No Title
cv: 2284 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOntwerper, ontwikkelaar, team leider
Panama
JMar 2013
consultancy opdrachten of vaste aanstelling

University of South Alabama, Mobile, AL. Verenigde Staten
- Elektrotechniek met specialisatie in digitale systemen, informatica, regeltechniek.

Universidad Santa Maria La Antigua (USMA). Panama, Panama.
- Elektrotechniek

Algemene Opleidingen
Bob Weyant Consulting. Kaliforni�, V.S.
- Influencing Skills

Philips. Eindhoven, Nederland
- Software project management

Vaktechnische Opleidingen
Learning Tree. Amsterdam, Nederland
- Using UML for application design

Uniface Academy. Amsterdam, Nederland
- Web Enabler, Installation & maintenance, Complex relationships, Application assembly

Philips. Eindhoven, Nederland
- Developing pSOS+ applications
- Structured Analysis using Hatley/Pirbhai
- Fuzzy Logic
- TeamWork for Structured Analysis & Design/Real Time
- Modulatie & Demodulatie

AT Computing. Utrecht, Nederland
- Het UNIX besturingssysteem


Hardware: PC, Mainframe, 80x86, 8051, RISC, StrongARM, Apple

Besturingssystemen: Windows XP/2000/98/95/3.x/CE, Apple/McIntosh, Linux, Unix (HP-UX, AIX, DEC, SunOS/Solaris), VMS, pSOS+,
Nucleus Plus, OS/9.

Programeertalen: C#, C++, C, Java, JavaScript, Pascal, Fortran, Basic,
(Bash,Korn,C) unix shell, Perl, Tcl/Tk, SQL, Assembler, VBScript, Postscript.

Web toepassingen/talen: Apache, IIS, PHP, HTML, XML, FrontPage, ASP.NET

4GL Applicaties: Uniface 7/8

Databasesystemen: mSQL, MySQL, Solid, Oracle, Sybase, dBase.
Versie beheer/Configuration & Change Mgmt.
Visual Source Safe, Continuus, DevTrack, CVS, SCCS, RCS

Ontwerp software: CADRE TeamWork, System Architect, TeleLogic SDL, Visio.

Productiviteit software: MS Office (Project, Word, PowerPoint, Excel), StarOffice.

Grafische toepassingen: PaintShop Pro, Painter Classic, GIMP.

Ontwikkeling: Visual Studio 6.0, Visual Studio .NET, MS Developer Studio, MS Platform Builder. Borland Kylix/Delphi, MS Web Matrix.

Diverse software: Adobe Pagemaker, Apache, Motif, XForms, GTK+, GEM, Sniff, HDL Sim, NetEd.

Methoden en Technieken: OOA/OOD (Object Orientatie), Hatley-Pirbhai, SDL, MSC, UML


Periode: 2003 t/m 2004
Opdrachtgever: GPW Transaction Services/Moxmo
Functie: Senior Software Engineer
Hardware: PC
Besturingssystemen: Windows 2000/XP Professional
Programeertalen: C#, ASP.NET, PHP
Databasesystemen: MS-SQL Server
Diverse software: Visual Studio .NET, Visual Source Safe
Werkzaamheden:
- Ontwerp/ontwikkeling van transactioneele engine (Transactor)
- Cryptographische toepassingen
- Parsers voor de Moxmo Banking Gateway
- Demo webshop
- Opstellen van standards (coding, documentatie)

Periode: 2001 t/m 2002
Opdrachtgever: BSQUARE Corporation
Functie: Senior Software Engineer
Hardware: PC, StrongARM
Besturingssystemen: Windows 2000/XP/CE
Programeertalen: C, C++, C#, Java, Assembler, Perl, Tcl/Tk, VBScript,
ASP.NET
Databasesystemen:
Diverse software: MS Project, DevTrack, Visual Source Safe, Visual
Studio, Visual C/C++, Platform Builder, MS Visual
Studio .NET
Werkzaamheden:
- Ontwikkeling van software voor mobiele devices en onderhoud van andere systeem software.
- Presentatie van prototypen aan de klant, en ook met de klant aan Venture Capital Investors.

Periode: Januari 2000 - December 2000
Opdrachtgever: Coralys Technologies, Inc.
Functie: Software Architect, Webontwerper/ontwikkelaar.
Hardware: PC
Besturingssystemen: Windows XP/98, Linux
Programeertalen: C, C++, Java, JavaScript, Perl, Tcl/Tk, PHP, SQL,
XML, HTML, VBScript
Databasesystemen: mSQL, MySQL
Diverse software: CVS, RCS, TCP/IP, Internet, Visual Source Safe,
MS Visual Studio, Borland Kylix
Werkzaamheden:
- Project management en ontwikkeling van banner server software, een salaris enquet� webapplicatie, CtRealty en CtMail webapplicaties.
- Ontwikkeling en co-management van een MSN Messenger clone met
extra features
- Ontwikkeling van in-house content management software
- Ontwikkeling van verschillende populaire (Linux) tools zoals RpmLevel,
RpmWatch, ChkLogs en Quotes onder andere.
- Auteur van de mod_php hoofdstuk voor de Apache Server Unleashed boek.
- Ontwikkeling van data mining software en web services.
- Ontwikkeling van Java applets om informatie van de user binnen te krijgen.
- Pre-ontwikkeling van een software pakket voor tandarts praktijken in Visual Basic.

Periode: 1998 - 1999
Opdrachtgever: Compuware Europe
Functie: Senior software ontwikkelaar
Hardware: PC, Unix servers
Besturingssystemen: MS Windows 95/98, Unix (Solaris, HP-UX, AIX,
DEC, Linux)
Programeertalen: C, C++, Java, JavaScript, Perl, Tcl/Tk, PHP, SQL,HTML
Databasesystemen: Solid, Oracle, mSQL, MySQL
Diverse software: Continuus, CVS, TCP/IP, Uniface 7/8, Sniff, Internet,
POSIX Threads, Windows Threads, MS Developer
Studio, Win32, JSP, Netscape Server, Apache.
Werkzaamheden:
- Ontwikkeling en onderhoud van de client/server componenten van Uniface 7
- Opzetten/configuratie van Apache servers op diverse platformen
- Ontwerp/ontwikkeling van de Uniface Request Dispatcher (URD) als koppeling tussen de web browser en Uniface services/web forms.
- Opzetten en ontwikkeling van Java Servlets onder Unix
- Regression tests, Uniface patches, porteren van de URD naar diverse platforms.
- Ontwikkeling van diverse tools met behulp van Perl.

Periode: 1997 - 1998
Opdrachtgever: High Tech Automation
Functie: System Engineer
Hardware: PC, Unix servers
Besturingssystemen: MS Windows 95, Unix (Solaris), OS/9
Programeertalen: C/C++, Perl, Tcl/Tk, SQL
Databasesystemen: mSQL
Diverse software: Visual Source Safe, CVS, TCP/IP, Internet, Visio,
System Architect
Werkzaamheden:
- Advies geven, walkthroughs en code reviews voor een life support systeem project.
- Opzetten van een configuratie management systeem voor de klant.

Periode: 1997 - 1997
Opdrachtgever: IRDETO Access/Serviat Projecten
Functie: Senior software ontwikkelaar/contractor
Hardware: PC, Unix servers
Besturingssystemen: MS Windows 95, Unix (Solaris)
Programeertalen: C/C++, Perl, Tcl/Tk, Java, SQL, HTML
Databasesystemen: mSQL, Sybase
Diverse software: RCS, CVS, X-Shell, CORBA, TCP/IP, Sniff, X-Forms,
Internet, mSQL, PThreads
Werkzaamheden:
- Gedistribueerde systeemprogramering m.b.v. X-Shell (CORBA achtig).
- Integratie van third-party hardware met ''onze" conditioneel-toegang systeem door middel van een sterk object georienteerde C++ ontwikkeling.
- Ontwikkeling van een applicatie om C++ broncode te scannen en vervolgens interactieve documentatie te genereeren (cross-referencing, hyperlinking) in HTML formaat.

Periode: 1989 - 1997
Opdrachtgever: Philips
Functie: (Senior) software ontwikkelaar/ontwerper
Hardware: PC, Unix servers, telecom
Besturingssystemen: MS Windows 95 & MS Windows 3.x, Unix (HP-
UX, Solaris, Silicon Graphics/IRIX), Linux, DOS,
pSOS+, Nucleus Plus.
Programeertalen: C, C++, Perl, Tcl/Tk, SQL, HTML, JavaScript,
Assembler, Korn/C/Bash shell, PostScript.
Databasesystemen: mSQL
Diverse software: Architect, MS Project, RCS, CVS, SCCS, Adobe
Pagemaker, CADRE TeamWork, Apache, GEM,
Motif, TeleLogic SDL, LaTex
Werkzaamheden:
- Ontwikkeling van device drivers in C
- Aansturen van een klein team van 3 ontwikkelaars
- Ontwerpen, simulatie en ontwikkeling van software voor mobiele
- (en niet mobiele) devices.
- Advies geven aan interne klanten tijdens de KidCom project en andere PDA projecten.
- Ontwerp/ontwikkeling van software om gesprekken te beveiligen (audio scrambling).
- Software Process Improvement, configuration en change management
- Introductie van hyperdocumenten om kennis en documentatie te verspreiden (1994).
- Ontwikkeling van een Problem tracking en Change Management systeem prototype met C, C++ en Motif.