCOM, MTS, SQL Server, VB Webclasses, Clientside Javascript, Server Side VB script, HTML, Visio
Bij PCM ontstond de behoefte om het beheer door de eigen IT organisatie van bestaande -en toekomstige Intranetsites te reduceren tot een minimum. Dit vanwege de diversiteit en kwantiteit aan Intranetsites binnen de PCM uitgevers.De opdrachtomschrijving bestond uit het implementeren van een generieke Intranet-engine waar verschillende bedrijfsonderdelen hun Intranet(ten) op kunnen draaien en zo in staat zijn om hun eigen site(s) te voorzien van content. De look-n-feel waarop de inhoud van de diverse pagina’s van de site gepresenteerd wordt, geschiedt door middel van voor-gedefinieerde templates. Deze templates worden met behulp van de door Tarik ontwikkelde tools opgeslagen in dezelfde database.Deze engine wordt omsloten door een autorisatiestructuur, waarbij gebruikers binnen groepen ingedeeld kunnen worden. Vervolgens wordt aan deze groepen, aan de hand van voorgeschreven rollen, wel of niet toegang geboden tot het uitvoeren van bepaalde handelingen.Dit systeem werd dan ook uitgebreid met deel applicaties als:· Forum / Discussie Platform· News / Berichten Applicatie· Prikbord / PostIt ApplicatieDe bovengenoemde applicaties hebben gezamenlijk de volgende uitgangspunten:· Het zijn modulaire uitbreidingen op de Intranet-engine;· Deze applicaties komen fysiek gezien, net als de engine, maar op één locatie voor, en staan in dienst van alle corporate Intranetsites;· Sluiten aan op het hoofd autorisatiestructuur;· Wat look-n-feel betreft kunnen ze door het bedrijfsonderdeel zelf gedefinieerd worden met de gebouwde look-n-feel beheer-tools.Samenvatting van de activiteiten binnen PCM:· Modelleren van data;· Schrijven van het functionele ontwerp en maken van planningen;· Contact met verschillende content organisaties binnen PCM (Volkskrant, NRC Handelsblad, Parool, Trouw, etc.);· Schrijven van de technische documentatie, implementeren van de generieke Intranet engine en Content Management Systeem met Visual Studio en SQL Server;· Schrijven van gebruikershandleidingen en verzorgen van cursussen voor het opgeleverde product.

Periode: december 2000 – februari 2001
Bedrijf: Q-bit Education, Zoetermeer
Soort systeem: n.v.t.
Rol: Trainer
Technologie: ADO, COM+, (D)COM, Visual Basic, MS Transact SQL, SQL Server, Visio
Tarik heeft een tweetal Solution Development cases geschreven en deze gedurende drie weken zelf als begeleider doorgelopen met de cursisten. Deze cases hebben als doel om de opgedane theoretische kennis door de cursisten in Visual Basic Desktop, Visual Basic Distributed, SQL Server 2000 en het MSF traject in praktijk te brengen.