No Title
cv: 2372 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectmanager
Boskoop
01-jan-2012
Klussen

Opleidingen: VWO
Universiteit Delft (Elektrotechniek)
Technische Hogeschool Rijswijk (Elektrotechniek)

Cursussen: Systeemontwerp en systeemanalyse (AMBI)
Projectmanagement voor project- en team leiders
Project Management Training (PMT)
Verschillende projectmanagement cursussen
Schriftelijke rapportage
ITIL Essentials
Oracle sales 3I
Commerciële relatievorming en vaardigheden


Algemeen.
Ervaring met adviseren en analyseren op het gebied van optimalisatie van bedrijfsprocessen en als projectmanager van zowel ICT- als bedrijfsproces gerichte projecten en infrastructurele projecten.

Nol is als een serieuze en enthousiaste projectmanager altijd bezig met zijn vak. Hij geeft niet zomaar op en gaat door tot het eind. Nol is een nuchtere en pragmatische manager die vanuit visie en analyse graag anderen helpt de juiste weg te kiezen. Hij laat zich niet gek maken en straalt dat ook uit.

De projecten van Nol kenmerken zich door tijdige oplevering binnen budget. Daarbij is het gemis van specifieke branchekennis en/of ervaring nooit een probleem geweest. Nol weet namelijk in een zeer vroeg stadium de juiste kennisdragers binnen de organisatie te vinden en maakt gebruik van deze kennisdragers om, de voor hem, nodige specifieke branchekennis te benutten voor zijn project.

Kerncompetentie.
ˇ IT-business alignment
ˇ Beleidsvorming
ˇ Veranderingsmanagement
ˇ Analyse situatie, positie en processen
ˇ Projectmanagement
ˇ Organisatie en administratie
ˇ Business consultancy

Branchekennis
Ervaring is opgedaan in de retail, energie, transport en telecommunicatie branche


Juli 2003 -september 2004 Project: Design, en bouwvoorbereiding van een GSM netwerk ten behoeve van spoorwegcommunicatie en spoorveiligheid op het tracé van de HSL-Zuid.
Functie: Projectmanager GSM-R HSL-Zuid
Rol: Uitvoeren projectmanagement en contractmanagement en het aansturen van de deelprojectleiders.
Taak: Aansturen van een viertal projectleiders op procesniveau. Uitvoeren contractmanagement zodanig dat alle contractuele en juridische aspecten die aandacht krijgen om uiteindelijk de doelstelling te realiseren. Dit kwam neer op uitvoerig interfacemanagement tussen de klant, de projectorganisatie, de ruimtelijke en planologische afdelingen van locale overheden, welstandcommissies, waterschappen, de Rijksbouwmeester en rijkswaterstaat.
Tools: MS Project, MS Visio, MS Office, Capri 2000.

Juni 2002 -juli 2003 Project: Design, bouw en uitrollen van een GSM netwerk ten behoeve van spoorwegcommunicatie en spoorveiligheid.
Functie: Projectmanager
Rol: Uitvoeren projectmanagement, aansturen van de deelprojectleiders en het adviseren van de Hoofdprojectmanager.
Taak: Aansturen van een vijftal projectleiders tbv de radioplanning, transmissieplanning, bouwvoorbereiding, onderaannemers, inbedrijfstelling en afname inspecties met als doel het opleveren van een GSM infrastructuur. De infrastructuur bestaat uit een centrale switch, acht 'base station controllers' en ruim 300 GSM masten op locatie. Sturen op basis van planning en budget. Daarnaast is ondersteuning gegeven aan het validatie proces wat geen onderdeel van de opdracht uit maakte en is een problem solving proces en een change management proces geďmplementeerd tbv het optimaliseren van het GSM-R netwerk.
Tools: MS Project, MS Visio, MS Office, Capri 2000.

Juli 2001 -mei 2002 Project: Design, bouw en uitrollen van een GSM netwerk ten behoeve van spoorwegcommunicatie en spoorveiligheid.
Functie: Projectmanager
Rol: Uitvoeren projectmanagement en het adviseren van de Hoofdprojectmanager.
Taak: Aansturen van systeemarchitecten en productspecialisten met als doel het opleveren van een architectuur die de contractuele 'requirements' afdekken. Sturen op basis van planning en budget. Daarnaast invoeren van een change management proces. Opzetten van een 'problem solving team' en het ondersteunen en coördineren van het ontwikkelproces. Dit hield voornamelijk in het afstemmen van de eisen en leverdata met de verschillende toeleveranciers.
Tools: MS Project, MS Office.
Januari 2001 - juli 2001 Project: Implementeren van nieuwe telecommunicatie apparatuur en het uitrollen van een landelijk telecommunicatie netwerk voor Britisch Telecom.
Functie: Projectmanager
Rol: Uitvoeren projectmanagement.
Taak: Uitvoeren projectmanagement met als eerste taak het implementeren van 10 Gigabit MSH 64 multiplexers gemanaged door een MV-36 Netwerk management systeem. Vervolgens het uitrollen van een landelijk telecommunicatie netwerk bestaande uit 14 core ringen gebouwd met bovenstaande apparatuur.
Tools: MS Project, MS Office

december 2000 Project: Opzetten van een Service Level Agreement voor UCC Hosting Service.
Functie: Service Level manager
Rol: Uitvoeren Service Level Management.
Taak: Inventariseren van de mogelijkheden en wensen voor het hosten van websites en e-business applicaties bij UCC Hosting Service. Dit ging in nauw overleg met de klant. Vervolgens is dit vertaald naar een SLA die door beide partijen zijn getekend.
Tools: MS Office

december 1998 - november 1999 Project: Opzetten en uitvoeren van een Change management proces binnen de systeemtechnische beheerafdeling van KPN Datacenter. Tevens het opzetten van een Service Level Management afdeling.
Functie: Projectleider/ Change Manager/ Service Level Manager
Rol: Uitvoeren van change management en service level management.
Taak: Het structureren van wijzigingen op de systeemtechnische infrastructuur. Het opzetten en verbeteren van het change management proces en het opzetten van een service level management afdeling. Hiervoor werden service parameters opgesteld en geborgd binnen de organisatie om vervolgens tot service level agreements te worden omgezet met medewerking van service management.
Tools: MS Project, MS Office, Service center.

augustus 1999 - oktober 1999 Project: Opstellen van een adviesrapport voor het College van Bestuur van de Universiteit Nyenrode.
Functie: Business Consultant
Rol: Informatie analyse en Consultancy
Taak: Het opstellen van een rapport waarin een aantal verbetervoorstellen worden besproken ter ondersteuning van het primaire proces. Deze voorstellen leidde tot het inventariseren van de functionele wensen binnen het primaire proces die web enabled moeten worden doorgevoerd, het verbeteren van het telecommunicatiesysteem en opzetten van een mobiel netwerk, beschrijving van de werkprocessen binnen het facilitair bedrijf, de invoering van een facilitair management informatie systeem, mogelijkheden en impact van het outsourcen van het eigen computercentrum, de invoering van een elektronisch betaalsysteem en het invullen van wensen omtrent een beveiligingsysteem.
Tools: MS Office

december 1998 - augustus1999 Project: In kaart brengen van een software distributie proces en het gestructureerd doorvoeren van hard- en software wijzigingen.
Functie: Business Consultant, Informatie analist
Rol: Informatie analyse en Consultancy
Taak: Analyse van het software distributie proces via de verschillende legacy en client-server systemen. Hiervoor is een projectvoorstel geschreven om dit proces optimaal te automatiseren.
Tools: MS Office

juli 1997 - november1998 Project: Aansturen van een beheer en onderhoudsafdeling voor billing systemen.
Functie: Teamleider beheerafdeling
Rol: Manager
Taak: Verantwoordelijk voor een afdeling onderhoud en ontwikkeling van debiteuren facturatie systemen voor verschillende energiebedrijven. Dit omhelsde de aansturing van een ontwikkelteam, contact houden met de klant en adviseren over de mogelijkheden en ontwikkelingen van 'billing systemen', opstellen van opleidingsplannen, het beoordelen van mensen en het bewaken en nakomen van afdelingsdoelstellingen.
Tools: MS Office